ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Zabór
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 rok 1207
Gmina Zabór 13011
Status Prawny 1711
Przedmiot działalności 1541
Organizacja i ustrój 2057
Organy i ich kompetencje 3007
Statut Gminy 1938
Jednostki organizacyjne 3259
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze 7017
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze 1988
Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze 1368
Sprawozdanie z działalności 909
Wykonanie planu finansowego 712
Sołectwa 12464
Kadencja 2019-2023 137
Czarna 145
Dąbrowa 122
Droszków 173
Łaz 170
Milsko 168
Przytok 214
Tarnawa 161
Zabór 326
Kadencja 2015-2019 7876
Czarna 1545
Dąbrowa 1401
Droszków 1945
Łaz 1702
Milsko 1408
Przytok 1816
Zabór 2158
Tarnawa 1457
Kadencja 2011-2015 6965
Stowarzyszenia i związki międzygminne 1596
Rada Gminy 12874
Sesje-transmisje online 1438
Sesje-archiwum transmisji 1547
Skład osobowy rady 4033
Kadencja 2018-2023 287
Kadencja 2014-2018 957
kadencja 2010-2014 1034
Sesje rady 3516
Kadencja 2018-2023 2326
Kadencja 2014-2018 3417
Inerpelacje i zapytania 275
2020 rok 22
2019 rok 1098
2018 rok 379
Imienne wykazy głosowań radnych 732
Petycje kierowane do Rady Gminy 154
2019 rok 229
2020 13
Protokoły z sesji Rady Gminy 3525
Protokoły z sesji Rady Gminy Zabór kadencja 2018-2023 136
Rok 2023 55
Rok 2022 49
Rok 2021 53
Rok 2020 58
Rok 2019 299
Rok 2018 164
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 611
Rok 2018 799
Rok 2017 876
Rok 2016 1925
Rok 2015 3768
Rok 2014 1509
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014 380
Rok 2014 2187
Rok 2013 2731
Rok 2012 1678
Rok 2011 2858
Rok 2010 1216
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010 365
Rok 2010 2347
Rok 2009 2227
Rok 2008 1958
Rok 2007 1901
Projekty uchwał 4912
2020 70
2019 610
2017 3052
2018 1393
2014 563
2015 508
2012 2434
Komisje Rady 3069
Komisje Rady Gminy Zabór kadencja 2018-2023 480
Posiedzenia komisji rady-kadencja 2018-2023 359
Komisja ds. Budżetu, Infrastruktury i Rolnictwa 545
Komisja ds. Społecznych 265
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 464
Komisja Rewizyjna 266
Doraźna Komisja Statutowa 136
Posiedzenia Komisji Rady- kadencja 2014-2018 743
Komisja ds. Finansów 2779
Komisja ds. Społecznych 1650
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 1911
Komisja Rewizyjna 1434
Stanowiska Rady Gminy Zabór- kadencja 2014-2018 534
Komisja Rewizyjna 928
Komisja ds. Społecznych 961
Komisja ds. Finansów 877
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 823
Komisje Rady - kadencja 2010-2014 485
Komisja ds. Finansów 364
Stanowiska 777
Posiedzenia Komisji 410
Protokoły z posiedzeń 712
Rok 2009 764
Rok 2008 2019
Rok 2007 1375
Rok 2006 1027
Komisja Rewizyjna 941
Stanowiska 744
Posiedzenia Komisji 380
Protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnej 367
Rok 2012 1024
Rok 2011 951
Rok 2010 682
Rok 2009 706
Rok 2008 1883
Rok 2007 1271
Rok 2006 647
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 858
Stanowiska 700
Posiedzenia komisji 356
Protokoły z posiedzeń komisji 351
Rok 2012 978
Rok 2011 2868
Komisja ds. Społecznych 992
Stanowiska 690
Posiedzenia komisji 332
Protokoły z posiedzeń komisji 375
Rok 2012 616
Rok 2011 2735
Rok 2010 634
Komisja ds. MZK 455
Protokoły z posiedzeń komisji 354
Rok 2011 963
Doraźna komisja statutowa 408
Posiedzenia komisji 697
Klub radnych 2029
Klub radnych kadencja 2018-2023 169
Klub radnych kadencja 2014-2018 946
Plan pracy Rady Gminy 1398
Urząd gminy 27112
Struktura Organizacyjna 6143
Regulamin Organizacyjny 3752
Zarządzenia 42
Zarządzenia Wójta 2225
2019 775
2018 2397
2017 358
2016 1858
2015 8644
2014 8109
2011 18130
2013 13224
2012 17440
2010 18578
2009 10645
2008 9671
2007 12139
Rejestry , ewidencje i archiwa 1637
Prawo 33704
Uchwały Rady 2012 - 2023 66049
Uchwały Rady 2006 - 2011 2
Rok 2011 19336
Rok 2010 8393
Rok 2009 6918
Rok 2008 11422
Rok 2007 8437
Rok 2006 4855
Akty prawa miejscowego 12135
Monitor Polski 0
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Co i jak załatwić 14679
Sprawy do załatwienia 12073
Gospodarka komunalna 8398
Gospodarowanie odpadami 5598
Aktualności 40139
DEKLARACJE 3352
Uchwały, ustawy, regulamin, RDR 1970
Zajęcie pasa drogowego dróg wenętrznych 1493
Budowa zjazdu z drogi publicznej. 773
Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy 8893
Podziały i rozgraniczenia 3412
Ochrona środowiska, ochrona przyrody 4839
Sprawy obywatelskie 9181
Działalność gospodarcza, alkohole 4443
Urząd stanu cywilnego 7803
Pomoc materialna uczniom 1964
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2093
Podatki i opłaty lokalne 12433
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2134
Pomoc społeczna i świadczenia 4918
Lubuska Unia Światłowodowa 750
Programy, plany i strategie 10720
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 22601
Wykazy nieruchomości 13636
Przetargi na nieruchomości 32225
Informacja o wyniku przetargu 5636
Zamówienia publiczne 117965
Wyłączone z ustawy PZP 10237
Zamówienia publiczne w toku 64320
Archiwum zamówień 19430
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 977
Finanse 2713
Budżet 1208
Budżet 2020 121
Budżet Gminy Zabór na 2020 rok 63
Bilans 9
Uchwały 22
Sprawozdania z wykonania budżetu. 9
Sprawozdania 10
I kwartał 7
II kwartał 8
III kwartał 8
IV kwartał 7
Budżet 2019 161
Budżet Gminy Zabór na 2019 rok. 576
Bilans 72
Uchwały 312
Sprawozdania z wykonania budżetu 189
Sprawozdania 69
I kwartał 224
II kwartał 151
III kwartał 120
IV kwartał 62
Budżet 2018 271
Bilans 184
Uchwały 618
Sprawozdania z wykonania budżetu 399
Sprawozdania 81
I kwartał 237
II kwartał 285
III kwartał 187
IV kwartał 437
Budżet 2016 452
Uchwały 3123
Sprawozdania 733
I kwartał 1207
II kwartał 1003
III kwartał 1375
IV kwartał 1558
Budżet 2014 1382
Uchwały 3954
Sprawozdania 447
I kwartał 2021
III kwartał 1329
IV kwartał 2441
Budżet 2017 466
Bilans 403
Uchwały 650
Sprawozdania z wykonania budżetu 258
Sprawozdania 481
I kwartał 940
II kwartał 662
III kwartał 530
IV kwartał 843
Budżet 2015 486
Sprawozdania 835
I kwartał 1612
II kwartał 1389
III kwartał 1334
IV kwartał 1941
Uchwały 379
Budżet 2013 1283
Uchwały 4859
Zarządzenia 716
Sprawozdania 1349
VI kwartał 2012 6139
I kwartał 2013r 4860
II kwartał 2013 3292
III kwartał 2013r. 2462
IV kwartał 2013 r. 2881
Budżet 2012 1183
Uchwały 3507
Zarządzenia 989
Opinie bankowe 3148
Zaświadczenia 1360
Sprawozdania 4891
Budżet 2011 1064
Uchwały 2920
Zarządzenia 573
Sprawozdania 5097
Interpretacje prawa podatkowego 1607
Podatki i opłaty lokalne 8055
Ulgi w podatkach i opłatach 4717
Majątek 1339
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 6429
Wykaz organizacji 5549
Konkursy 199
Konkurs 2020 660
Konkurs 2019 11471
Konkurs 2018 12535
Konkurs 2017 11725
Konkurs 2016 15657
Konkurs 2015 20419
Konkurs 2014 9483
konkurs 2013 8724
konkurs 2012 775
Konkurs 2011 663
Oferty w trybie pozakonkursowym. 1391
Rok 2020 18
Rok 2019 320
Rok 2018 715
Rok 2016 2030
Rok 2017 1943
Rok 2014 3338
Rok 2013 1361
Rok 2015 1926
Wzór sprawozdań z realizacji zadania 2467
Wzór sprawozdania w trybie pozakonkursowym 91
Wzór sprawozdania w trybie konkursowym 226
Wzory ofert na realizację zadań publicznych 3072
Wzory ofert w trybie pozakonkursowym 111
Wzory ofert w trybie konkursowym 122
Współpraca 2020 95
Współpraca 2019 520
Współpraca 2017 1513
Współpraca 2018 561
Współpraca 2016 6713
Współpraca 2014 1958
Program współpracy 919
Współpraca 2013 1613
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1370
Oferty z własnej inicjatywy 1360
Współpraca 2012 2098
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1258
Oferty konkursów z własnej inicjatywy 723
Sprawozdanie z realizacji Programu w roku 2012 695
Współpraca 2015 2115
Współpraca 2011 1335
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 900
Wzór ofert na realizację zadania 938
Wzór sprawozdania z realizacji zadania 885
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert 893
Praca 18730
Konkursy 9468
Nabór Kandydatów 31197
Regulamin naboru pracowników na stanowiska urzędnicze 3149
RODO - Klauzula Informacyjna 293
Ośrodek Pomocy Społecznej 448
Oświata 4694
Informacje oświatowe 3721
Informacje o dotacjach przedszkolnych 237
Niepubliczne placówki oświatowe 2454
Konkurs wychowanie przedszkolne 1796
Informacje o środowisku 4804
Postępowania administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Obwieszczenia) 1393
2020 13
2019 115
2018 244
2017 873
2016 760
2014 2318
2013 1556
2015 552
Rejestr informacji o środowisku 30095
Prawo łowieckie 309
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 2447
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 829
Zagospodarowanie przestrzenne 5230
Plany zagospodarowania przestrzennego 14275
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2207
Oświadczenia majątkowe 5708
Oświadczenia na początek kadencji 2018/2023 582
Radni 1403
Wójt 102
Pracownicy 366
Oświadczenie za rok 2018 165
Radni 859
Wójt 170
Pracownicy 348
Oświadczenia za rok 2017 345
Radni 1601
Wójt 335
Pracownicy 479
Oświadczenia za rok 2016 742
Radni 3357
Wójt 999
Pracownicy 1549
Oświadczenia za rok 2015 757
Radni 2529
Wójt 754
pracownicy 1490
Kadencja 2014-2018 95
Oświadczenia na koniec kadencji 2014-2018 153
Radni 877
Wójt 159
Pracownicy 78
Oświadczenia na początek kadencji 2014-2018 161
Radni 996
Wójt 65
Pracownicy 58
rok 2014 1101
Wójt 635
Radni 1134
Pracownicy 2516
Informacje publiczne 3147
Ogłoszenia 240
Komunikaty 26483
Aktualności 41286
Zagospodarowanie przestrzenne 1966
Rejestry i ewidencje 7078
Zarządzanie cmentarzami 1919
Wybory 5925
WYBORY PREZYDENCKIE 5120
2020 rok 25
WYBORY PARLAMENTARNE (Sejm i Senat) 1513
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1805
2019 rok 865
2014 rok 178
REFERENDUM 1506
WYBORY SAMORZĄDOWE 14939
2018 rok 8818
2014 rok 935
Wybory Ławników 48
2019 285
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019 ROK 199
Petycje 1057
Informacje ogólne 434
Rejestr petycji 296
Petycje kierowane do Wójta Gminy 500
Petycje 2019 rok 439
Petycje 2018 rok 1040
Petycje 2017 rok 1697
Petycje 2016 rok 697
Kontrole 3071
2017 369
2016 172
2015 170
2014 1666
2013 1975
2012 2887
2011 5554
Konsultacje 3553
RODO 396
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3350
Działalność lobbingowa 1176
Transport publiczny 282
Raport o stanie Gminy Zabór 214
za 2018 rok 306

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 168303
Redakcja biuletynu 2201
Mapa serwisu 2509
Statystyki 2511
Kanały RSS 1406
Kontakt 14176
« powrót do poprzedniej strony