ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Sulęcinie i Wędrzynie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o.

Finansowanie: środki własne

Nr TED: ZWIK.SP.KDZ.26.02.2021

Termin składania ofert / wniosków: 2021-05-05 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-05-05 12:30:00

Miejsce złożenia oferty: siedziba Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o.

Ogłoszono dnia: 2021-04-23 przez

Załączniki