ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania ogrodów, trawników, upraw rolnych oraz napełniania basenów przydomowych wodą z wodociągu gminnego.
Nr aktu prawnego
LX.34.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Otyń
Nr aktu prawnego
LX.33.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Niedoradz.
Nr aktu prawnego
LX.32.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
LX.31.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2023 - 2027
Nr aktu prawnego
LX.30.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2023
Nr aktu prawnego
LX.29.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Otynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Otyń za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LIX.28.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otyń za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LIX.27.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Otynia wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
LIX.26.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023- 2026
Nr aktu prawnego
LIX.25.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji