ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Otyń a Powiatem Nowosolskim, Gminą Nowa Sól – Miasto i Miastem Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XLII.20.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.19.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 31 marca 2021r. w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka "Baśniowa Kraina" w Otyniu
Nr aktu prawnego
XLII.19.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Otyń w zakresie projektów zmiany statutów sołectw
Nr aktu prawnego
XLII.18.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 1 roku
Nr aktu prawnego
XLII.17.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
Nr aktu prawnego
XLII.16.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Otyń nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XLII.15.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Otyń nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XLII.14.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii energetycznej 110 kV w Niedoradzu, Ługach, Konradowie i Zakęciu.
Nr aktu prawnego
XLII.13.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na obsługę stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków
Nr aktu prawnego
XLII.12.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu.
Nr aktu prawnego
XLII.11.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji