Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Słońsk

Kolorowy pasek

Rejestr Informacji o Środowisku

Informacja o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne

Zgodnie z zaleceniami obowiązującej od lutego 2005r. Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska Urząd Gminy w Słońsku publikuje w Internecie  karty informacyjne przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenie Gminy Słońsk. Wzór kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110/2003 poz. 1058).

Karta typu A
- Wnioski o wydanie decyzji
- Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego


Karta typu B
- Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne


Karta typu C
- Projekty: polityk, strategii, planów lub programów


Karta typu D
- Polityki, strategie, plany lub programy


Karta typu E
- Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- Analizy porealizacyjne,
- Przeglądy ekologiczne,
- Raporty o bezpieczeństwie,
- Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,
- Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów


Karta typu F
- Prognozy oddziaływania na środowisko,
- Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
- Opracowania ekofizjograficzne,
- Rejestry substancji niebezpiecznych,
- Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- Rejestry poważnych awarii


Karta typu G
- Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska


Karta typu H
- Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia):


Karta typu I
- Inne dokumenty

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Kowaluk
Data utworzenia:2007-11-20 13:16:12
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowaluk
Data wprowadzenia:2007-11-20 13:16:12
Opublikował:Mariusz Kowaluk
Data publikacji:2007-11-20 13:22:25
Ostatnia zmiana:2009-02-20 13:45:30
Ilość wyświetleń:3387