ˆ

RODO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

RODO

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA RODO
 
Informujemy, że w naszej placówce
Inspektorem Ochrony Danych jest
Pan Bogdan Spętany
Adres poczty elektronicznej :
nr tel. 570 855 090
KLAUZULA INFORMACYJNA
(Przepis prawa – edukacja)
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 
1. Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu
(adres: 66-300 Międzyrzecz, ul. Staszica 22A, tel. 533 392 711 , e-mail: ).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: .
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w czasie realizowania programów nauczania. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
5.Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązania do ich podania.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dębicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-09 08:39:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-09 08:39:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-02 13:52:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
406 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »