ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/zsp_krosno/

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetoweej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim.
  • Data publikacji strony internetowej: 
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji 2022-03-28.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osobą kontaktową do spraw dostępności jest Wioletta Radecka - Weretko, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 683835178
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu683835178 w godzinach pracy zespołu. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21, 66-600 Krosno Odrzańskie lub pocztą elektroniczną na adres Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowe lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
1. Wejście do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim znajduje się na parterze budynku, wejście po schodach, brak swobodnego wjazd na teren budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
2. Dostęp do pierwszego piętra tylko poprzez klatkę schodową. Budynek nie posiada windy. Obsługa interesantów odbywa się na pierwszym piętrze budynku.
3. Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu.
5. Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Kamerduła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-30 10:38:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Kamerduła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-30 10:47:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Kamerduła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-30 10:47:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
87 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Kamerduła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-30 10:18:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Kamerduła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-30 10:48:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Kamerduła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-30 13:41:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
90 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »