ˆ

Strona główna

Międzyrzeckie TBS sp. z o.o.
ul Krótka 2
66-300 Międzyrzecz
 
Telefon         95 741 27 30
                      95 721 11 17
                     95 741 28 16
NIP         596 15 48 836
REGON   211026648
BDO        000406522
 
KRS
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców pozycja 0000059864
 
Kapitał zakładowy 3.796.500,00zł
100% udziałów własności Gminy Międzyrzecz
 
Osoby reprezentujące Spółkę
  • Krystian Grabowski – Prezes Zarządu
  • Dorota Sokół – Dutkiewicz – Główny Księgowy, Prokurent