ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data zgłoszenia
2022-10-05
Numer
III przetarg ustny nieograniczony działka nr 544 o pow. 0,2673 ha Niegosławice
Temat
Obręb Niegosławice gm. Niegosławice działka nr 544 o pow. 0,2673 ha, oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta kilkoma drzewami nie stanowiącymi wartości użytkowej. Dojazd do nieruchomości drogą bitumiczną. Kształt nieruchomości – regularny, wklęsły prostokąt. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data zgłoszenia
2022-10-05
Numer
II przetarg ustny nieograniczony, działka 326/2 o pow. 0,3289 ha, Długie
Temat
Obręb Długie gm. Szprotawa działka nr 326/2 o pow. 0,3289 ha, oznaczona użytkiem ŁIV, Ls, N (Łąki trwałe, Lasy i Nieużytki). Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, będącą w złym stanie technicznym. Kształt nieruchomości nieregularny – wielokąt. Teren nieruchomości nierówny. Porośnięty drzewami nie stanowiącymi wartości użytkowej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data zgłoszenia
2022-10-05
Numer
Ogłoszenie Nr 7.III.2022
Temat
sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Witnicy przy ul. Końcowej 8
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data zgłoszenia
2022-10-05
Numer
Ogłoszenie Nr 8.III.2022
Temat
sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Witnicy, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1777/1.
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data zgłoszenia
2022-10-05
Numer
Ogłoszenie Nr 17.II.2022
Temat
sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Witnicy oznaczonej numerem ewidencyjnym 1207/10
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data zgłoszenia
2022-10-05
Numer
Ogłoszenie Nr 19.II.2022
Temat
sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Białczu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 108/8
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data zgłoszenia
2022-10-05
Numer
Ogłoszenie Nr 20.II.2022
Temat
sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Witnicy oznaczonej numerem ewidencyjnym 285/92
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data zgłoszenia
2022-10-05
Numer
1
Temat
sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składająca się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1982/15, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze: ZG1G/00041780/8, 1304/13, 1304/14, 1305/6, 1305/10, dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00041682/1 oraz 1974/7, 1975/16, dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00049716/5, o powierzchni 2.9971 ha, położonej przy ul. Asnyka w Żaganiu,
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data zgłoszenia
2022-10-05
Numer
2
Temat
sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składająca się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1995/10, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze: ZG1G/00041780/8, 1992/7, 1993/6, dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00041682/1, 1993/7,1995/7, dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00060402/4 oraz 1996/5, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00049757/4, o powierzchni 1,7418 ha, położonej przy ul. Asnyka w Żaganiu
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data zgłoszenia
2022-10-04
Numer
I przetarg ustny nieograniczony
Temat
dz.nr 1072/32; 1072/33; 1072/34; 1072/35; 1072/36; 1072/37;
Nazwa jednostki
Gmina Otyń
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data zgłoszenia
2022-09-30
Numer
22.2022
Temat
Najem gruntu, składającego się z 20 stanowisk, położonych w Gubinie przy ul. Kujawskiej i Łukowej, z przeznaczeniem do prowadzenia okolicznościowej, targowiskowej sprzedaży kwiatów naturalnych i sztucznych, wieńców, zniczy oraz innych przedmiotów związanych z kultem zmarłych.
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data zgłoszenia
2022-09-30
Numer
14/2022
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku przy Placu Dworcowym, oznaczonej przez gminę nr 5 o pow. 19 m2, wchodzącej w skład kompleksu działek oznaczonych geodezyjnie nr 273/22 z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data zgłoszenia
2022-09-30
Numer
I
Temat
Inwestycyjna nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 972 o pow. 1,2565 ha, położona przy ul. Towarowej w Ośnie Lubuskim na terenie Miejskiego Obszaru Przemysłowego Lokalizacja działki: https://osnolubuskie.e-mapa.net?userview=103
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data zgłoszenia
2022-09-29
Numer
285
Temat
Sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr ewid. 470/13 położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Międzyrzecz o pow. 0,0091 ha.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data zgłoszenia
2022-09-29
Numer
284
Temat
Sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 507/9 o pow. 0,0112 ha, położonej ewidencyjnie nr 0002 Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data zgłoszenia
2022-09-23
Numer
28/2022
Temat
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Zielonej Górze przy ul. Jedności 3, z jednoczesnym oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonego nr działki 68/1, o powierzchni 166 m.kw., w obrębie 0030, jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data zgłoszenia
2022-09-23
Numer
29/2022
Temat
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Aleja Niepodległości (dz. nr 113/64, obręb 0018).
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data zgłoszenia
2022-09-23
Numer
11/BN/2022 (34/BN)
Temat
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych we Wschowie
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data zgłoszenia
2022-09-23
Numer
30/2022
Temat
Ogłoszenie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Zielonej Górze przy ul. Międzyrzeckiej i ul. Gorzowskiej (dz. nr 247/4, 247/8, 247/3 i 247/7, obręb 0012)
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data zgłoszenia
2022-09-23
Numer
10/BN/2022 (33/BN)
Temat
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne, obręb Przyczyna Górna dz. 41, 42/2, 38/2 stanowiące byłą szkolę podstawową w Przyczynie Górnej
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji