ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Nr aktu prawnego
XLVII.57.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Otyń w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
XLVII.56.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Zakęcie.
Nr aktu prawnego
XLVII.55.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
Nr aktu prawnego
XLVII.54.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022 - 2027
Nr aktu prawnego
XLVII.53.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLVII.52.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XLVII.51.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLVII.50.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Ługi
Nr aktu prawnego
XLVII.49.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
XLVII.48.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji