ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tryb działania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Przedszkola nr 1 kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.Działa na podstawie pełnomocnictwa  Burmistrza Miasta Krosno Odrzańskie  do działania w imieniu  Gminy Krosno Odrzańskie w sprawach objętych działaniem Przedszkola nr 1 oraz ( wydawanego corocznie) upoważnienia    Burmistrza Miasta Krosno Odrzańskie w sprawie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.
W dziale "Przedmiot działalności i kompetencje"  określono podstawowe kategorie spraw, które kończą się wydaniem decyzji administracyjnej. W pozostałych sprawach dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.
 
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola. Uchały RP podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności conajmniej połowy jej członków.
 
Rada Rodziców jest organem społecznym. RR może występować do dyrektora, innych organów w Przedszkolu oraz do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
P1 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Adułło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Adułło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-22 13:09:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Adułło
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-22 13:10:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Adułło
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-06 12:04:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
682 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »