Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Słońsk

Kolorowy pasek

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

·         Przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od dochodów.

·         jednorazowa zapomoga przyznawana jest w wysokości 1 000 zł.

·         wniosek z prośbą o wypłatę zapomogi należy złożyć w urzędzie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. (w przypadku Gminy Słońsk z podaniem należy udać się do siedziby GOPS Gminy Słońsk).

·         wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

·         do wniosku o wypłatę zapomogi należy dołączyć dokument tożsamości obojga rodziców, akt urodzenia dziecka oraz w przypadku gdy jedno z rodziców posiada adres zameldowania w innej gminie, niż gmina realizująca wniosek; oświadczenie, iż uprawnieni nie pobrali zapomogi na to samo dziecko w gminie zameldowania.

·         rozpatrzenie wniosku następuje najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Wypłata zapomogi następuje do końca miesiąca, w którym złożono wniosek, jeżeli wpłynął przed 10 -tym tego miesiąca.

W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca „becikowe” jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Metadane

Źródło informacji:Irena Blicharska
Data utworzenia:2008-04-16 14:27:56
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowaluk
Data wprowadzenia:2008-04-16 14:28:23
Opublikował:Mariusz Kowaluk
Data publikacji:2008-04-16 14:28:57
Ostatnia zmiana:2008-04-16 14:29:00
Ilość wyświetleń:3479