ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tryb działania Klubu Dziecięcego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Klubu Dziecięcego "Maleństwa" kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.Działa na podstawie pełnomocnictwa  Burmistrza Miasta Krosno Odrzańskie  do działania w imieniu  Gminy Krosno Odrzańskie w sprawach objętych działaniem Klubu oraz ( wydawanego corocznie) upoważnienia    Burmistrza Miasta Krosno Odrzańskie w sprawie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.
W dziale "Przedmiot działalności i kompetencje"  określono podstawowe kategorie spraw, które kończą się wydaniem decyzji administracyjnej. W pozostałych sprawach kierownik wydaje zarządzenia wewnętrzne.
 
Rada Rodziców jest organem społecznym. Rada Rodziców Klubu działa wspólnie i w porozumieniu z Radą Rodziców Przedszkola nr 1. Prowadzą współną działalność organizacyjną i finansową. RR może występować do kierownika, innych organów w Klubie oraz do organu prowadzącego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Klubu. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Klub Dziecięcy Maleństwa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Aułło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-04 11:49:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Adułło
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-04 11:49:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Adułło
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-04 11:49:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »