ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.
Nr aktu prawnego
XXIX.9.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Lipowej w Otyniu.
Nr aktu prawnego
XXIX.8.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na obsługę stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków.
Nr aktu prawnego
XXIX.7.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021 - 2026
Nr aktu prawnego
XXIX.6.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIX.5.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Otyń do Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” oraz przyjęcia jego Statutu.
Nr aktu prawnego
XXIX.4.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XXVIII.3.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVIII.2.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zakęcie na lata 2021-2026.
Nr aktu prawnego
XXVIII.1.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVII.64.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji