ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Otynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Otyń za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XLVI.47.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otyń za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XLVI.46.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Otynia wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XLVI.45.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu sołectwa Czasław.
Nr aktu prawnego
XLV.44.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu sołectwa Ługi.
Nr aktu prawnego
XLV.43.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu sołectwa Konradowo
Nr aktu prawnego
XLV.42.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu sołectwa Zakęcie
Nr aktu prawnego
XLV.41.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu sołectwa Niedoradz
Nr aktu prawnego
XLV.40.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu sołectwa Bobrowniki
Nr aktu prawnego
XLV.39.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu sołectwa Modrzyca.
Nr aktu prawnego
XLV.38.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji