ˆ

Cmentarz Komunalny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Akapit nr 1 - brak tytułu

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
1.Właścicielem Cmentarza Komunalnego jest Gmina Krosno Odrzańskie, a Administratorem Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23 (tel./fax 068 383 51 85, tel. 068 383 54 12).
2.Biuro cmentarza znajduje się w DOMU PRZEDPOGRZEBOWYM na terenie cmentarza, czynne w dni robocze w godz. od 7°°do 15°° (tel. 068 383 50 44, 607521968), w którym udzielane są wszelkie informacje dotyczące cmentarza i wykonywanych usług pogrzebowych.
           3.Biuro cmentarza załatwia czynności i usługi w następującym zakresie:
            -   prowadzenie dokumentacji cmentarnej,
            -   sprzedaż miejsc pochówku,
            -   przyjmowanie zwłok i szczątków ludzkich do pochowania,
            -   przeprowadzanie pogrzebów i ekshumacji,
            -   pobieranie opłat cmentarnych zgodnie z aktualnym cennikiem ,
            -   utrzymywanie zieleni, alejek i porządku,
            -   inne, dotyczące cmentarza.
           4.Przeprowadzanie ceremonii pogrzebowych odbywa się w dni robocze w godz. od 9°°do 15°°.
5.W uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej można ustalić inny, indywidualny czas pogrzebu.
6.O wyborze miejsca pochówku, zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza, decyduje osoba prowadząca biuro cmentarza.
7.Na powierzchni grzebalnej dopuszcza się ustawianie nagrobków z materiałów trwałych, ławek, wykonywania okrawężnikowania grobów i nasadzania roślin, po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym Biuro cmentarza.
8.Miejsce grzebalne winno być opłacone na okres 20 lat od daty jego udostępnienia lub użycia go do pochówku.
Po upływie 20 lat od pochówku wygasa prawo do miejsca grzebalnego. Zgodnie z art.7 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 23 poz.295 z późn. zmianami) nieuiszczenie opłaty na kolejne 20 lat będzie podstawą do likwidacji miejsca i budowli na nim wykonanych (pomnika, grobowca, ławki, itp.).
9.Do utrzymywania miejsc grzebalnych w należytym porządku zobowiązani są opiekunowie i dysponenci tych miejsc.
          10. Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz :
            -  zakłócania spokoju i powagi miejsca,
            -  spożywania alkoholu i przebywania osób w stanie nietrzeźwym oraz palenia papierosów,
            -  wprowadzania zwierząt,
            -  przebywania dzieci w wieku do lat siedmiu bez opieki,
            -  wysypywania śmieci i odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
            -  niszczenia wyposażenia cmentarza, spalania resztek roślinnych i odpadów,
            -  prowadzenia handlu, akwizycji oraz umieszczania reklam i ogłoszeń,
            -  wjazdu na teren cmentarza pojazdów mechanicznych i konnych oraz jazdy rowerami.
           11.W uzasadnionych przypadkach, w godzinach pracy Biura cmentarza, dopuszcza się
możliwość wjazdu pojazdów na teren cmentarza po dokonaniu odpowiedniej opłaty, ustalonej w cenniku opłat cmentarnych. Nie pobiera się opłat za wjazd pojazdów dowożących inwalidów i osób o trwałym kalectwie.
12.Do spraw nie ujętych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 23 poz. 295 z późn. zmianami).
            13.Powyższy Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2009r.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
ZGKiM Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Szorc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Lubczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-29 10:14:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-29 10:17:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-02 11:07:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4856 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »