ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Postanowienie Nr 128/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, powołanych dla przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz do przeprowadzenia wyborów ponownych do tych organów.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-07 14:49:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze II /-/ Robert Stefan Macholak Data wytworzenia informacji: 2019-04-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze II /-/ Robert Stefan Macholak Data wprowadzenia do BIP 2019-05-07 14:49:13
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2019-05-07 14:50:53
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2019-05-07 14:50:53
Artykuł był wyświetlony: 81 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dyżurach POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻARACH

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-19 14:16:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej /-/ Małgorzata Jabłońska Data wytworzenia informacji: 2018-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej /-/ Małgorzata Jabłońska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-19 14:16:55
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-10-19 14:17:00
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-10-19 14:17:00
Artykuł był wyświetlony: 2824 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Żarskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-08 12:22:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Żarach /-/ Małgorzata Jabłońska Data wytworzenia informacji: 2018-10-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Żarach /-/ Małgorzata Jabłońska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-08 12:22:14
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-10-08 12:22:25
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-10-08 12:23:04
Artykuł był wyświetlony: 3215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I i Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 26 września 2018 r. w sprawie terminu i miejsca przyznania jednolitych numerów listom kandydatów na radnych komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-26 14:23:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I i Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 26 września 2018 r. w sprawie terminu i miejsca przyznania jednolitych numerów listom kandydatów na radnych komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Na podstawie art. 408 pkt. 2 i art 410 § 5 i § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I i II na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rad powiatów na obszarze jego właściwości , przyznaje odrębnie dla każdego powiatu, zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów listom kandydatów komitetów niespełniających warunku wymienionego w art. 409. § 1 i 2 ustawy numery:
1) dla list kandydatów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie § 3 pkt. 2;
2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1;
- Przyznanie numerów odbędzie się w siedzibie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I i II, ul. Podgórna 7 w dniu 27 września 2018 r. o godz. 12.30.
- Informacja o przyznanych numerach zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie komunikatu w siedzibie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I i II oraz umieszczeniu na stronie internetowej.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Komisarz Wyborczy II w Zielonej Górze/-/ Rober Stefan Macholak, Komisarz Wyborczy I w Zielonej Górze /-/Bogumił Hoszowski Data wytworzenia informacji: 2018-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Komisarz Wyborczy II w Zielonej Górze/-/ Rober Stefan Macholak, Komisarz Wyborczy I w Zielonej Górze /-/Bogumił Hoszowski Data wprowadzenia do BIP 2018-09-26 14:23:26
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-09-26 14:23:29
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-09-26 14:31:45
Artykuł był wyświetlony: 3365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Żarach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-24 09:58:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Komisarz wyborczy w Zielonej Górze II /-/ Robert Stefan Macholak Data wytworzenia informacji: 2018-09-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Komisarz wyborczy w Zielonej Górze II /-/ Robert Stefan Macholak Data wprowadzenia do BIP 2018-09-24 09:58:15
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-09-24 09:58:28
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-09-24 09:58:28
Artykuł był wyświetlony: 3422 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Żarach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-17 14:19:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Komisarz wyborczy w Zielonej Górze II /-/ Robert Stefan Macholak Data wytworzenia informacji: 2018-09-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Komisarz wyborczy w Zielonej Górze II /-/ Robert Stefan Macholak Data wprowadzenia do BIP 2018-09-17 14:19:34
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-09-17 14:19:48
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-09-17 14:19:48
Artykuł był wyświetlony: 3588 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Żarach o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-12 14:50:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO - Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą. Zgodnie z art. 13 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , zwanego dalej RODO informuję, że:
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Komisja Wyborcza z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5, 68- 200 Żary, reprezentowana przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji, organizacji i  przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Żarskiego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ww. RODO, 
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów.
4. Państwa dane osobowe zostaną przekazane, na postawie przepisów prawa podmiotom uprawnionym min.  Staroście Żarskiemu, Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze, Archiwum Państwowemu, oddziałowego biura lustracyjnegoIPN,, organom ścigania, organom wymiaru sprawiedliwości.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania.
6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Państwa  danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej /-/ Małgorzata Jabłońska Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej /-/ Małgorzata Jabłońska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-12 14:50:51
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-09-12 14:51:03
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-09-13 08:15:37
Artykuł był wyświetlony: 4866 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-12 08:06:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze II /-/ Robert Stefan Macholak Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze II /-/ Robert Stefan Macholak Data wprowadzenia do BIP 2018-09-12 08:06:40
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-09-12 08:08:46
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-09-12 08:08:46
Artykuł był wyświetlony: 3683 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Więcej informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-22 13:40:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
                                    
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Sekretarz Powaitu /-/ Agnieszka Domaradzka Data wytworzenia informacji: 2018-08-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz Powiatu /-/ Agnieszka Domaradzka Data wprowadzenia do BIP 2018-08-22 13:40:28
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-08-22 13:40:35
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-08-22 13:56:06
Artykuł był wyświetlony: 4390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻARSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-22 13:32:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XLIII/241/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych oraz siedzibę komisji wyborczej – w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Numer okręgu
Granica okręgu
wyborczego
Liczba wybieranych radnych
 
1
 
Miasto Żary
 
8
 
 
2
 
Gmina Lubsko
 
4
 
 
3
 
Gminy: Lipinki Łużyckie, Przewóz, Żary
 
 
4
 
4
 
Miasto Łęknica
Gminy: Brody, Jasień, Trzebiel, Tuplice
 
 
5
 
Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, sala 106, tel. 68 479 0605, 68 479 0606.
 
​Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, dnia 22.08.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-08-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-08-22 13:32:34
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-08-22 13:32:56
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-08-22 13:32:56
Artykuł był wyświetlony: 7620 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu