ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021 - 2026
Nr aktu prawnego
XXXVII.54.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVII.53.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
XXXVI.52.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
XXXVI.51.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu
Nr aktu prawnego
XXXV.50.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w spawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
XXXV.49.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Otynia dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XXXV.48.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XXXV.47.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Otyń a Miastem Zielona Góra w zakresie określenia zasad dotyczących kierowania osób z terenu Gminy Otyń do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
NR XXXV.46.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Otyń a Miastem Zielona Góra w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Otyń opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy
Nr aktu prawnego
XXXV.45.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji