ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2022-12-02 15:28:13
Numer
Temat
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2022-12-02 08:41:32
Numer
2022/BZP 00472526/01 z dnia 2022-12-02
Temat
Dostawa mebli i wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2022-12-02 10:54:22
Numer
Temat
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w zakresie odbierania z budynku Starostwa i doręczania do Adresata przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą), a także w/w przesyłek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego na rzecz Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 marca 2022 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896)
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2022-12-02 13:59:56
Numer
2022/BZP 00473610/01
Temat
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel.
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2022-12-02 14:48:33
Numer
2022/BZP 00037012/05/P
Temat
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich - Publicznego Przedszkola w Lipinkach Łużyckich
Nazwa jednostki
Gmina Lipinki Łużyckie
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2022-12-01 10:23:37
Numer
Temat
Zaproszenie do składania ofert na: Dostawa papieru, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w 2023 roku dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2022-12-01 14:45:26
Numer
Temat
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów – 36 miesięcy
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2022-12-01 12:57:43
Numer
2022/BZP 00470467/01
Temat
Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta Zielona Góra w 2023 roku
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2022-12-01 12:55:44
Numer
2022/BZP 00470417/01
Temat
Usuwanie i parkowanie pojazdów.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2022-12-02 11:55:37
Numer
2022/BZP 00471050/01
Temat
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Szkolna 6, 66-010 Nowogród Bobrzański w roku 2023 – dwie lokalizacje
Nazwa jednostki
Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2022-12-01 15:23:19
Numer
2022/BZP 00471505/01
Temat
Dostawa materiałów do remontu dróg dla Powiatu Żagańskiego ZP.272.25.2022
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2022-12-01 13:07:55
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe na świadczenie Specjalistycznych Usług opiekuńczych na rok 2023
Nazwa jednostki
OPS Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2022-11-30 10:37:08
Numer
Temat
" DOSTAWA PRODUKTÓW GARMAŻERYJNYCH"
Nazwa jednostki
P4 Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2022-11-30 10:37:08
Numer
Temat
"DOSTAWA INNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH"
Nazwa jednostki
P4 Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2022-11-30 10:37:08
Numer
Temat
"DOSTAWA MIĘSA I JEGO WYROBÓW"
Nazwa jednostki
P4 Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2022-11-30 10:37:08
Numer
Temat
"DOSTAWA PIECZYWA I WYROBÓW PIEKARSKICH"
Nazwa jednostki
P4 Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2022-11-30 10:37:08
Numer
Temat
"DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH"
Nazwa jednostki
P4 Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2022-11-30 10:37:08
Numer
Temat
"DOSTAWA PRODUKTÓW MROŻONYCH"
Nazwa jednostki
P4 Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2022-11-30 10:37:08
Numer
Temat
"DOSTAWA ŚWIEŻYCH JAJ"
Nazwa jednostki
P4 Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2022-11-30 10:37:08
Numer
Temat
"DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW"
Nazwa jednostki
P4 Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji