ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Zabór
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-02-04
Grupa tematyczna
Deklaracja
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV.106.2020 Rady Gminy Zabór z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie deklaracji przez Radę Gminy Zabór udzielenia pomocy finansowej do przebudowy drogi powiatowej na odcinku Milsko-Dąbrowa
Nr aktu prawnego
XV.106.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-02-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV.105.2020 Rady Gminy Zabór z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gmina Żary o statusie miejskim na realizację zadań w zakresie opieki nad zwierzętami w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XV.105.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-02-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV.104.2020 Rady Gminy Zabór z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Zielonogórskiego
Nr aktu prawnego
XV.104.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-02-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV.103.2020 Rady Gminy Zabór z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Zielonogórskiego
Nr aktu prawnego
XV.103.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Rezolucja
Tytuł aktu
Rezolucja Nr XIV.102.2020 Rady Gminy Zabór z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zgłoszenia uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030
Nr aktu prawnego
XIV.102.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV.101.2020 Rady Gminy Zabór z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Nr aktu prawnego
XIV.101.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV.100.2020 Rady Gminy Zabór z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XIV.100.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV.99.2020 Rady Gminy Zabór z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie gminy Zabór
Nr aktu prawnego
XIV.99.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV.98.2020 Rady Gminy Zabór z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XIV.98.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV.97.2020 Rady Gminy Zabór z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XIV.97.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji