ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Otyń na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLI.7.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XLI.6.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia zasad przyznawania diet sołtysom sołectw Gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XLI.5.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XLI.4.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022 - 2025
Nr aktu prawnego
XLI.3.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLI.2.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: likwidacji wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe
Nr aktu prawnego
XLI.1.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Bobrowniki
Nr aktu prawnego
XL.70.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Otyń na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XL.69.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Lipowej w Otyniu
Nr aktu prawnego
XXXIX.68.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji