ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Niedoradz.
Nr aktu prawnego
XXXIII.29.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XXXIII.28.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021 - 2026
Nr aktu prawnego
XXXIII.27.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXIII.26.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Otynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Otyń za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII.25.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otyń za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII.24.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Otynia wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XXXIII.23.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Nowosolska Dolina Odry"
Nr aktu prawnego
XXXII.22.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ługi
Nr aktu prawnego
XXXI.21.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Modrzyca.
Nr aktu prawnego
XXXI.20.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji