ˆ

Pracownicy socjalni

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Pracownicy socjalni

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pracownik socjalny: zawód trudny i potrzebny. Pracownicy socjalni pomagają osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe. Wspierają klientów pomocy społecznej w procesie usamodzielniania i integracji społecznej. Wykonują swoje zadanie z narażeniem własnego życia i zdrowia. Aby pracownik socjalny mógł sprawnie wykonywać swoje zadania, musi spełniać szereg  wymogów, które formułuje ustawa o pomocy społecznej. Chodzi tu z jednej strony o odpowiednie specjalistyczne wykształcenie (kolegium pracowników służb społecznych, studia na kierunku praca socjalna lub – do końca 2013 roku – na innym kierunku w tym zakresie), a z drugiej – o dwustopniową specjalizację zawodową.
Na barkach pracowników socjalnych spoczywa wiele odpowiedzialnych i wymagających zadań. Chodzi m.in. o pracę socjalną i udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.
Pracownicy socjalni analizują i oceniają zjawiska, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. Zajmują się również kwalifikowaniem do uzyskania tych świadczeń. Szeroki katalog zadań pracowników socjalnych obejmuje także pomoc w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów. Sporo czasu i uwagi pracownicy socjalni poświęcają również  pobudzaniu społecznej aktywności i inspirowaniu działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
Co ważne, pracownicy socjalni współpracują z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych. Współuczestniczą w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
Praca pracowników socjalnych nie należy do najłatwiejszych. Dotyczy to zarówno ilości zadań i liczby klientów w środowisku, jak również poczucia bezpieczeństwa. Pracownicy socjalni wykonują swoje zadania z narażeniem własnego życia i zdrowia. Niekiedy spotykają się z agresją ze strony klientów jednostek, w których pracują. Zdarza się to zarówno w biurze, jak też podczas realizacji obowiązków w środowisku.
Z myślą o takich sytuacjach ustawa o pomocy społecznej przewiduje, że przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz świadczeniu pracy socjalnej w środowisku może uczestniczyć drugi pracownik socjalny. Co więcej, rodzinny wywiad środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej w środowisku może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji.
Warto wiedzieć na czym polega praca pracowników socjalnych jakie są ich obowiazki ale i prawa, docenić to co robią, współpracować z nimi. Brak bowiem współpracy może być powodem odmowy udzielenia wsparcia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-08 10:02:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-08 10:02:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-07 08:35:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
378 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin

Akapit nr 1 - brak tytułu

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie prowadzi Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i ich rodzin. W ramach działalności w/w punktu pomagamy rodzinom w przezwyciężaniu trudności: udzielamy wsparcia psychologicznego – dyżur psychologa, terapeuty uzależnień przez 2 godziny, jeden raz w tygodniu oraz wsparcia prawnego w formie porad radcy prawnego, jeden raz w miesiącu przez 2 godziny oraz prowadzi i finansuje działania profilaktyczne w szkołach.
         Punkt Konsultacyjno – Informacyjny jest czynny w poniedziałki od 7.00 do 16.00 we wtorki, środy i czwartki od 7.00 do 15.00, w piątki od 7.00 do 14.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Kalinowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Kalinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-28 15:40:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Kortz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-28 15:40:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-08 09:58:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Psychoterapeuta i Specjalista uzależnień w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kożuchowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kożuchowie zatrudniony jest psychoterapeuta i Specjalista uzależnień.  Ośrodek Pomocy Społecznej wychodząc naprzeciw potrzebom stale dostosowuje program i ofertę pomocy dla potrzebujących wsparcia mieszkańców Gminy Kożuchów.  Pomoc udzielana ma szerokie spektrum.  W wyniku potrzeb i zgłoszeń  zostały zmienione godziny pracy psychoterapeuty i specjalisty uzależnień  co zwiększa dostęp do specjalisty osobom pracującym.
 
pn: 11-19
wt:11:19
śr. 11-19
czw: 11-19
pt: 7-15

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-08 09:33:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-08 09:34:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-08 09:38:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dział Pomocy Społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

    Sekretariat- Biuro Podawcze I piętro pokój nr 4,
    Sekcja świadczeń: I piętro pokój nr 6,
    Pracownicy socjalni: I piętro pokój nr 4a, 5
    Asystenci rodziny: I piętro pokój nr 4a,
    Koordynator Usług Opiekuńczych:I piętro pokój nr 6,
    Psychoterapeuta: I piętro pokój nr 3,
    Specjalista terapii uzależnień:,I piętro pokój nr 3,
    Dział Pomocy Społecznej bezpośrednio podlega Z-cy Kierownika: I piętro, pokój nr 2
   
    Punkt konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, II piętro pokój nr 12,
    Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie II piętro pokój nr 12,
 
  

Akapit nr 2 - brak tytułu

Asystenci rodziny swoją pracę wykonują w oparciu o Ustawę o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej z dnia 9 czerwca 2011. Celem pracy asystenta rodziny jest poprawa funkcjonowania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz wspomaganie rodziny w trudach dnia codziennego. Osoby wspierające, przez swoją pracę dążą do osiągnięcia przez rodzinę takiego poziomu stabilności życiowej i odpowiedzialności, co pozwoli na samodzielne funkcjonowanie i wychowanie dzieci.
Asystenci rodziny w ramach prowadzonych działań współpracują z pracownikami socjalnymi, psychoterapeutą, przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Współpraca odbywa się również z kuratorami, dzielnicowymi, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz pedagogami i wychowawcami szkół oraz przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Kożuchów. Ponadto współpraca odbywa się z placówkami poza gminą, w których rodziny zostały objęte wsparciem. W ramach swoich obowiązków asystenci rodziny prowadzą wymaganą dokumentację, która pozwala na uporządkowanie pracy, diagnozę rodziny, ustalenie celów oraz dokonania oceny sytuacji rodziny. Asystenci rodziny udzielają pomocy rzeczowej m. in. poprzez zbiórki odzieży, podstawowych artykułów gospodarstwa  domowego, zabawek, książek itp., które przekazywane są rodzinom potrzebującym. Asystenci współpracują z pedagogami prowadzącymi warsztaty w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, a podopieczni objęci wsparciem są mobilizowani do regularnego uczestnictwa w zajęciach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-08 08:48:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-08 08:48:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-05 10:11:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
402 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »