ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

WYKAZ ARCHIWÓW, EWIDENCJI I REJESTRÓW

Akapit nr 1 - brak tytułu

Archiwa:
 1. Archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego.
 2. Archiwum teczek dowodowych dowodów osobistych.
 3. Archiwum meldunkowe.
 
Ewidencje:
 1. Ewidencja poborowych.
 2. Ewidencja przedpoborowych.
 3. Ewidencja wydanych zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych.
 4. Ewidencja umów dzierżawy na grunty pod garażami.
 5. Ewidencja umów dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy.
 6. Ewidencja umów najmu na lokale użytkowe.
 7. Ewidencja lokali użytkowych.
 8. Ewidencja wniosków o przydział lokalu mieszkalnego.
 9. Ewidencja zamówień publicznych.
 10. Ewidencja środków trwałych.
 11. Ewidencja delegacji służbowych.
 12. Ewidencja pieczątek i pieczęci.
 13. Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym.
 14. Ewidencja zbiorników bezodpływowych.
 15. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków.
 16. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń dotyczących prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 17. Ewidencja wydanych legitymacji służbowych.
 18. Ewidencja nieruchmości gruntowych będących własnością Gminy.
 19. Ewidencja nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy oddanych w użytkowanie wieczyste.
 20. Ewidencja wezwań do zapłaty.
 21. Ewidencja upomnień podatkowych.
 22. Ewidencja tytułów wykonawczych.
 23. Ewidencja wydanych zaświadczeń podatkowych.
 24. Ewidencja deklaracji osób prawnych na podatek rolny, leśny, od nieruchomości.
 25. Ewidencja wydanych decyzji zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 26. Ewidencja dróg gminnych.
 27. Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 28. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych.
 
Rejestry:
 1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej.
 2. Rejestr wniosków i interpelacji radnych.
 3. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy Otyń.
 4. Rejestr aktów prawa miejscowego.
 5. Rejestr wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów.
 6. Rejestr zarządzeń Burmistrza.
 7. Rejestr zarządzeń Kierownika Urzędu.
 8. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza Otynia.
 9. Rejestr instytucji kultury.
 10. Rejestr wyborców.
 11. Rejestr skarg i wniosków.
 12. Rejestr wydanych decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów.
 13. Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 14. Rejestr planów miejscowych.
 15. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy.
 16. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 17. Rejestr wydanych zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne.
 18. Rejestr osób upoważnionych do dostępu i/lub przetwarzania danych osobowych.
 19. Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa.
 20. Rejestr zamówień publicznych do 14 000 Euro.
 21. Rejestr zamówień publicznych powyżej 14 000 Euro.
 22. Centralny rejestr umów.
 23. Rejestr korespondencji przychodzącej.
 24. Rejestr korespondencji wychodzącej.
 25. Rejestr wydanych zaświadczeń o zdanym egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego.
 26. Rejestr wypadków przy pracy.
 27. Rejestr druków ścisłego zarachowania.
 28. Rejestr podatku VAT.
 29. Rejestr kartotek czynszu na cele rolnicze.
 30. Rejestry wymiarowe podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości.
 31. Rejestr wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego.
 32. Rejestr wniosków w sprawie umorzenia, obniżenia, ulg, rozkładnia na raty podatków i opłat.
 33. Rejestr dłużników z tytułu podatków i opłat lokalnych.
 34. Rejestr zamieszkania cudzoziemców.
 35. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
 36. Rejesrt żłobków.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Malczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-16 09:59:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-16 10:00:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-16 10:00:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »