ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu sołectwa Czasław.
Nr aktu prawnego
XLV.44.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu sołectwa Ługi.
Nr aktu prawnego
XLV.43.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu sołectwa Konradowo
Nr aktu prawnego
XLV.42.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu sołectwa Zakęcie
Nr aktu prawnego
XLV.41.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu sołectwa Niedoradz
Nr aktu prawnego
XLV.40.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu sołectwa Bobrowniki
Nr aktu prawnego
XLV.39.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu sołectwa Modrzyca.
Nr aktu prawnego
XLV.38.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.19.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 31 marca 2021r. w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka "Baśniowa Kraina" w Otyniu.
Nr aktu prawnego
XLV.37.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie:wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat.
Nr aktu prawnego
XLV.36.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
Nr aktu prawnego
XLV.35.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji