ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026
Nr aktu prawnego
XXVII.62.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ługi
Nr aktu prawnego
XXVII.61.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
XXVII.60.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej w Otyniu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Nr aktu prawnego
XXVII.59.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021-2026.
Nr aktu prawnego
XXVII.58.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2021 GMINY OTYŃ
Nr aktu prawnego
XXVII.57.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Otyń na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XXVII.56.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020 - 2023
Nr aktu prawnego
XXVII.55.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXVII.54.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu.
Nr aktu prawnego
XXVI.53.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji