ˆ

Aktualności z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 – ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w dniu 19 grudnia 2023 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej.
 
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe
w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy
w 2024 roku przeznaczona została kwota 50.000 zł.
 
Oferty o tej samej sumie kontrolnej należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku:
 1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie  https://lubuskie.engo.org.pl,
 2. w wersji papierowej wygenerowanej z aplikacji Generator eNGO, podpisanej czytelnie przez osobę/y upoważnioną/-e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.
O terminie wpływu oferty wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia przesyłki, a w przypadku oferty złożonej osobiście - data wpływu do siedziby realizatora Programu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wersję elektroniczną oferty w Generatorze eNGO należy złożyć poprzez Generator eNGO najpóźniej do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.
Dopuszcza się złożenie oferty na elektroniczną skrzynkę podawczą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze po uprzednim wygenerowaniu z wersji elektronicznej na stronie https://lubuskie.engo.org.pl.
 
Poniżej zamieszczamy treść załącznika do uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Piosik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-19 11:29:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-19 11:34:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-19 11:34:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 – ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w dniu 19 grudnia 2023 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii.
 
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2024 roku przeznaczona została kwota 75.000 zł.
 
Oferty o tej samej sumie kontrolnej należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku:
 1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie  https://lubuskie.engo.org.pl,
 2. w wersji papierowej wygenerowanej z aplikacji Generator eNGO, podpisanej czytelnie przez osobę/y upoważnioną/-e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.
O terminie wpływu oferty wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia przesyłki, a w przypadku oferty złożonej osobiście - data wpływu do siedziby realizatora Programu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wersję elektroniczną oferty w Generatorze eNGO należy złożyć poprzez Generator eNGO najpóźniej do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.
Dopuszcza się złożenie oferty na elektroniczną skrzynkę podawczą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze po uprzednim wygenerowaniu z wersji elektronicznej na stronie https://lubuskie.engo.org.pl.
 
Poniżej zamieszczamy treść załącznika do uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Piosik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-19 11:13:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-19 11:28:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-19 11:35:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne projektu Statutu Lubuskiej Rady Seniorów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Statutu Lubuskiej Rady Seniorów. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Projekt Statutu wraz z wzorem karty zgłaszania uwag dostępne są także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze https://bip.lubuskie.pl/178/5086/Konsultacje_spoleczne_projektu_Statutu_Lubuskiej_Rady_Seniorow/
Konsultacje trwają od 11 sierpnia do 18 sierpnia 2023 r.
Uwagi do projektu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Piosik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-11 09:51:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-11 09:55:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-11 09:58:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1492 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH REGIONALNEGO PLANU ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH I DEINSTYTUCJONALIZACJI DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2023-2026

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla województwa lubuskiego na lata 2023-2026.
 
Elektroniczna wersja projektu Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla województwa lubuskiego na lata 2023-2026 została zamieszczone poniżej. Dokument ten znajdują się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszłakowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pod adresem https://bip.lubuskie.pl/503/5082/OGLOSZENIE_O_KONSULTACJACH
 
Termin i forma składania uwag
Opinie i uwagi można składać w terminie od 9 do 16 sierpnia 2023 r. za pomocą formularza konsultacyjnego. Uwagi, postulaty, propozycje należy złożyć na dostępnym poniżej formularzu. Formularz konsultacyjny można złożyć drogą elektroniczną na adres: . O terminowym złożeniu uwag decyduje data wpływu formularza. Formularze złożone po 16 sierpnia 2023 r. nie będą rozpatrywane.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Domasz-Domaszewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-09 09:56:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-09 10:07:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-09 10:10:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1687 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłaszający nabór:
Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra
 
I. PODSTAWA PRAWNA
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych – organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – realizujące zadania statutowe na terenie Województwa Lubuskiego, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny, wskazanego w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, będącym załącznikiem do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 324/4480/23 z dnia 21 marca 2023 r.
 
II. CEL PARTNERSTWA:
Wspólna realizacja projektu dotyczącego wdrażania usług społecznych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego 2021-2027 polegać będzie na wsparciu dla rodzin, w szczególności tych wychowujących dzieci i przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w tym m.in. asystentura rodzinna, poradnictwo specjalistyczne, terapia, mediacja, zwiększenie partycypacji dzieci w procesie ich wspierania, treningi/turnusy opiekuńczo-wychowawcze oraz działania antydyskryminacyjne wspierające rodziny i ich członków doświadczających różnych form dyskryminacji np.: mowy nienawiści lub przemocy ze względu na orientacje seksualną,  pochodzenie etniczne, niepełnosprawność. Dodatkowo projekt obejmuje wsparcie dla rodzin adopcyjnych w regionie, poprzez podniesienie kwalifikacji opiekuńczo-wychowawczych oraz poprawę jakości funkcjonowania rodzin adopcyjnych, w tym: wsparcie przedadopcyjne/preadopcyjne (np. diagnostyczne, szkoleniowe, doradcze) i poadopcyjne (np. diagnozowanie dzieci pod względem zdrowotnym, turnusy rehabilitacyjne oraz stacjonarna rehabilitacja psychofizyczna, wsparcie psychologiczne).
 
Projekt będzie realizowany na terenie województwa lubuskiego w latach 2023 – 2027. Poza podmiotem wyłonionym w ramach niniejszego naboru, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie wchodził w skład partnerstwa projektowego. Liderem partnerstwa będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
 
III. ZAKRES PARTNERSTWA:
Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który zostanie przygotowywany wspólnie przez wszystkich partnerów. Oczekuje się, że partner wniesie niezbędny Know-How, w zakresie pracy z grupą docelową projektu, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu.
Przed przystąpieniem do realizacji projektu strony podpiszą umowę partnerstwa, której zakres został wskazany w art. 39 ust. 9 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027
 
IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA:
Przy wyborze partnera ocenione zostanie:
 • zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
 • deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;
 • doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 
Kryteria dostępu i oceny
 
 1. Kryteria dostępu:
Do naboru mogą przystąpić podmioty, które łącznie spełniają wymogi:
 1. Prowadzą działalność statutową obejmującą usługi społeczne w tym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 oraz potrafią wykazać się doświadczeniem w zakresie świadczenia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym usług społecznych;
 2. Nie zalegają z uiszczaniem wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 3. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022. poz.1634 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej ustawy;
 4. Posiadają potencjał kadrowy, organizacyjny i finansowy umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań partnera, potwierdzony udokumentowanymi przychodami podmiotu w wysokości minimum 1 000 000,00 zł średniorocznie, badany w okresie ostatnich 5 lat lub jeżeli podmiot działa krócej, w okresie działania podmiotu, jednak nie krócej niż 3 lata;
 5. Deklarują uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich etapach, w tym na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie;
 6. Deklarują dyspozycyjność do działań na terenie województwa lubuskiego przez okres przygotowania, realizacji i rozliczania projektu;
 7. Posiadanie doświadczenia w realizacji (jako lider lub partner) minimum jednego projektu o wartości powyżej 5 000 000 zł, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty współpracy (uwzględnia się projekty zarówno rozpoczęte jak i zakończone, przy czym okres ich realizacji musi wynosić minimum 24 miesiące).
Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
 
b) Kryteria oceny (liczba punktów do uzyskania – maximum 20):
 1. Prowadzenie działalności statutowej, zgodnej z celami partnerstwa:
 • do 5 lat – 5 pkt.
 • powyżej 5 lat – 10 pkt.
2. Posiadanie doświadczenia w realizacji (jako lider) projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie ostatnich 5 lat w obszarze działań skierowanych do osób i/lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – za każdy projekt 1 pkt (maksymalnie 5 pkt.);
3. Posiadanie doświadczenia w realizacji (jako lider lub partner) projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie ostatnich 5 lat w obszarze działań skierowanych do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, seniorów lub dzieci (innych niż wskazane w pkt. 2) – za każdy projekt 1 pkt (maksymalnie 5 pkt.).
 
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze naboru jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):
 1. Oferta partnera – przygotowana zgodnie z uznaniem podmiotu w sposób umożliwiający dokonanie oceny wszystkich wymagań i kryteriów z ogłoszenia; złożona w oryginale i podpisana przez upoważnione osoby.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, np. KRS.
 3. Statut podmiotu.
 4. Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 5. Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków.
 6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 7. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej zgodnie z zasadami określonymi
  w dokumentach programowych. Przykładowe formy wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej to: weksel, poręczenie bankowe, gwarancja ubezpieczeniowe, gwarancja bankowa, zastaw rejestrowy.
 8. Inne dokumenty potwierdzające realizację wymagań zawartych w ogłoszeniu i potwierdzające wypełnienie kryteriów oceny ofert.
 
Spośród złożonych ofert wybrana zostanie ta, która spełni wszystkie wymogi formalne i uzyska najwyższą sumę punktów ze wszystkich kryteriów postępowania, przyznanych przez członków Komisji Oceniającej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą liczbą punktów.
Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający nabór zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi m.in.:
 • prawa i obowiązki stron;
 • zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie;
 • sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów;
 • sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy
 
VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach naboru powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra
z adnotacją:
„NABÓR NA WYBÓR PARTNERA FEWL 2021-2027”
Nie otwierać przed 24.07.2023 r.”
6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.07.2023 r., w godzinach urzędowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, tj. od 7.30 do 15.30. Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Oceniająca dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.
 
Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:
Weronika Górnicka, tel. 68 32318 87, e-mail:
 
VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:
Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego naboru, podmioty, które wezmą w nim udział, będą miały możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Decyduje data wpływu odwołania do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.
Odwołania rozpatruje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, lista wyłonionych partnerów zostanie zaktualizowana, a informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE:
W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego naboru podmiotem, Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała drugą w kolejności najwyższą liczbę punktów.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji partnerstwa, rozstrzygnięcia niniejszego naboru bez wyboru żadnego z oferentów, jaki i do unieważnienia naboru w każdej chwili bez podania przyczyn.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo rozwiązania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wyłonienie partnera nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili ogłaszania naboru, ogłaszający może unieważnić postępowanie.
Ogłaszający nabór może odstąpić od podpisania umowy partnerskiej, jeżeli środki z Unii Europejskiej, które ogłaszający nabór zamierzał uzyskać na realizację projektu partnerskiego, zgodnie z celem partnerstwa, nie zostały mu przyznane.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Pioski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-30 14:57:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Mroziuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-30 15:12:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-31 14:48:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1923 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPARCIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2023-2028

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu Wojewódzkiego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2028.
Elektroniczna wersja projektu Wojewódzkiego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2028 została zamieszczone poniżej. Dokument ten znajdują się również w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pod adresem https://bip.wrota.lubuskie.pl/rops/
 
Termin i forma składania uwag
Opinie i uwagi można składać w terminie od 6 do 13 kwietnia 2023 r. za pomocą formularza konsultacyjnego. Uwagi, postulaty, propozycje należy złożyć na dostępnym poniżej formularzu. Formularz konsultacyjny można złożyć drogą elektroniczną na adres: . O terminowym złożeniu uwag decyduje data wpływu formularza. Formularze złożone po 6 kwietnia  2023 r. nie będą rozpatrywane.
 
Załączniki do pobrania:
 • projekt Wojewódzkiego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2028,
 • formularz zgłaszania uwag.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Piosik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 13:41:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Mroziuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 13:45:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Mroziuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 13:45:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2522 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zamówieniu w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” na realizację usługi pn. Dostawa wyposażenia na miejsca noclegowe dla pracowników DPS-ów oraz jednego hospicjum z terenu województwa lubuskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z realizowanym projektem „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia na miejsca noclegowe dla pracowników DPS-ów oraz jednego hospicjum z terenu województwa lubuskiego.
 
Informacje o Zamawiającym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
 
NIP:  973-05-90-332
REGON:  081048430
adres strony internetowej Zamawiającego: www.rops.lubuskie.pl
adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.rops.lubuskie.pl
 
 tel. +48 68/323 18 80
fax: +48 68/352 39 54
e-mail:
 
Godziny otwarcia:
 pn: 8:00 - 16:00
 wt-pt: 7:30 - 15:30
 
 
 1. Przedmiot zamówienia
1.   Przedmiot zamówienia obejmuje dostawa wyposażenia na miejsca noclegowe dla pracowników DPS-ów oraz jednego hospicjum z terenu województwa lubuskiego w ramach projektu partnerskiego, pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
2. Przedmiot zamówienia winien być nowy, zapakowany fabrycznie, kompletny, sprawny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich, spełniać wszelkie standardy funkcjonalne, techniczne oraz jakościowe, a także odpowiadający obowiązującym normom.
3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest:
a) dostarczyć na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność przedmiot zamówienia na adres wskazany przez Zamawiającego,
b) w zależności od asortymentu przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną, gwarancyjną, instrukcję. Załączona dokumentacja musi być w języku polskim.
 
II. Tryb udzielania zamówienia 
      Zamówienie udzielane zgodnie z art. 46c ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1845).
III. Harmonogram realizacji zamówienia
 
maj 2021 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. nie pozostają w stanie likwidacji, upadłości, ani nie toczy się względem nich postępowania naprawcze, restrukturyzacyjne lub sanacyjne – potwierdzenie spełnienia warunku – załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
2) Niepowiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym – potwierdzenie spełnienia warunku załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
2. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
V. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu stanowiącym załączniki do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
2. Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu stanowią jego integralną część.
3. Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu, akceptuje tym samym treść wszystkich załączników.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Przedmiot oferty musi być zgodna z treścią ogłoszenia o zamówieniu.
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę lub osoby reprezentujące Wykonawcę, zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, bądź osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę (reprezentujące Wykonawcę) działają na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, musi zostać dołączone do oferty.
8. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
9. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę.
10. Wszystkie dokumenty złożone w formie kopii/ksera/skanu winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11. Oferty niekompletne lub źle skonstruowane:
Zamawiający może wezwać do uzupełnienia braków w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu do uzupełnienia. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów oferty będą odrzucone i nie będą podlegać ocenie przez Zamawiającego.
12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
13. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
14. Wykonawca biorący udział w postępowaniu, zobowiązany jest wskazać cenę wyrażoną w polskich złotych zgodnie z wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
15. Wskazana cena brutto powinna uwzględnić wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz wszelkie daniny publicznoprawne, w tym podatek VAT jeśli jego naliczenie wynika
z obowiązujących przepisów.
16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za kwalifikacje podatkową i rachunkową dokonaną przez Wykonawcę, który składając ofertę powinien zweryfikować powyższe okoliczności.
17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
18. Wykonawcy będący przedsiębiorcami zobowiązani są dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Poprzez złożenie oferty, Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy należy oznaczyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości.
VI. Kryteria wyboru ofert
 1. Zamawiający przy ocenie oferty będzie kierował się kryterium 80% cena oraz 20% termin dostawy.
 2. Sposób obliczania punktów przyznawanych w ramach kryterium cena:
Ad.1) cena – max 80%
Cena brutto oferty najtańszej
---------------------------------------- x100 x 80% (waga kryterium) = ilość punktów
Cena brutto oferty badanej
 
Ad. 2) Termin dostawy – max 20%
20 pkt. – otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje, że zrealizuje dostawę przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
15 pkt. - otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje, że zrealizuje dostawę przedmiotu zamówienia w   terminie od 8 do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
10 pkt. - otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje, że zrealizuje dostawę przedmiotu zamówienia w   terminie od 11 do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
5 pkt. - otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje, że zrealizuje dostawę przedmiotu zamówienia w   terminie od 16 do 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
0 pkt. - otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje, że zrealizuje dostawę przedmiotu zamówienia w   terminie powyżej 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
 
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
VII. Dodatkowe warunki
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
 5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
 6. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym zostaną odrzucone.
 7. Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
 8. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa niż środki, które Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia i nie istnieje możliwość ich zwiększenia.
 9. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentacji w przypadku, gdy z kart charakterystyki lub innych równoważnych dokumentów wynika, iż oferowane produkty posiadają wymagane certyfikaty lub deklaracje.
 10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną,
  a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwracania się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień w zakresie treści złożonych przez nich ofert jeśli:
1) treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu,
2) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt – co zostało poprzedzone wcześniejszymi wyjaśnieniami Wykonawcy złożonymi na wezwanie Zamawiającego,
4) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
5) z informacji zawartych w ofercie lub pozostałej złożonej dokumentacji nie wynika jednoznacznie, iż oferowany asortyment spełnia wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
VIII. Sposób składania oferty
Formularz ofertowy (Załącznik nr 2) wraz z wymaganą dokumentacją należy składać do dnia 4 maja 2021 r. do godz. 14:00 w nieprzejrzystej i zapieczętowanej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez ich uszkodzenia w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.
Na kopercie należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego; oferta na: dostawę wyposażenia na miejsca noclegowe dla pracowników DPS-ów oraz jednego hospicjum z terenu województwa lubuskiego. Oferta złożona po terminie zostanie wyłączona z postępowania.
Otwarcie ofert nastąpi 4 maja 2021 r. o godzinie 14:15 w Sali nr 10 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
Osoba do kontaktu:       Agata Dorocka, tel. 68 323 18 87, e-mail: ,
Weronika Górnicka, tel. 68 323 18 87, e- mail:
 
IXInformacja o wyborze Wykonawcy, terminie i miejscu podpisania umowy
1. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie przekazana osobiście, e-mail lub pocztą tradycyjną Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ROPS w Zielonej Górze.
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego – wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
3. Zamawiający zastrzega, iż celem weryfikacji zamawianego asortymentu, przed podpisaniem umowy może wezwać Wykonawcę do fizycznego okazania reprezentatywnych przykładów przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, po dwukrotnym wezwaniu Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
 
XLISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY NA ETAPIE SKŁADANIA OFERTY:
 1. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu – Formularz oferty,
 2. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa (przykładowo certyfikaty czy deklaracje zgodności),
 3. Karty charakterystyki oferowanych produktów lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające spełnienie specyfikacji technicznej zamawianego asortymentu,
 4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – w przypadku podmiotów gospodarczych,
 5. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę (reprezentujące Wykonawcę) działają na podstawie pełnomocnictwa.
X. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
 
Integralną część niniejszego ogłoszenia o zamówieniu stanowią poniższe załączniki:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
  z siedzibą w Zielonej Górze, przy Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra, tel. 68 3231880, e-mail: .;
 • W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się: telefonicznie pod numerem 68 3231880, pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: , pisząc list lub osobiście w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, przy Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia na miejsca noclegowe dla pracowników DPS-ów oraz jednego hospicjum z terenu województwa lubuskiego” realizowanego w ramach projektu partnerskiego, pt. Kooperacja – efektywna i skuteczna”  w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego znak sprawy: ROPS.III.K.510.5.2021 w związku z art. 46c ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1845).
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Piosik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-23 09:00:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Dorocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-23 09:03:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Dorocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-10 15:03:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6123 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP, DOSTARCZENIE ORAZ WNIESIENIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ SPRZĘTU W ZWIĄZKU Z COVID-19 NA POTRZEBY INSTYTUCJI POMOCOWYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w związku z art. 46c ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1845) zaprasza do składania ofert na zakup, dostarczenie oraz wniesienie środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu w związku z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego.
 
Zamawiający:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Aleja Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra
NIP:  973-05-90-332
REGON:  081048430
adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.lubuskie.pl
adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.rops.lubuskie.pl
tel.: + 48 68 32 31 880, fax.: + 48 68 35 23 954
adres poczty elektronicznej:
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie oraz wniesienie środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu w związku z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego.  Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1.
 
2. Zamówienie obejmuje środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt według poniższego zestawienia:
 
Części
Lp.
Nazwa asortymentu
Ilość
Uwagi
I
1.
Ozonator z materiałem eksploatacyjnym
72 szt.
 
II
1.
Lampa bakteriobójcza przepływowa
34 szt.
 
III
1.
Rękawiczki jednorazowego użytku
680 opakowań
(1 opak. = 100 szt.)
Rozmiar M – 380 op.
Rozmiar L – 300 op.
IV
1.
Maseczki ochronne jednorazowe
8500 szt.
 
2.
Maseczki wielorazowe/
ochronne z filtrem
3400 szt.
 
V
1.
Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni
170 szt.
(1 szt. = 5L)
 
 
 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części przy czym w przypadku części IV oferta musi obejmować asortyment wymieniony w pkt. 1 i pkt. 2. tj. maseczki ochronne jednorazowe i maseczki wielorazowe/ochronne
z filtrem.
 
4. Zamawiany sprzęt, który będzie wykorzystywany przez Zamawiającego podczas zwalczania COVID-19 musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE.
W przypadku urządzeń podlegających pod dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn Zamawiający wymaga załączenia do oferty deklaracji zgodności CE oraz instrukcji obsługi z uwzględnieniem modelu i specyfikacji sprzętu (wszystkie dokumenty w języku polskim). W przypadku pozostałego sprzętu Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów określonych jako niezbędne w stosownych przepisach UE w tym instrukcji obsługi w języku polskim.
Zamawiane środki ochrony indywidualnej, które będą wykorzystywane przez Zamawiającego podczas zwalczania COVID-19 muszą spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym w wytycznych Ministerstwa Zdrowia opublikowanych pod adresem:
Nie spełnienie ww. warunku Zamawiający potraktuje jako nie spełnienie warunku udziału w postępowaniu o zamówieniu, co skutkuje odrzuceniem oferty.
 
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wnieść przedmiot zamówienia pod wskazany adres na terenie województwa lubuskiego. Adres dostawy zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.
 
6. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:
 1. Cena – 80% przy czym 1% = 1pkt.
 2. Termin dostawy – 20%
 
Ad.1) cena – max 80%
Cena brutto oferty najtańszej
---------------------------------------- x100 x 80% (waga kryterium) = ilość punktów
Cena brutto oferty badanej
 
Ad. 2) Termin dostawy – max 20%
20 pkt. – otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje, że zrealizuje dostawę przedmiotu zamówienia w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
10 pkt. - otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje, że zrealizuje dostawę przedmiotu zamówienia
w   terminie od 16 do 25 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.
Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać powyższego wybory ze względu na fakt, iż dwie lub więcej ofert zawierają taką samą cenę Zamawiający wzywa tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać cen wyższych od zaoferowanych w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 
 
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych dostawy z zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, a w przypadku braków ilościowych – do dostarczenia różnicy wynikającej z zamówienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
 
8. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2) wraz z wymaganą dokumentacją należy składać do dnia 9 kwietnia 2021 r. godz. 14:00 w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.
Na kopercie należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego; oferta na: zakup, dostarczenie oraz wniesienie środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu w związku z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego.
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 kwietnia 2021 r. o godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 10.
 
9. Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 
10. Maksymalny termin dostawy wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 28 maja 2021 r.
 
11. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień tych elementów treści oferty, które są niejasne lub budzą wątpliwości Zamawiającego. 
 
12. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku nieprzyznania środków potrzebnych na realizację zamówienia, w szczególności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Piosik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-30 12:19:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Dorocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-30 12:23:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Dorocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-12 13:46:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6566 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU NR 2 W RAMACH PROJEKTU „SPOŁECZNE REMEDIUM”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia wniosku w otwartym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.
Projekt:
Projekt pn.: „SPOŁECZNE REMEDIUM” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.0.374 z późn. zm.).
Kto może wnioskować o granty?
W ramach projektu „SPOŁECZNE REMEDIUM” o granty mogą ubiegać się podmioty prowadzące na terenie województwa lubuskiego DPS wpisane do Rejestru Domów Pomocy Społecznej Wojewody Lubuskiego tj.:
 1.  jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
 2.  organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, wg standardów określonych w art. 54 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., znajdujących się w rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego
Dla kogo przeznaczone są granty?
Granty przeznaczone są dla domów pomocy społecznej (DPS) znajdujących się w Rejestrze Domów Pomocy Społecznej, prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego, o których mowa w art. 57 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 2019.0.1507).
Cel grantów
Celem udzielania Grantów jest wspieranie domów pomocy społecznej na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia mieszkańców DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.
Termin składania wniosków:
Nabór wniosków jest naborem otwartym. Rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej Grantodawcy (16.03.2021 r.) Granty powierzane są do momentu wyczerpania puli środków, przeznaczonych na ten cel (9 005 466,92 zł).
 
Wysokość grantu
Maksymalna kwota Grantu uzależniona jest od dwóch czynników:
 • liczba pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS
 • liczba pracowników bezpośrednio pracującymi z mieszkańcami DPS w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Maksymalną kwotę Grantu określono w oparciu o niżej wskazane założenia:
 1.  Przyznanie dodatków finansowych dla pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS w wysokości 1 450,00 zł na miesiąc (przez okres 3 miesięcy).
 2.  Zakup i przeprowadzenie dwóch testów genetycznych na obecność wirusa COVID-19 dla pracowników DPS bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS. Wartość zakupu i wykonania jednego testu określono na kwotę 400,00 zł.
 3.  Zakup środków ochrony osobistej dla pracowników DPS bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS w okresie 2 miesięcy. Wartość środków ochrony osobistej ustalono na kwotę 1 330,36 zł na miesiąc/ osobę.
Jak ubiegać się o środki?
Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Po wypełnieniu formularza Wniosku  należy go wydrukować, opieczętować i podpisać przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy. Wniosek w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. Nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ignacego Mościckiego 6, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze”, Wniosek o powierzenie Grantu w ramach projektu „SPOŁECZNE REMEDIUM”  lub przesłać na adres:
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 36
65-042 Zielona Góra
Wniosek o udzielenie Grantu NR 2 w ramach projektu „SPOŁECZNE REMEDIUM”
 
Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.
 
Dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku oraz załączników (skan Wniosku podpisanego i opatrzonego pieczęciami Wnioskodawcy) drogą mailową na adres . Wniosek w wersji papierowej należy przesłać niezwłocznie po złożeniu go w wersji elektronicznej.
 
Dodatkowe informacje:
Bieżące informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej: http://polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/SPOLECZNE-REMEDIUM
Szczegółowych informacji na temat naboru wniosków udzielają:
- Weronika Górnicka - 68 323 18 87, e-mail: ,
- Agata Dorocka - tel. 68 323 18 87, e-mail:   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Piosik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-16 08:31:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Dorocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-16 08:45:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Dorocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-16 08:45:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6657 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2021-2030

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu Wojewódzkiego Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021-2030.
 
Elektroniczna wersja projektu Wojewódzkiego Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021-2030 została zamieszczona poniżej. Dokument ten został również zamieszczony w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakładce Organizacje pozarządowe - Konsultacje społeczne https://bip.lubuskie.pl/178/Konsultacje_spoleczne/ oraz na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze https://bip.wrota.lubuskie.pl/rops/28/Aktualnosci/
 
Termin i forma składania uwag
Opinie i uwagi można składać w terminie od 4 do 11 marca 2021 r. za pomocą formularza konsultacyjnego. Uwagi, postulaty, propozycje należy złożyć na dostępnym poniżej formularzu. Formularz konsultacyjny można złożyć drogą elektroniczną na adres: .
O terminowym złożeniu uwag decyduje data wpływu formularza. Formularze złożone po 11 marca 2021 r. nie będą rozpatrywane.
 
Załączniki do pobrania:
 • projekt Wojewódzkiego Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021-2030,
 • formularz zgłaszania uwag.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Domasz-Domaszewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-04 10:05:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Dorocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-04 10:08:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Dorocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-04 10:08:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6741 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji