ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia informujemy, że:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 68-300 Lubsko
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji umowy / wykonania usługii - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia),
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
- dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – prawnie uzasadniony interes administratora.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
- organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
- firmom wykonującym usługi dla administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub wykonania usługi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Gołębiewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Gołębiewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-28 14:33:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Martynowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-28 14:38:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Martynowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-30 07:14:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
563 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »