ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data zgłoszenia
2020-09-23
Numer
sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Lubrza, Romanówek, Buczyna, Zagaje
Temat
sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Lubrza, Romanówek, Buczyna, Zagaje
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data zgłoszenia
2020-09-23
Numer
10/PN/2020
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 6/11 o pow. 0,1268 ha położona w miejscowości Przewóz. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol E5 – ekologia (pola), obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączony spod zabudowy. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 400,00 zł. Minimalne postąpienie 200,00 PLN. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data zgłoszenia
2020-09-23
Numer
11/PN/2020
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 168 o pow. 0,1900 ha położona w miejscowości Dobrochów. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol M8 – mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe), obszar zabudowany do adaptacji. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 250,00 zł. Minimalne postąpienie 270,00 PLN. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data zgłoszenia
2020-09-23
Numer
12/PN/2020
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 234/8 o pow. 0,1946 ha położona w miejscowości Straszów. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol M8 – mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe), obszar zabudowany do adaptacji. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 250,00 zł. Minimalne postąpienie 300,00 PLN. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data zgłoszenia
2020-09-23
Numer
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Temat
Działka nr 204/2 o pow. 1,6500 ha, położona w Przełazach, gmina Lubrza, obręb 0006 Przełazy
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data zgłoszenia
2020-09-22
Numer
I przetarg ustny nieograniczony
Temat
dz. nr 554/18 554/23 554/24 554/25
Nazwa jednostki
Gmina Otyń
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data zgłoszenia
2020-09-22
Numer
Ogłoszenie Nr 27/I/2020
Temat
sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Białczu przy ul. Kościelnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 121/7
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data zgłoszenia
2020-09-22
Numer
Ogłoszenie Nr 28/I/2020
Temat
Sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Białczu przy ul. Kościelnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 121/8
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data zgłoszenia
2020-09-22
Numer
Ogłoszenie Nr 29/I/2020
Temat
Sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Białczu przy ul. Kościelnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 121/9
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data zgłoszenia
2020-09-22
Numer
Ogłoszenie Nr 30/I/2020
Temat
Sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Białczu przy ul. Kościelnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 121/10
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data zgłoszenia
2020-09-22
Numer
18/GN/2020
Temat
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 37/1, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położona w miejscowości Strumienno
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data zgłoszenia
2020-09-21
Numer
34/2020
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku, przy ul. Kolejowej, oznaczonej przez gminę nr 2 o pow. 303 m2, wchodzącej w skład kompleksu działek oznaczonych geodezyjnie nr 21/39 z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data zgłoszenia
2020-09-21
Numer
35/2020
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku, przy ul. Kolejowej, oznaczonej przez gminę nr 3 o pow. 250 m2, wchodzącej w skład kompleksu działek oznaczonych geodezyjnie nr 21/39 z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data zgłoszenia
2020-09-21
Numer
Ogłoszenie Nr 26.I.2020
Temat
sprzedaży na własność lokalu niemieszkalnego położonego w Sosnach
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data zgłoszenia
2020-09-21
Numer
36/2020
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku, przy ul. Kolejowej, oznaczonej przez gminę nr 6 o pow. 280 m2, wchodzącej w skład kompleksu działek oznaczonych geodezyjnie nr 21/39 z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data zgłoszenia
2020-09-21
Numer
37/2020
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku, przy ul. Kolejowej, oznaczonej przez gminę nr 14 o pow. 396 m2, wchodzącej w skład kompleksu działek oznaczonych geodezyjnie nr 21/39 z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data zgłoszenia
2020-09-21
Numer
38/2020
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku, przy ul. Kolejowej, oznaczonej przez gminę nr 16 o pow. 249 m2, wchodzącej w skład kompleksu działek oznaczonych geodezyjnie nr 21/39 z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data zgłoszenia
2020-09-21
Numer
39/2020
Temat
Ogłoszenie o 1 przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej: Obręb Pszczew - działka nr 1438 (obszar nr 1 na mapie) część o pow. 18,4953 ha
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data zgłoszenia
2020-09-21
Numer
40/2020
Temat
Ogłoszenie o 1 przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej: Obręb Pszczew - działka nr 1438 (obszar nr 2 na mapie) część o pow. 9,9549 ha
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data zgłoszenia
2020-09-21
Numer
20/GN/2020
Temat
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 1204/5, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w Krośnie Odrzańskim
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji