ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2023-2027.
Nr aktu prawnego
LIII.82.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2023 GMINY OTYŃ
Nr aktu prawnego
LIII.81.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.19.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 31 marca 2021r. w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka "Baśniowa Kraina" w Otyniu
Nr aktu prawnego
LII.80.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LII.79.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu
Nr aktu prawnego
LII.78.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Konradowo
Nr aktu prawnego
LII.77.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: nadania nazw ulic drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Konradowo
Nr aktu prawnego
LII.76.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 4 lat.
Nr aktu prawnego
LII.75.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
LII.74.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości gminy Otyń oraz zwolnień w tym podatku
Nr aktu prawnego
LII.73.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji