ˆ

Rekrutacja

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat
dyrektora Przedszkola Nr 3 w Lubsku
z dnia 16 maja 2019 roku
o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2019/2020
 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku informuje, że nabór uzupełniający do przedszkola
na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu
w terminie od 20.05.2019 do 27.05.2019.
 
Liczba wolnych miejsc wynosi: 14.
Dzieci 3-letnie – 5 miejsc.
Dzieci 4-letnie – 4 miejsca.
Dzieci 6-letnie – 5 miejsc.
 
Lubsko, 2019-05-16
Małgorzata Krzyszowska
dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku
 
Dokumenty do pobrania

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 3 w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Krzyszowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Krzyszowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-17 14:33:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Orzechowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-17 14:52:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Orzechowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-16 17:29:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat o rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat
dyrektora Przedszkola Nr 3 w Lubsku
z dnia 10 marca 2017 roku
o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2017/2018
 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie od 08.03.2017 do 31.03.2017.
Liczba wolnych miejsc wynosi: 40.
Dzieci 3-letnie – brak wolnych miejsc.
Dzieci 4-letnie – 25 miejsc.
Dzieci 5,6 -letnie – 15 wolnych miejsc.
W przypadku dzieci 5,6-letnich w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci 6-letnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego złożyło 60 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2016/2017.
 
Lubsko, 2017-03-10
Małgorzata Krzyszowska
dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 3 w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Krzyszowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Krzyszowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-10 18:38:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Orzechowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-10 18:38:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Orzechowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-10 18:38:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
539 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie zarządzenia Nr 30/z/17 Burmistrza Lubska z dnia 08.03.2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko podajemy ich terminy obowiązujące w roku szkolnym 2017/20178
 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 1. od 08.03.2017 do 31.03.2017 – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym;
 1. od 01.04.2017 do 06.04.2017 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 1. 24.04.2017 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola;
 1. od 24.04.2017 do 11.05.2017 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 1. 16.05.2017 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną - poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu- listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola .
 
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018
W przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolu po zakończonej rekrutacji prowadzi się postępowanie uzupełniające według poniższego harmonogramu:
 1. od 17.05.2017 do 23.05.2017 - złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym;
 1. od 24.05.2017 do 26.05.2017 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 1. 29.05.2017 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola;
 1. od 30.05.2017 do 09.06.2017 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 2. 12.06.2017 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną - poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu- listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola .
KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
 
W I etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe tzw. ustawowe oraz ich wartość punktowa:
  1. wielodzietność rodziny- 5 pkt;
  2. niepełnosprawność kandydata- 5 pkt;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- 5 pkt;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- 5 pkt;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 5 pkt,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 5 pkt;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 5 pkt.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
W II etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria dodatkowe tzw. samorządowe uchwalone przez Radę Miejską w Lubsku :
 
  1. dziecko, którego oboje rodzice pracują – wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 5 pkt;
Kryterium to stosuje się również do pracującego/ studiującego w trybie dziennym rodzica samotnie wychowującego dziecko.
  1. dziecko jednego rodzica pracującego – wykonującego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 2 pkt;
  2. dziecko , którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w przedszkolu – 2 pkt ;
  3. dziecko z placówki opiekuńczo- wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 pkt;
  4. dogodne (względem miejsca zamieszkania dziecka ) położenie przedszkola – 1 pkt;
  5. zapotrzebowanie rodziców na ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu w przedszkolu powyżej 6 godzin - 1 pkt.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 3 w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Krzyszowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Krzyszowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-10 18:42:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Orzechowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-10 18:54:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Orzechowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-10 18:54:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
548 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat o postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat
dyrektora Przedszkola Nr 3 w Lubsku
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
o postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017
 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku informuje, że w przedszkolu odbędzie się postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2016/2017 na wolne miejsca w terminie od 03.05.2016 do 06.05.2016.
Liczba wolnych miejsc wynosi: 4.
Dzieci 5-letnie – 2 wolne miejsca.
Dzieci 6-letnie – 2 wolne miejsca.
 
Lubsko, 2016-04-18
Małgorzata Krzyszowska
dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 3 w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Krzyszowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Krzyszowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-18 13:12:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Orzechowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-18 13:12:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Orzechowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-10 18:34:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
532 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat o rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat
 dyrektora Przedszkola Nr 3 w Lubsku
z dnia 11 marca 2016 roku
o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2016/2017
 
Podstawa prawna:
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 będzie prowadzony na wolne miejsca  w przedszkolu w terminie od 14.03.2016 do 31.03.2016.
Liczba wolnych miejsc wynosi: 6.
Dzieci 3-letnie – brak wolnych miejsc.
Dzieci 4-letnie – brak wolnych miejsc.
Dzieci 5-letnie – 4 wolne miejsca.
Dzieci 6-letnie – 2 wolne miejsca.
 
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku ( Dz. U. z 2014 r. poz. 7) deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego złożyło 95  rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016.
 
Lubsko, 2016-03-11                                                  
Małgorzata Krzyszowska
                                                                 dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 3 w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Krzyszowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Krzyszowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-11 08:47:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Orzechowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-11 08:47:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Orzechowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-10 18:35:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
572 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram rekrutacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie zarządzenia Nr 9/Z/2016 Burmistrza Lubska z dnia 29.01.2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli podajemy ich terminy obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017
TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Od 04.03.2016 do 10.03. 2016 – złożenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym .
11.03.2016 – ogłoszenie na stronie internetowej przedszkola i na tablicy ogłoszeń w przedszkolu komunikatu o liczbie wolnych miejsc w placówce na rok szkolny 2016/2017.
 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
 1. od 14.03.2016 do 31.03.2016 – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym;
 2. od 01.04.2016 do 05.04.2016 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym;
 3. 26.04.2016 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola;
 4. od 27.04.2016 do 28.04.2016 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 5. 02.05.2016 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną - poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu- listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola .
 
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
W przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolu po zakończonej rekrutacji prowadzi się postępowanie uzupełniające według poniższego harmonogramu:
 1. od 3.05.2016 do 06.05.2016 - złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym;
 2. od 07.05.2016 do 11.05.2016 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym;
 3. 25.05.2016 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola;
 4. od 26.05.2016 do 30.05.2016 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 5. 01.06.2016 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną - poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu- listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola .
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 3 w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Krzyszowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Krzyszowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-15 14:36:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Orzechowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-15 14:39:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Orzechowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-10 18:35:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
670 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »