ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności Biuletynu informacji Publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu informacji Publicznej
 
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żarach
Starostwo Powiatowe w Żarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żarach.
 • Data publikacji strony internetowej: 2003-06-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-08
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-27
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-08
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Lichwiarz
 • E-mail: m.lichwiarz @ powiatzarski. pl
 • Telefon: 68 479 06 06
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
 
Dostępność architektoniczna budynku Starostwa Powiatowego w Żarach
 1. Budynek czterokondygnacyjny (parter, I, II, III piętro). Wejście do budynku przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na parterze budynku (po lewej stronie od wejścia) znajduje się Biuro Podawcze, w którym można zasięgnąć informacji, gdzie należy daną sprawę załatwić. Jeśli jest taka potrzeba, pracownicy z biur ulokowanych na wyższych kondygnacjach budynku schodzą do petenta i załatwiają sprawę. Dodatkowo przy wejściu głównym  do budynku (na zewnątrz, po lewej stronie) zamontowany jest dzwonek  na wysokości umożliwiającej skorzystanie z niego także przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Po skorzystaniu z dzwonka, do interesanta wychodzi pracownik Biura Podawczego, który udziela informacji dotyczącej załatwienia danej sprawy.
 2. W budynku na parterze znajduje się Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy do którego prowadzi osobne wejście bez progów utrudniających swobodne poruszanie.
 3. Budynek nie posiada windy ani platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów.
 4. Szerokość korytarzy budynku zapewnia dogodne warunki komunikacyjne osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.
 5. W budynku zamontowana została przenośna pętla indukcyjna, która umieszczona jest w biurze podawczym Starostwa.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 6. Przy wejściu głównym do budynku urzędu w odległości ok. 30 m znajduje się parking z wydzielonymi 2 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/373/Obsluga_osob_uprawnionych/
Dostępność architektoniczna budynku Starostwa Powiatowego w Żarach, Filia w Lubsku, ul. Pokoju 1c
 1. Budynek jednokondygnacyjny z podwyższonym parterem. Do wejścia głównego prowadzą schody.
 2. Na parterze bezpośrednio usytuowane są biura wydziału geodezji i katastru, gdzie obsługiwani są petenci.
 3. Budynek w części przeznaczonej na wydział geodezji i katastru nie posiada windy ani platformy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 4. W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 5. Przy budynku urzędu znajduje się parking, brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/373/Obsluga_osob_uprawnionych/
Dostępność architektoniczna budynku  Referatu ds. Dróg Powiatowych, ul. Zwycięzców 3 w Żarach
 1. Referat ds. Dróg Powiatowych mieści się na parterze jednokondygnacyjnego budynku. Budynek otoczony jest ogrodzeniem.
 2. Wejście główne znajduje się z tyłu budynku i posiada podwyższenie.
 3. Budynek nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 4. Szerokość korytarzy budynku zapewnia dogodne warunki komunikacyjne osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim
 5. W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 6. W pobliżu budynku nie ma wydzielonego parkingu.
 7. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/373/Obsluga_osob_uprawnionych/
Informacje dodatkowe
 
Ułatwienia
 • W Starostwie Powiatowym w Żarach można skorzystać z tłumacza języka migowego (PJM). Usługa ta jest dostępna w godzinach  pracy urzędu.
 • Usługa ta jest bezpłatna dla osób głuchoniemych.
 • Starostwo Powiatowe w Żarach zapewnia przetłumaczone na polski język migowy podstawowe informacje dotyczące pracy urzędu.
W serwisie https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/ dostępne są skróty klawiaturowe (accesskey):
 • [u] - Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 • [m] - Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] - Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] - Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
 • [l] - Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X - lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
Inne informacje i oświadczenia
Starostwo Powiatowe w Żarach dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/ była zgodna na poziomie WCAG2.1.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Lichwiarz /-/ Koordynator ds. dostępności
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-08 10:07:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-08 10:08:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-09 11:09:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
433 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Deklaracja dostępności strony internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Lichwiarz /-/ Koordynator ds. dostępności
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-07 14:13:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-07 14:13:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-07 14:13:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
411 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »