ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Struktura organizacyjna Klubu Dziecięcego

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Klub zlokalizowany jest w budynku wspólnym z Przedszkolem nr 1 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Krośnie Odrzańskim, ul; Srebrna Góra 2.
Klubem kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Klub składa się z jednej, dziecięcej grupy  obejmującej dzieci w wieku od 1- 3 lat.Liczba dzieci nie może przekroczyć 24.
Opieką nad dziećmi zajmują się 3 opiekunki dziecięce - 1 na 8 dzieci. W Klubie zatrudnieni są poza tym: woźna oddziałowa, konserwator i pomoc kuchenna.
Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Klubu.
 
Do podstawowych uprawnień i obowiązków Kierownika należy:
  1. realizacja zadań statutowych;
  2. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania, wynagradzania oraz prawa pracy w stosunku do pracowników Klubu;
  3. ustalenie regulaminu organizacyjnego Klubu;
  4.  prowadzenie działań w ramach  kontroli zarządczej;
  5. planowanie i realizowanie planu finansowego;
  6. reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
Kierownik może udzielić pełnomocnictwa wskazanej osobie do zastępowania go w razie nieobecności. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
 
Strukturę organizacyjną Klubu określa Regulamin Organizacyjny  ustalony przez Kierownika.
Pracownicy Klubu wynagradzani są na zasadach przewidzianych dla pracowników samorządowych.
Obsługę kadrową i finansową Klubu prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Krośnie Odrzańskim.
 
Organizacja opieki:
Zakres świadczeń udzielanych przez Klub określa Umowa, zawierana pomiędzy Rodzicami a  Kierownikiem Klubu.
Czas przebywania dziecka w Klubie jest dostosowany do indywidualnych potrzeb rodziców, jednak nie dłuższy niż 9,5 godziny, za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej.
Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Plan Dnia ustalony przez Kierownika Klubu w porozumieniu z opiekunami.
Żywienie w Klubie zapewnia kuchnia, wspólna z Przedszkolem nr 1.
Jadłospis przygotowywany jest zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 26 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz odnośnymi aktami wykonawczymi do tej ustawy.
 Klub zapewnia dzieciom opiekę w czasie ich pobytu na terenie Klubu: w salach i w ogrodzie.
 W sprzyjających warunkach pogodowych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Klub Dziecięcy Maleństwa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Aułło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-16 08:57:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Adułło
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-16 08:58:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Adułło
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-18 11:02:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
538 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »