ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oświadczenie w sprawie dostępności
Urząd Gminy Świdnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.swidnica.zgora.pl/
Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest w pełni zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Strona jest częściowo zgodna z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
- brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
- część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej,
- część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR)
- brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów
 
W przypadku problemów związanych z korzystaniem z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Świdnica, prosimy o kontakt z  koordynatorem do spraw dostępności: Robert Fidos nr tel. 683273115, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica
 
Korzystający z Biuletynu Informacji Publicznej mogą zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu lub zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony lub elementu strony któej dotyczy żadanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, https://rpo.gov.pl/
 
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 17.09.2020.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Urząd Gminy Świdnica.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi i aktualizacji w dniu 17.09.2020
 
Informacje dodatkowe
Publikacja strony 11.04.2012
Strona aktualizowana jest na bieżąco.
Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):
  • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
  • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
  • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
  • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
  • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
  • Google Chrome v 80.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
  • Mozilla Firefox v 74.X à lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
  • Internet Explorer v 11.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
  • Opera 67.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa w Słonem
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-30 08:19:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidos
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-30 08:19:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidos
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-30 08:19:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
383 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »