ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 211

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 2440
Tryb działania 396
Informacja publiczna 453
Udostępnione informacje 136
2017 124
2018 170
Organy Spółki 400
Zgromadzenie Wspólników 198
Rada Nadzorcza 196
Przewodnicząca Rady Nadzorczej 299
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 412
Sekretarz Rady Nadzorczej 222
Zarząd Spółki 325
Prokurent 238
Majątek Spółki 345
Struktura własnościowa 319
Schemat Organizacyjny 456
Jednostki organizacyjne 431
Akty zasadnicze 281
Uchwała Rady Miejskiej w Sulęcinie 192
Akt założycielski 174
Regulamin Rady Nadzorczej 158
Akty przedmiotowe 327
Regulaminy 131
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 180
Regulamin udzielania zamówień 265
Opłaty i stawki 135
Górna stawka opłaty za wywóz 164
Opłaty za usługi wywozu 1027
Usługi zewnętrzne 1194
Usługi oczyszczania odcieków z wysypisk 174
Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 360
Zarządzenia Prezesa Zarządu 126
Zarządzenia 2016 r. 157
Zarządzenia 2017 r. 170
Zarządzenia 2018 r. 158
Ogłoszenia o pracy 1413
Aktualne 272
W toku 520
Wyniki 564
Przetargi 4029
Zamówienia publiczne 4588
Aktualne 3242
W toku 1244
Wyniki 1415
Archiwalne 1529
Wyniki innych postępowań 1350
Rejestr umów 158
2016 196
2017 171
2018 145
2019 216
Zamówienia UE 3941
Co i jak załatwić 454
Działy 153
Remonty i Usługi 456
Rozliczenia 565
Transport i Oczyszczanie Ścieków 245
Sprawy petentów 279
Rejestr informacji o środowisku 283
Gospodarka Wodna 127
Gospodarka Ściekowa 131
Oczyszczalnia Sulęcin 138
Oczyszczalnia Wędrzyn 156
Deklaracja dostępności 218
Raport o dostępności 117

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 13782
Redakcja biuletynu 388
Mapa serwisu 308
Statystyki 255
Kanały RSS 250
Kontakt 959