ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rekrutacja do szkół podstawowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rekrutacja do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 9/2020
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 31 stycznia 2020 r.
 
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021
do szkół podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz,
a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Określa się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz na rok szkolny 2020/2021 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXXII/327/17 Rady Miejskiej w Międzyrzecz z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określania kryteriów naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodami do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz, wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:
-     w placówce obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka, za które można uzyskać 10 punktów,
-     dziecko uczęszczało do placówki wychowania przedszkolnego znajdującego się w obwodzie szkoły, za które można uzyskać 5 punktów,
-     jeden lub oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje w obwodzie szkoły, za które można uzyskać 5 punktów,
-     jeden lub oboje rodziców/opiekunów prawnych jest absolwentem szkoły, za które można uzyskać 1 punkt.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz.
§ 4
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej http://bip.miedzyrzecz.pl/wraz z treścią uchwały wymienionej w § 2.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 9/2020
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 31 stycznia 2020 r.
 
 
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
rozpoczęcie
zakończenie
rozpoczęcie
zakończenie
1
Złożenie przez rodziców dzieci mieszkających w obwodzie szkoły zgłoszenia
10.02.2020r.
godz. 8.00
24.02.2020r.
godz. 15.00
 
 
2
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, w tym do oddziału sportowego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.
03.03.2020r.
godz. 8.00
18.03.2020r.
godz. 15.00
18.05.2020r.
godz. 8.00
25.05.2020r.
godz. 15.00
3
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły publicznej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
20.03.2020r.
31.03.2020r.
26.05.2020r.
29.05.2020r.
4
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
01.04.2020r. godz. 15.00
29.05.2020r. godz. 15.00
5
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
01.04.2020r.
godz. 15.00
10.04.2020r.
godz. 15.00
29.05.2020r.
godz. 15.00
03.06.2020r.
godz. 15.00
6
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
15.04.2020r.
godz. 12.00
04.06.2020r.
godz. 12.00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Zespół Oświaty
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Żak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-11 09:28:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Żak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-11 09:29:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Żak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-11 10:31:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rekrutacja do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz na rok szkolny 2019/2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXXII/327/17 Rady Miejskiej w Międzyrzecz z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określania kryteriów naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodami do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz, wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:
-     w placówce obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka, za które można uzyskać 10 punktów,
-     dziecko uczęszczało do placówki wychowania przedszkolnego znajdującego się w obwodzie szkoły, za które można uzyskać 5 punktów,
-     jeden lub oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje w obwodzie szkoły, za które można uzyskać 5 punktów,
-     jeden lub oboje rodziców/opiekunów prawnych jest absolwentem szkoły, za które można uzyskać 1 punkt.

Akapit nr 2 - brak tytułu

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
rozpoczęcie
zakończenie
rozpoczęcie
zakończenie
1
Złożenie przez rodziców dzieci mieszkających w obwodzie szkoły zgłoszenia
04.02.2019r.
godz. 8.00
18.02.2019r.
godz. 15.00
 
 
2
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, w tym do oddziału sportowego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.
19.02.2019r.
godz. 8.00
01.03.2019r.
godz. 15.00
10.05.2019r.
godz. 8.00
16.05.2019r.
godz. 15.00
3
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły publicznej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
04.03.2019r.
14.03.2019r.
17.05.2019r.
20.05.2019r.
4
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
15.03.2019r. godz. 15.00
23.05.2019r. godz. 15.00
5
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
15.03.2019r.
godz. 15.00
22.03.2019r.
godz. 15.00
23.05.2019r.
godz. 15.00
27.05.2019r.
godz. 15.00
6
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
01.04.2019r.
godz. 12.00
28.05.2019r.
godz. 12.00
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Zespół Oświaty
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabella Korejwo
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabella Korejwo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-01 08:37:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Zep
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-01 08:41:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Zep
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01 10:31:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
303 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »