ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Piechowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piechowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-28 13:20:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-28 13:21:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-28 13:21:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
975 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO
Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, , tel. (68) 931 32 90
2. Dane osobowe i kontaktowe inspektora ochrony danych: Marta Piechowiak
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z art.6 ust.1 lit. c i e Rozporządzenia
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku,
wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia
5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa,
w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
2) sprostowania danych osobowych,
3) żądania usunięcia danych osobowych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.
 
  • W załączeniu wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Piechowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piechowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-07 19:18:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-07 19:19:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-31 13:04:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1082 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »