ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
XXXIV.38.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Niedoradz.
Nr aktu prawnego
XXXIV.37.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradowo i części miejscowości Otyń.
Nr aktu prawnego
XXXIV.36.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Otyń
Nr aktu prawnego
XXXIV.35.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Modrzyca.
Nr aktu prawnego
XXXIV.34.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Modrzyca.
Nr aktu prawnego
XXXIV.33.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia przez Gminę Otyń porozumienia z Gminą Nowa Sól – Miasto, w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Otyń opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocyw Nowej Soli
Nr aktu prawnego
XXXIV.32.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Otyń w roku szkolnym 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXXIV.31.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXIV.30.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Niedoradz.
Nr aktu prawnego
XXXIII.29.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji