ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2023-03-21 14:20:19
Numer
2023/BZP 00144815/01
Temat
Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku – mięso i produkty mięsne
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Tursku
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2023-03-20 14:28:53
Numer
2023/BZP 00142115/01
Temat
Zakup fabrycznie nowej Mini koparki wraz z osprzętem oraz dostawa we wskazane miejsce na terenie miasta Zielona Góra.
Nazwa jednostki
Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Sp. z o.o.
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2023-03-20 10:42:09
Numer
2023/BZP 00141958/01;
Temat
Asysta techniczna nad oprogramowaniem funkcjonującym w ramach specjalistycznego systemu GIS.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2023-03-20 11:03:50
Numer
Temat
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosierzu
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2023-03-20 09:36:49
Numer
Temat
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym wraz z budową sali sportowej i adaptacją pomieszczeń na oddział przedszkolny
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2023-03-20 09:32:27
Numer
2023/BZP 00141761/01
Temat
Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Studzieniec dla mieszkańców dawnych PGR-ów.
Nazwa jednostki
Gmina Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2023-03-20 13:26:18
Numer
2023/BZP 00142439/01
Temat
Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowinach Wielkich
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2023-03-20 09:01:19
Numer
Temat
Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - Etap II
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2023-03-17 10:58:50
Numer
2023/BZP 00140317/01
Temat
Bieżące utrzymanie cieków /Wp/ i rowów /w/ na terenie miasta Zielona Góra.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2023-03-10 11:42:19
Numer
2023/BZP 00129961/01
Temat
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrz. nr sprawy ZCVM - ZP.270.7.2023.TP
Nazwa jednostki
Zachodnie Centrum Medyczne
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2023-03-16 15:55:55
Numer
Temat
DZIERŻAWA TERENU (WESOŁE MIASTECZKO) PODCZAS JARMARKU ŚW. MICHAŁA 2023
Nazwa jednostki
Żagański Pałac Kultury
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2023-03-16 12:45:12
Numer
2023/BZP 00138916/01
Temat
Modernizacja budynku biblioteki pedagogicznej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2023-03-16 16:09:33
Numer
Temat
DZIERŻAWA TERENU (HANDEL I GASTRONOMIA) PODCZAS JARMARKU ŚW. MICHAŁA 2023
Nazwa jednostki
Żagański Pałac Kultury
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2023-03-17 06:49:34
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe: Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2023-03-15 15:29:10
Numer
Temat
Doposażenie Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2023-03-15 14:40:16
Numer
2023/BZP 00137466/01
Temat
Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji: Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klępina - gmina Nowogród Bobrzański
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2023-03-14 09:32:47
Numer
2023/BZP 00133851/01 z dnia 2023-03-14
Temat
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia zawodowego - materiały biurowe
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2023-03-15 12:32:00
Numer
2023BZP 00135231/01
Temat
ROZBUDOWA SUW W BOJADŁACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI KLENICA
Nazwa jednostki
Gmina Bojadła
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2023-03-14 12:48:07
Numer
2023/BZP 00134624/01
Temat
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Droszków w gminie Zabór - ETAP I
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2023-03-14 12:50:06
Numer
2023/BZP00134306/01
Temat
Modernizacja kąpieliska miejskiego w obrębie akwenu wodnego „Stawy” w Nowym Miasteczku
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji