ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Wężyskach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zestaw programów i podręczników

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2023/2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

D E C Y Z J A     D Y R E K T O R A
 w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania
 
Na podstawie art. 22a ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz.1943,1954,1985 i 2169) po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej z dnia 17 maja 2023 roku Uchwała nr………./2022/2023r,
dopuszczam do użytku szkolnego na dany etap edukacyjny rozpoczynający się 1 września 2023roku następujące programy nauczania:
 
 
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
 DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Dla Oddziału Przedszkolnego rok szkolny 2023/2024
Lp.
Nazwa programu
Autorzy
1.
„Nasze przedszkole”- Program edukacji przedszkolnej  Mac -edukacja
Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska
2.
Język niemiecki dla najmłodszych
Autor: Monika Rudzik - Smugowska
3.
„Tak dla Jezusa”
Ks.K.Zegan, E. Kondrak, B.Nosek
 
 
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
I etap edukacyjny: klasy I, II i III SP początek cyklu 2023/2024
Lp.
Nazwa programu
Autorzy
1.
Program nauczania języka obcego – niemieckiego w klasach I-III
Sylwia Rapacka
Katarzyna Wójcik
2.
Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 „Nowy elementarz odkrywców”
 
3.
Zaproszeni na ucztę z Jezusem
Ks.dr K. Malnicki, E. Kondrak,
4.
„Drewniane wojsko” – Program do nauki gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej
Andrzej Modzelan
 
 
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
II etap edukacyjny: klasy IV, V , VI, VII, VIII początek cyklu 2023/2024
Lp.
Nazwa programu
Autorzy
1.
Program nauczania religii „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość”
Ks.K. Mielnicki, E.Kondrak
2.
„Tajemnice  przyrody” program nauczania
Jolanta Golanko
3.
Program nauczania   języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej „Nowe Słowa na start” ”
Marlena Derlukiewicz
4.
„Wędrując ku dorosłości” wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas IV
T. Król, G..Węglarczyk
5.
Program nauczania matematyki  dla klas 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem”
M .Braun, A. Mańkowska, M.  Paszyńska
6.
 Plastyka „Do dzieła” program nauczania plastyki w szkole podstawowej  
J. Lukas  K. Onak
7.
„Wczoraj i dziś” program nauczania  historii  w klasach IV- VIII szkoły podstawowej
Tomasz Maćkowski
8.
Program nauczania wychowania fizycznego dla 8-letniej szkoły podstawowej
Krzysztof Warchoł
9.
 Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak  to działa?”
Lech Łabecki, Marta Łabecka
10.
Program nauczania j. angielskiego dla  klas VII – VIII
Joanna  Stefańska
11.
Program nauczania  informatyki w  szkole podstawowej
„Lubię to!”
Michał Kęska
12.
Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Moja muzyka”
Elżbieta Korowajczyk
13.
Program nauczania j. niemieckiego w SP – II etap edukacyjny- Wariant -  II.1
Bożena Niebrzydowska
14.
Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „To jest fizyka”
Marcin Braun , Weronika Śliwa
15.
Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej” Dziś i jutro”
Barbara Furman
16.
Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa
Barbara Dziedzic, , Ewa Maria Tuz
17.
Program nauczania chemii w szkole podstawowej– Chemia Nowej Ery
Teresa Kulawik, Maria Litwin
18.
Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej” Żyję i działam bezpiecznie”
Jarosław Słoma
19.
Program nauczania biologii w szkole podstawowej- Puls Życia
Anna Zdziennicka
20.
Przykładowy program doradztwa zawodowego dla kl. VII – VIII szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami
  1. Dziurkowska, B.Fronczek
 
Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wężyskach
 
Oddział Przedszkolny
Przedmiot
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
Wych. przedszkolne
 
Kolorowe karty pakiet dla 6- latków poziom B+
Dla 5 – latków poziom B
 
 Wiesława Żaba-Żabińska i Anna Banaś
Mac Edukacja
Wych. przedszkolne
 6 latki. „Nowe przygody Olka i Ady” Skład: Karty pracy cz.1-4, książka, wyprawka plastyczna, karty prac y- litery i liczby
Wiesława Żaba-Żabińska i Anna Banaś
Mac Edukacja
Wych. przedszkolne
4-latek„Kolorowe karty”
Wiesława Żaba- Żabińska, Agata Bober, Marzena Kwiecień
Mac Edukacja
Religia
Spotkania dzieci Bożych ( pięciolatki)
Tak, Jezus mnie kocha ( sześciolatki)
Kurpiński, Snopek
 
Mielnicki, Kondrak
Jedność
 
 
 
 
Szkoła Podstawowa
 
Klasa  I
Przedmiot
Tytuł
Nr dop.
Autor
Wydawnictwo
religia
Poznaję Boży świat
 
Kondrak ,
Ks. Dr. K. Mielnicki
Jedność
Edu. Pol.
Edu .Przyrod.
Edu .Społ
cz. 1-4
 Edu. Matematyczna cz.1-2
Nowy Elementarz Odkrywców
1140/1/2022
Ewa Hryszkiewicz, B. Stępień, J. Winiecka – Nowak, K. Bielenica, M.Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz
Nowa Era
j. niem.
Ich Und du  neu 1
 
M. Kaszubska
E .Krawczyk
L. Zastępiło
PWN
Wydawnictwo
Szkolne
 
Klasa II
Przedmiot
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
Religia
Odkrywam Królestwo Boże
Kondrak, Mielnicki
Jedność
E. Polonistyczna
E. Społeczna
 
Wielka Przygoda
 
Elzbieta Kacprzak
Anna Ładzińska
Małgorzata Ogrodowczyk
Nowa Era
E. Przyrodnicza
Wielka Przygoda
Joanna Winiecka-Nowak 
Nowa Era
E. Matematyczna
Wielka Przygoda
Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda
Nowa Era
E. Informatyczna
Wielka Przygoda
Michał Kęska
Nowa Era
E. Muzyczna
Wielka Przygoda
Monika Gromek, Grażyna Kilbach
Nowa Era
E. Plastyczno - Techniczna
Wielka Przygoda
Nina Gryzoń, Małgorzata Heine, Witold Vargas
 
Nowa Era
j. niemiecki
Ich Und du neu 2
M. Kozubska
E. Krawczyk
L. Zastąpiło
PWN
Wydawnictwo
Szkolne
 
Klasa III
Przedmiot
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
religia
„Poznaję Jezusa”
Ks. dr K.Mielnicki
Jedność
Edu.Pol.
Edu.Społeczna
Wielka Przygoda
E. Kacprzak, A. Ładzińska
M. Ogrodowczyk
Nowa Era
Edu. przyrodnicza
Wielka Przygoda
Winiecka-Nowak
Nowa Era
Edu.Mat.
Wielka Przygoda
Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda
Nowa Era
Edu.Plast.-Tech.
Wielka Przygoda
N. Gryzon
Małgorzata Heine, Witold Vargas
Nowa Era
Edu.Inform.
Wielka Przygoda
M .Kęska
Nowa Era
Edu.Muz.
Wielka Przygoda
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era
Ćwiczenia Czytanie ze zrozumieniem
Wielka Przygoda
Helena Sarnacka
Nowa Era
j.niemiecki
Ich und du neu 3
M. Kozubska
E. Krawczyk
L. Zastąpiło
 
PWN
Wydawnictwo Szkolne
 
Klasa IV
Przedmiot
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
religia
Zaproszeni na ucztę z Jezusem+ ćwiczenia
Kondrak,
E. Parszewska
Jedność
j.polski
Nowe Słowa na Start
A.Klimowicz
M.Derlukiewicz
Nowa Era
Matematyka
Matematyka z kluczem
M.Braun
A.Mańkowska,M.Paszyńska
Nowa Era
Informatyka
Lubię to!
M.Kęska
Nowa Era
Historia
Wczoraj i dziś
B.Olszewska, W.Surdyk-Fertsch
G. Wojciechowski
Nowa Era
Przyroda
Tajemnice przyrody
M. MarkoWorłowska,
J. Stawarz, F. Szlajfer
Nowa Era
Muzyka
Lekcja muzyki
M.Gromek, G.Kilbach
Nowa Era
Plastyka
Do dzieła!
J.Lukas, K.Onak
Nowa Era
Technika
Jak to działa?
L.Łabecki, M.Łabecka
Nowa Era
j. niemiecki
Wir smart 1
Giorgio Motta
Książek-Kempa
Klett Polska
 
Klasa V
Przedmiot
Tytuł
Autor
Wydwnictwo
religia
Szczęśliwi, którzy szukają prawdy + ćwiczenia
 E.  Kondrak, ks.Mielnicki                  
Jedność
j.polski
Nowe słowa na start!
A.Klimowicz, M.Derlukiewicz
Nowa Era
Matematyka
Matematyka z kluczem
M.Braun, A.Mańkowska,
M.Paszyńska
Nowa Era
Informatyka
Lubię to!
M.Kęska
Nowa Era
Historia
Wczoraj i dziś
G. Wojciechowski
Nowa Era
Biologia
Puls życia
M.Sęktas, J.Stawarz
Nowa Era
Geografia
Planeta Nowa 5
F.Szlajfer, Z.Zaniewicz, T.Malarz , T.Rachwał
Nowa Era
Muzyka
I gra muzyka
M.Gromek, G.Kilbach
Nowa Era
Plastyka
Do dzieła!
J.Lukas, K.Onak
Nowa Era
Technika
Jak to działa?
L.Łabecki, M.Łabecka
Nowa Era
j. niemiecki
Wir smart 2
Giorgio Motta
Książek-Kempa
Klett Polska
 
Klasa VI
Przedmiot
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
religia
Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno + ćwiczenia
Kondrak,
ks. Mielnicki
Jedność
j.polski
Nowe Słowa na start!
A.Klimowicz
Nowa Era
Matematyka
Matematyka z kluczem
M.Braun, A.Mańkowska
M.Paszyńska
Nowa Era
Informatyka
Lubię to!
M.Kęska
Nowa Era
Historia
Wczoraj i dziś 6
G.Wojciechowski, B. Olszewska, W. Surdyk- Fertsch
Nowa Era
Biologia
Puls życia
J.Stawarz
Nowa Era
Muzyka
I gra muzyka
Gromek, Kilbach
Nowa Era
Plastyka
Do dzieła!
J.Lukas, K.Onak
Nowa Era
Technika
Jak to działa?
L.Łabecki, M.Łabecka
Nowa Era
j.niemiecki
Wir smart 3
Giorgio Motta
Klett Polska
Geografia
Planeta Nowa 6
T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński
Nowa Era
 
Klasa VII
Przedmiot
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
religia
Szczęśliwi, którzy czynią dobro + ćwiczenia
E.  Kondrak,
ks. Mielnicki
Jedność
j.polski
Nowe Słowa na Start
J. Kościerzyńska,
J. Ginter K. Łęk
 
Nowa Era
Fizyka
To jest  fizyka 7
M. Braun, W .Śliwa
Nowa Era
Matematyka
Matematyka z kluczem
M .Braun ,
M .Paszyńska
  1. Mańkowska
Nowa Era
Informatyka
Lubię to!
G. Koba
Nowa Era
Historia
Wczoraj i dziś 7
J .Kłaczkow, A. Łaszkiewicz S. Roszak
Nowa Era
Biologia
Puls Życia
M. Jefimow
Nowa Era
Muzyka
Lekcja muzyki
Gromek, Kilbach
Nowa Era
Plastyka
Do dzieła!
M. Ipczyńska, Mrozowiak
Nowa Era
Geografia
Planeta Nowa 7
R.Malarz, M.Szubert
Nowa Era
j.angielski
Repetytorium Ósmoklasisty cz.1
Malcolm Mann, Steve Tayloreknowes
Macmillan Education
j.niemiecki
Wir Smart 4
Giorgio Motta
Lektor Klett
Chemia
Chemia Nowej Ery
J.Kulawik, M.Litwin
Nowa Era
 
 
 
 
 
 
Klasa VIII
Przedmiot
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
j.polski
 Nowe Słowa na start! 8
J.Kościerzynska
Nowa Era
Matematyka
Matematyka z kluczem
M.Braun, A.Mańkowska, M.Paczyńska
Nowa Era
Biologia
Puls Życia
B.Sągin, A.Boczarowski, M.Sęktas
Nowa Era
Chemia
Chemia Nowej Ery
J.Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin
Nowa Era
Informatyka
Lubię to!
Koba Grażyna
Nowa Era
Geografia
Planeta Nowa 8
Rachwał Tomasz, Szczypiński Dawid
Nowa Era
WOS
Dziś i jutro 8
Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski
Nowa Era
Historia
Wczoraj i dziś 8
R. Śniegocki, A. Zielińska
Nowa Era
EDB
Żyję i działam bezpiecznie
J. Słoma
Nowa Era
j. angielski +ćwiczenia
Repetytorium Ósmoklasisty cz.2
Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles
Macmilian
j. niemiecki +ćwiczenia
Magnet Smart 2
Giorgio Motta
A.Kubicka
 Klett Polska
Fizyka
To jest fizyka 8
M. Braun, W. Śliwa
Nowa Era
Religia
„Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość” + ćwiczenia
Ks. Mielnik, E. Kondrak, E. Parszewska
Jedność

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP Wężyska
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Autor
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-16 23:49:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Cichowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-16 23:51:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Cichowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-05 14:29:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
926 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2020/2021

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2020/2021

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP Wężyska
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Autor
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-07 16:10:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Cichowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-07 16:10:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Cichowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-07 16:10:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP Wężyska
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Autor
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-05 14:39:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Cichowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-05 14:39:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Cichowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-01 17:23:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz programów i podręczników

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP Wężyska
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Redaktorzy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Redaktorzy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-07 23:05:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-07 23:05:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-07 23:10:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1387 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »