ˆ

Deklaracja dostępnosci

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępnosci

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 11 Ustawy o dostępności cyfrowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie corocznie, regularnie przegląda i Aktualizuje Deklarację  Dostępności, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
Deklaracja dostępności Biuletyn Infromacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społęcznej w Kożuchowie
Ośrodek Pomocy Społęcznej w Kożuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Infromacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społęcznej w Kożuchowie.
 • Data publikacji strony internetowej: 2012-08-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-10
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna częściowo z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Częściowa niezgodność wynika z tego, że niektóre dokumenty umieszczone w przeszłości  na stronie mogą być dokumentami zeskanowanymi,  (wszystkie odnlezione podczas wewnetrznej kontroli administratora zostły usunięte i zamienione na zgodne z ustawą)
W celu całkowitej zgodności administrator strony zobowiazuje się do załanczania dokumentów jedynie w wersji dozowlonej.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 •  Deklaracji  sporządzono dnia: 2022-12-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Kozłowska.
 • E-mail:
 • Telefon: 663405013
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie
 • Adres: 67-120 Kożuchów
  ul. 1 Maja 40
 • E-mail:
 • Telefon: 68 355 33 76
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy 1 Maja z podjazdem dla osób niepełnosprawnych - Inwestycję wykonano ze środków zewnetrznych. Inwestycja została dofinansowana ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Lubuskiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.  Informacja promująca znajduje się w miejscu widocznym. 
W budynku nie ma możliwości  montażu windy, wobec czego przy wejściu zostało utworzone specjalne  pomieszczenie do obsługi osób niepełnosprawnych,starszych, poruszających sie na wózku, mających trudności w samodzielnym  poruszaniu się.   Osoba niepełnosprawna, starsza, mająca problemy w poruszaniu się - ma możliwość przywołania pracownika do obsługi za pomocą domofonu umieszczonego przy wejściu do budynku. Do osoby niepełnosprawnej, starszej po przywołaniu domofonem zejdzie pracownik, wskaże i pomoże w przemieszczeniu siędo miejsca obsługi.miejsce znajduje się na parterze, posiada szeroki drzwi wejściowe bezprogowe, co pozwala na wjechanie wózkiem, swobodne przemieszczanie się osób z balkonikiem czy o kulach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-31 14:26:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-31 14:26:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-09 12:04:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
761 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »