ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Torzymiu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-02
Zakres przedmiotowy
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr SUL3056A, części działki o numerze ewidencyjnym: 21/1, gmina Torzym, obręb 0066 Kownaty.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-29
Zakres przedmiotowy
decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., z dnia 25 kwietnia 2023 r., znak sprawy SKO.Go/450-Sz../281/23 zostało wszczęte postępowanie
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-23
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYCH DOWODACH I MATERIAŁACH SPRAWY PRZED WYDANIEM DECYZJI budowie elektrowni fotowoltaicznej Torzym 1 o mocy do 120 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych 55/3, 67/1, 49/1, 72/3, 73/1, 75/1, 75/2, 81/1, 39/1 , 33/2, 33/1,32,28/1 w obrębie 0063 Gądków Wielki
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-15
Zakres przedmiotowy
decyzja o budowie elektrowni fotowoltaicznej Torzym 2 o mocy do 80 MW wraz z nie-zbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych 697/12, 697/9, 697/5, 699/2, 744/5, 744/4, 723/1, 720/2, 721/2, 720/3, 244, 243, 241/3, 237/3, 238 w obrębie 0063 Gądków Wielki
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-09
Zakres przedmiotowy
budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i pozostałej infrastruktury towarzyszącej na działce nr ewidencyjny 4/2 obręb 0065 Koryta,
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-09
Zakres przedmiotowy
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej na dz. nr 105/1 obręb 0074 Walewice oraz na dz. nr 119/3 i 133/3 obręb 0061 Garbicz.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-09
Zakres przedmiotowy
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr SUL3056A na dz. nr 21/1 obręb 0066 Kownaty.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-02
Zakres przedmiotowy
budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w m. Torzym wraz z budową złącz kablowych ZKSN oraz słupów linii napowietrznej SN 15 kV.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-02
Zakres przedmiotowy
Podjęcie zawieszonego postępowania – postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Torzym z dnia 22 lutego 2023 r.., znak sprawy: BGN.II.6220.18.2022.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-02
Zakres przedmiotowy
Rozbudowa drogi DW 138 i DP 1265F Gmina Torzym

Nawigacja między stronami listy informacji