ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:38:56 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - załącznik Decyzja środowiskowa, studnia Boczów dz. nr 9.117 - Nazwa elementu do którego przynależy: Decyzja środowiskowa, studnia Boczów dz. nr 9.117 Czesław Niekrasz
09:38:49 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja środowiskowa, studnia Boczów dz. nr 9.117 Czesław Niekrasz

Zmiany z dnia: 2021-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:42:28 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Modyfikacja SIWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” realizowane w formie "zaprojektuj i wybuduj" Tomasz Paszel
12:39:06 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Załączniki do SIWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” realizowane w formie "zaprojektuj i wybuduj" Tomasz Paszel
12:38:24 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Załączniki do SIWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” realizowane w formie "zaprojektuj i wybuduj" Tomasz Paszel
12:37:16 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wyjaśnienia do SIWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” realizowane w formie "zaprojektuj i wybuduj" Tomasz Paszel

Zmiany z dnia: 2021-01-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:36:24 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zezwolenia na sprzedaż alkoholu Tomasz Paszel
13:34:34 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zezwolenia na sprzedaż alkoholu Tomasz Paszel

Zmiany z dnia: 2021-01-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:17:26 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wyjaśnienia do SIWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” realizowane w formie "zaprojektuj i wybuduj" Tomasz Paszel

Zmiany z dnia: 2021-01-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:23:49 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Decyzja środowiskowa - Nazwa elementu do którego przynależy: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” realizowane w formie "zaprojektuj i wybuduj" Tomasz Paszel

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony