ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian do projektu Strategii Województwa Lubuskiego 2030
Nr aktu prawnego
XVIII.13.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020 - 2023
Nr aktu prawnego
XVIII.12.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVIII.11.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie współdziałania Gminy Otyń z Gminą Nowa Sól - Miasto, Miastem Zielona Góra i Powiatem Nowosolskim
Nr aktu prawnego
XVIII.10.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego
Nr aktu prawnego
XVIII.9.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psa oraz opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów w Gminie Otyń
Nr aktu prawnego
XVII.8.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-02-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Otyń na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XVI.7.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-02-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XVI.6.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-02-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Otyń
Nr aktu prawnego
XVI.5.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-02-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie Gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XVI.4.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji