Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Słońsk

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
    Pracownicy (1)
    Statystyka (5)
    Deklaracja dostępności (3)

Wybory samorządowe 2018
    Wybory 2018 (41)

Wybory 2019
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (11)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP. (0)

Wybory ławników 2019
    Wybory ławników (4)

Wybory 2020
    Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r nowe (25)

Status prawny
    Statut Gminy Słońsk (0)
        Statuty (15)
    Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (1)
    Wyciąg z konstytucji (1)

Jednostki pomocnicze
    Sołectwa (1)
    Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2007-2011 (1)
    Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2011-2015 (0)
        Budzigniew (1)
        Grodzisk (1)
        Głuchowo (1)
        Przyborów (1)
        Lemierzyce (1)
        Polne (1)
        Lemierzycko (1)
        Ownice (1)
        Chartów (1)
        Słońsk (1)
        Jamno (1)
    Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2015-2019 (0)
        Lemierzyce (1)
        Ownice (1)
        Grodzisk (1)
        Lemierzycko (1)
        Polne (1)
        Jamno (1)
        Przyborów (1)
        Chartów (1)
        Głuchowo (1)
        Słońsk (1)
        Budzigniew (1)
    Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2019-2024 (1)
    Fundusz sołecki (2)

Wójt Gminy
    Zadania i kompetencje (1)
    Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy (0)
        2006 (49)
        2007 (52)
        2008 (33)
        2009 (41)
        2010 (63)
        2011 (80)
        2012 (65)
        2013 (44)
        2014 (45)
        2015 (66)
        2016 (56)
        2017 (25)
        2018 (54)
        2019 (50)
        2020 (21)
    Rejestr Zarządzeń Kierownika Urzędu Gminy (0)
        2011 rok (10)
        2012 rok (5)
        2017 rok (11)
        2018 rok (16)
        2019 rok. (14)

Sprawozdania Wojta Gminy
    Sprawozdania Wójta z działalności (0)
        2006 (8)
        2007 (11)
        2008 (6)
        2009 (6)
        2010 (6)
        2011 (3)
        2012 (5)
        2013 (7)
        2014 (6)
        Kadencja 2014-2018 nowe (0)
            Rok 2014 (0)
            Rok 2015 (3)
            Rok 2016 (0)
            Rok 2017 nowe (3)

Rada Gminy
    Uchwały Rady Gminy (0)
        Rada Gminy (0)
            Rok 2006 (25)
            Rok 2007 (85)
            Rok 2008 (80)
            Rok 2009 (74)
            Rok 2010 (83)
            Rok 2011 (73)
            Rok 2012 (80)
            Rok 2013 (70)
            Rok 2014 (45)
            Kadencja 2014-2018 nowe ważne! (0)
                Rok 2014 (13)
                Rok 2015 (58)
                Rok 2016 (48)
                Rok 2017 (65)
                Rok 2018 (55)
            Kadencja 2018-2023 (0)
                Rok 2018 (24)
                Rok 2019 (66)
                Rok 2020 (14)
    Protokoły z obrad sesji Rady Gminy (0)
        Rok 2006 (3)
        Rok 2007 (7)
        Rok 2008 (7)
        Rok 2009 (8)
        Rok 2010 (2)
        Rok 2011 (9)
        Rok 2012 (0)
        Rok 2017 (11)
        Rok 2018 (8)
    Skład Rady Gminy Słońsk (0)
        Kadencja IV 2002-2006 (1)
        Kadencja V 2006-2010 (5)
        Kadencja VI 2010-2014 (5)
        Kadencja VII 2014-2018 (5)
        Kadencja VIII 2018-2023 (1)
    Dyżury Radnych Gminy Słońsk (0)
        Kadencja 2014-2018 nowe (3)
        Kadencja 2018-2023 (3)
    Transmisja obrad Rady Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe za 2017 r. (0)
            Wójt Gminy Słońsk (1)
            Rada Gminy Słońsk (15)
            Sekretarz Gminy (3)
            Skarbnik Gminy (1)
            Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (3)
    Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 (0)
        Wójt Gminy Słońsk (1)
        Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Słońsk (15)
    Oświdczenia majątkowe za 2018 rok. (0)
        Oświdczenia majątkowe za 2018r. -Radni Rady Gminy Słońsk (15)
        Wójt Gminy Słońsk (1)
        Sekretarz (1)
        Skarbnik (1)
        Kierownicy jednostek organizacyjnych (3)
    Oświdczenia majątkowe - wzór i instrukcja wypełniania (3)

Budżet gminy
    Budżet (1)
        Budżet 2005 (1)
        Budżet 2006 (1)
        Budżet 2007 (1)
        Budżet 2008 (1)
        Budżet 2009 (1)
        Budżet 2010 (1)
        Budżet 2011 (1)
        Budżet 2012 (1)
        Budżet 2013 (1)
        Budżet 2014 (1)
        Budżet 2015 (1)
        Budżet 2016 (1)
        Budżet 2017 nowe (1)
        Wykonanie Budżetu nowe (12)
            Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu (3)

Dzialalność Gospodarcza
    Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (2)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane statystyczne (7)
    Jednostki organizacyjne (0)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (0)
    Przetargi ważne! (1)
        Otwarte (0)
            2018 (3)
            2019 (2)
                ZP.271.2.2019 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO (14)
                ZP.271.1.2019 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH (12)
                ZP.271.4.2019 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk (8)
                ZP.271.5.2019 Remont przepompowni ścieków w m. Przyborów g. Słońsk (9)
                ZP.271.6.2019 Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu oraz urządzeń multimedialnych na potrzeby Europejskiego Centrum Edukacji Historycznej w Słońsku. (12)
                Prace konserwatorskie Elewacji Bbudynku Urzędu Gminy w Słońsku (10)
                Postępowania unieważnione (0)
                    PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY W SŁOŃSKU (10)
                    REMONT POMIESZCZEŃ URZĘDU GMINY W SŁOŃSKU (7)
                    ZP.271.9.2019 Remont pomieszczeń urzedu Gminy w Słońsku (5)
                    ZP.271.11.2019 Zabezpieczenie ruin zamku Joannitów w Słońsku Pl. Zamkowy (15)
                    ZP.271.14.2019 Zabezpieczenie ruin zamku Joannitów w Słońsku Pl. Zamkowy (14)
                ZP.271.10.2019 Modernizacja dróg rolniczych działka o nr ew. 815 obręb Słońsk i działka o nr ew. 123 obręb Czaplin G. Słońsk (18)
                ZP.271.12.2019 Dostawa i montaż sprzętu AGD oraz urządzeń multimedialnych na potrzeby Europejskiego Centrum Edukacji Historycznej w Słońsku. (4)
                ZP.271.13.2019 Modernizacja drogi rolniczej działka o nr ew. 123 obręb Czaplin G. Słońsk (16)
                ZP.271.15.2019 Przebudowa ul. Sikorskiego i części ul. Paderewskiego w Słońsku (20)
                ZP.271.16.2019 Remont pomieszczeń Urzedu Gminy w Słońsku (9)
                ZP.271.17.2019 Zabezpieczenie ruin zamku Joannitów w Słońsku (14)
                ZP.271.18.2019 Udzielenie kredytu długoterminowego. (14)
                ZP.271.19.2019 Dowozy dzieci i uczniów z gminy Słońsk do placówek oświatowych (5)
            2020 (1)
                UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO (7)
                UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO (7)
                UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO (12)
                DZIENNY DOM SENIOR + (22)
                Przebudowa drogi rolniczej w miejscowości Słońsk działka o nr ew. 561 (8)
                Udzielenie kredytu długoterminowego (9)
        Anulowane (0)
    Informator (1)

Urząd Gminy
    Regulamin Organizacyjny Urzędu (1)
    Regulamin pracy Urzędu Gminy Słońsk (2)
    Procedury (0)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (2)
    Decyzje Środowiskowe nowe (1)
        Rozbudowa zakładu o dodatkową linię technologiczną (3)
        Zmiana decyzji w sprawie budowy stacji demontażu pojazdów (2)
        Prowadzeniu punktu zbierania złomu (2)
        Prowadzenie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne (3)
        Budowa obory wolnostanowiskowej o obsadzie 195 DJP, zlokalizowanej na działce nr 747/39 obręb-37 Słońsk (3)
        Zagospodarowanie poscaleniowe (przebudowa dróg transportu rolnego) wsi Ownice, gmina Słońsk (5)
        Budowa wiaty dla chowu bydła mięsnego (3)
        "Budowa ośrodka muzealno-edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym na terenie działki 992/2 w obrebie nr 0037 Słońsk" (2)
        Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,99 MW (2)
        Rozbudowa zakładu o dodatkową linię technologiczną do produkcji granulatu energetycznego w Słońsku (1)
    Prawo łowieckie (12)
    Jak załatwić sprawę (0)
        Podatki i opłaty lokalne (6)
        Środowisko (2)
        Budownictwo (1)
        Dodatki mieszkaniowe (1)
        Sprawy obywatelskie (1)
        Dzialalność Gospodarcza osoby fizyczne (1)
        Koncesje Alkoholowe (1)
    Ogłoszenia nowe (401)
    Konkursy (0)
        2011 (1)
        2012 (1)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2015 nowe (2)
        2016 (1)
    Nabór i wolne stanowiska pracy (60)
    Gospodarka nieruchomościami nowe ważne! (453)
    Petycje (3)

Do pobrania
    INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (1)
    WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW (0)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    Akty Prawne (1)
    Pomoc Społeczna (1)
    Komu Przysługuje Zasiłek (1)
    Rodzaje Zasiłków (1)
    Świadczenia Rodzinne (1)
    Jednorazowa Zapomoga Z Tytułu Urodzenia Dziecka (1)
    Świadczenia Opiekuńcze (1)
    Wymagane Dokumenty (1)
    Zaliczka Alimentacyjna (1)
    Dokumenty Do Pobrania (6)
    Kontakt (1)
    Pracownicy (1)
    Program EFS (1)

Prawo lokalne
    Strategia rozwoju (2)
    Plan zagospodarowania przestrzennego nowe ważne! (1)
        2016 (2)
    Inne (5)
    Plan Rozwoju Lokalnego (1)
    Program usuwania azbestu (2)
    Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009-2016 (1)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk nowe ważne! (5)
        2016 (2)
        2018 (14)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (2)

Podatki i opłaty lokalne
    Stawki (0)
        Na rok 2019 (4)
        Na rok 2020 (4)
    Formularze (0)
        2008 Rok (3)
        2009 Rok (3)
        2010 Rok (3)
        2011 Rok (3)
        2012 Rok (5)
        2013 Rok (5)
        2014 Rok (5)
        2015 Rok (5)
        2016 Rok (5)
        2017 Rok (5)
        2018 Rok (5)
        2019 Rok (4)
        2019 od 01.07 (1)
    Wykaz podmiotów którym udzielono ulg w podatkach lub opłatach (0)
        2009 (0)
            Osoby fizyczne (0)
            Osoby prawne (0)
        2010 (0)
        2011 (0)
        2012 (0)
        2013 (0)
        2014 (0)
        2015 nowe (0)
        2016 (0)
        2017 (0)
        2018 (0)
        2019 (0)

Rejestr Informacji o Środowisku
    RIOS (1)
    Rejestr informacji o środowisku - Karta typu A (5)
    Rejestr informacji o środowisku - Karta typu B (5)
    Obwieszczenia (6)
        Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na "przekroczenie wód płynących na trasie projektowanego rurociągu płynu złożowego DN od OG Kamień Mały do OG Górzyca na terenie gminy Słońsk (0)

Klasifikacja PKD na 2008r.
    Klasyfikacja PKD (1)

Archiwum
    Ogłoszenia (0)
        2010 (31)
        2009 (46)
        2008 (2)
    Sprzedaż Nieruchomości (7)
    Decyzje Środowiskowe (0)
        Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyborowie, na działce nr 55 i 57 (3)
        Budowia zakładu produkcji granulatu energetycznego w Słońsku (3)
        Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy naftowej i gazu ziemnego Chartów - Ośno Lub. (2)
        Budowa instalacji fotowoltanicznej o mocy 2MW (3)
        Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ERA o nazwie "42175 Lemierzyce" (2)
        Remont z modernizacją i adaptacja budynku gospodarczego na warsztat wulkanizacyjny (2)
        budowa stacji paliw płynnych (ON i benzyny) i dystrybucja gazu płynnego (2)
        Budowa instalacji fotowoltanicznej o mocy 2 MW (1)
        Budowa ścieżki rowerowej (2)
        Budowa budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 497 i 399/2 (1)
        Budowa zakładu produkcji granulatu energetycznego w Słońsku na działce o nr ew. 743/88 obręb Słońsk nowe (2)
        Adaptacja powierzchni budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w Słońsku na działce o nr ew. 491/2 obręb Słońsk (3)
        Remont budowli regulacyjnych rzeki Warty po powodzi 2010 w km 5+500 do km 11+500 (2)
        Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW (1)
        Budowa parku rozrywki na działce nr 1207/5 i 1207/6 (2)
        Rozbudowa istniejącego Zakładu Produkcji Granulatu Energetycznego w Słońsku (4)
        Przebudowa drogi powiatowej 1291 Słońsk-Chartów-Ośno Lubuskie (1)
        Adaptacja powierzchni stodoły na warsztat mechaniki samochodowej, położonej w Słońsku, ul. Poniatowskiego 15 (2)
        Przebudowa drogi powiatowej nr 1291F Słońsk -Chartów-Ośno Lub. (2)
        Adaptacja powierzchni budynku gospodarczego na warsztat mechaniki pojazdowej (1)
        Zagospodarowanie złoża "Kamień Mały" i wydobywanie z niego ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego (11)
        Budowa warsztatu samochodowego (2)
        Budowa wodociągu Lemierzyce - Krępiny (6)
        Budowa stacji demontażu pojazdów na działce nr ew. 503/12 obręb Słońsk (4)
        Budowa obory do chowu bydła mięsnego o obsadzie 960 DJP w Słońsku (4)
        Adaptacja powierzchni budynku gospodarczego na warsztat samochodowy (2)
        Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody we wsi Lemierzyce wraz z wykonaniem dwóch nowych studni głębinowych (1)
        Budowa instalacji fotowoltanicznej (1)
    Archiwalne Przetargi (0)
        Rok 2008 (0)
            Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Słońsku (0)
            Przebudowa drogi na osiedlu mieszkaniowym po byłym Zakładzie Rolnym w Słońsku ul. 3-go Lutego (0)
            II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk (0)
            Remont kotłowni przy Zespole Szkół w Słońsku ul. Lipowa 9 (0)
            Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 zł (0)
        Rok 2009 (0)
            Nadzór nad realizacją zadania - Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Słońsku (0)
            Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Słońsku (0)
            Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 320 000,00 zł (0)
            Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 005119 F w Słońsku ul. Winna (0)
            Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 900 000,00 zł (0)
            Modernizacja budynku Muzeum Martyrologii w Słońsku wraz z zagospodarowaniem terenu przy muzeum (0)
            Przebudowa nawierzchni chodnika w Słońsku przy ul. Winnej w Słońsku wraz (0)
            Przebudowa ulicy Moniuszki oraz Tkackiej w miejscowości Słońsk (0)
            Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 100 000,00 zł (0)
            Dowozy szkolne (0)
            Remont cmenatarza (0)
            Przetarg na przebudowę sali wiejskiej w Głuchowie (0)
            Przebudowa nawierzchni chodnika oraz wykonanie ogrodzenia na cmentarzu jenieckim w Słońsku (0)
            Przebudowa ulicy Topolowej w miejscowości Słońsk (0)
            Nadzór nad realizacją zadania Przebudowa Sali Wiejskiej w miejscowości Głuchowo (0)
            Remont stacji uzdatniania wody w Lemierzycach (0)
            Remont konserwatorski (renowacja i rekonstrukcja) stolarki okiennej i drzwiowej w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Częstoch (0)
            Remont stacji uzdatniania wody w Lemierzycach (0)
        Rok 2010 (0)
            Dowozy szkolne uczniów z terenu Gminy Słońsk do Zespołu Szkół w Słońsku w roku szkolnym 2010/2012 (1)
            Odbudowa drogi gminnej ul. Kruczej w Słońsku na działce ew. o nr. 1301/3 (20)
            Modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Lemierzyce wraz z obudową dwóch studni głębinowych do 30m (1)
            Udzielenie kredytu dłuterminowego w wysokości 350 tys. zł (6)
            Wykonanie remontu czterech pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Słońsku oznaczonych w dokumentacji nr.109,107A,110,112 wraz (9)
            Przebudowa nawierzchni drogi w m. Lemierzycko oraz nawierzchni ulicy Lemierzyckiej w Ownicach i ul. Pięknej w Słońsku (6)
            Przebudowa nawierzchni drogi w m. Lemierzycko (7)
            Remont swietlicy wiejskiej w Lemierzycach (17)
            Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa wodociągu w miejscowości Słońsk wraz z ujęciem wody oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyborów" (6)
            Przebudowa nawierzchni ul. Lemierzyckiej w Ownicach (6)
            Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej ujęcia wody w Lemierzycach (4)
            Budowa wodociągu w miejscowości Słońsk wraz z ujęciem wody oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyborów (16)
            Przebudowa nawierzchni ul. Pięknej w Słonsku (7)
            Remont chodnika na cmentarzu w Słonsku (5)
            Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 250 000,00 zł (7)
            Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 620 000,00 zł (4)
            Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestorskiego pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Lemierzycach" (3)
            PRZETARG USTNY NIE OGRANICZONY LICYTACYJNY NA SPRZEDA HALI O KONSTRUKCJI STALOWEJ SKRĘCANEJ O POWIERZCHNI 114,60 M2 (1)
        Rok 2011 (0)
            Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do boiska sportowego w miejscowości Słońsk (8)
            Przebudowa nawierzchni chodników i zjazdów ul. Prosta i Rybacka w Słońsku (17)
            Kompleksowa obsługa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy w Słońsku (8)
            Przetarg na kredyt długoterminowy w wys. 500 tys. zł (III) nowe ważne! (10)
            Przetarg na kredyt długoterminowy w wys. 500 tys. zł (II) (2)
            Przebudowa nawierzchni drogi na działce o nr ew. 746 (4)
            Przetarg ustny nie ograniczony licytacyjny na sprzedaż sprężarki wraz z dokumentacją do urzędu dozoru technicznego (1)
            Przetarg ustny nie ograniczony licytacyjny na sprzedaż beczki ascenizacyjnej nowe ważne! (2)
            Przebudowa Boiska Sportowego w Słońsku przy ul. 3-go Lutego (15)
            Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 500 000,00 zł nowe ważne! (12)
            NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: "PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W SŁONSKU PRZY UL. 3-GO LUTEGO" (6)
            Przebudowa nawierzchni drogi na działce o nr ew. 1864/14 (10)
            Pełnienie funkcji inwestora zastepczego dla wykonania zadania Obsługa inwestycji finansowanych z budżetu Gminy 2011-2015 (11)
            Ogłoszenie - Gmina Słońsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony licytacyjny na sprzedaż beczki ascenizacyjnej (1)
        Rok 2012 (0)
            Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika ul. Młyńska w miejscowości Ownice (7)
            Kredyt 1,2 mln (9)
            REMONT DWÓCH MOSTÓW W SŁOŃSKU NA RZECE LENCE (9)
            REMONT DACHU NA OSRODKU ZDROWIA W SŁONSKU UL. PUSZKINA (11)
            Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lemierzycach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Lemierzyce i Ownice nowe (9)
            Przebudowa nawierzchni drogi na działce o nr ew. 371/4 w miejscowości Ownice (7)
            Przebudowa nawierzchni drogi w Słońsku na działce o nr ew.743/3 i przełożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na 743/32 (19)
            NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM "PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY" (10)
            Przebudowa nawierzchni drogi ul. Młyńska w miejscowości Ownice (9)
            Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 356 000,00 zł (11)
            Opracowanie dokumentacji geologicznych dla potrzeb budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Lemierzyce i Ownice g. Słońsk (10)
            Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Słońsk do Zespołu Szkół w Słońsku (8)
            Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej w Słońsku w ramach projektu ABC wiedzy - wyrówny (7)
            PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY (14)
            „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lemierzycach oraz wykonanie dwóch nowych studni głębinowych (27)
            PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ W MIEJSCOWOŚCI OWNICE (14)
            Dostawa samochodu osobowego dla Gminy Słońsk nowe ważne! (9)
            Przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów ul. Mickiewicza w Słońsku (2)
            Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika ul. Młyńska w miejscowości Ownice II (17)
            Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej w Słońsku w ramach projektu ABC wiedzy - wyrówny (5)
        rok 2013 (0)
            Modernizacja budynku Muzeum Martyrologii w Słońsku wraz z zagospodarowaniem terenu przy muzeum (7)
            Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Słońsk (6)
            Usługa transportu uczniów w ramach projektu Edukacja z przyszłością (4)
            Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku na szatnie i świetlicę (9)
            Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 850 000,00 zł (12)
            Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 300 000,00 zł (8)
            Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk (11)
            Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 230 000,00 zł (10)
            Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lemierzyce i Ownice g.Słońsk (8)
            Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Słońsk w miejscowości Lemierzyce i Ownice (14)
            Remont Świetlicy wiejskiej w Przyborowie wraz z rozbudową - przebudową i plac zabaw (11)
            Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy świetlicy wiejskiej w Głuchowie (13)
            Nadzór Inwestorski na zadaniu pn.Modernizacja budynku Muzeum Martyrologii w Słońsku wraz z zagospodarowaniem terenu przy muzeum (8)
            Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Słońsku i plac zabaw w Budzigniewie (14)
            Zapytanie ofertowe na dostawę oraz wdrożenie platformy e-learningowej i treści e-learningowych (2)
            Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 580 000,00 zł (8)
            Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w Słońsku (9)
            Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Słońsku ul. Poniatowskiego i w m. Jamno (9)
            Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Słońsku w ramach projektu „Eduk (7)
        Rok 2014 (0)
            Udzielenie kredytu w wysokości 500 000,00 zł (12)
            Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Ownice i siłownia zewnętrzna w parku w Słońsku II przetarg (15)
            Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 240 000,00 zł (9)
            Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Ownice i siłownia zewnętrzna w parku w Słońsku (8)
            "Dostawa i montaż elementów wystawy w Muzeum Martyrologii w Słońsku" II (12)
            Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700 000,00 zł (10)
            Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie tłumaczeń językowych treści merytorycznych wystawy w Muzeum Martyrologii Obozu Sonnenb (5)
            "Dostawa i montaż elementów wystawy w Muzeum Martyrologii w Słońsku" " (5)
            Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 900 000,00 zł (10)
            Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej i Matejki w Słońsku (12)
            Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 400 000,00 zł (8)
            Ogłoszenie o konkursie ofert na opracowanie treści merytorycznych wystawy w Muzeum Martyrologii Obozu Sonnenburg (1)
            Budowa Pomnika i Ściany Pamięci w ramach inwestycji: Modernizacja budynku Muzeum Martyrologii w Słońsku wraz z zagospodarowaniem (14)
            Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Grodzisk i rozbudowa placu zabaw i ogrodzenia w parku w miejscowości Słońsk (10)
        Rok 2015 (0)
            BUDOWA KORTU TENISOWEGO I BOISKA DO KOSZYKÓWKI W MIEJSCOWOSCI SŁOŃSK (15)
            Remont i przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na Gminną Bibliotekę Publiczną w Słońsku (7)
            "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk" (1)
            Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Słońsk (3)
        Rok 2016 (0)
            UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 250 000 zł (12)
            Przebudowa nawierzchni drogi w Słońsku na działce o nr ew. 469/1 (9)
            UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 750 000 zł (8)
            Przebudowa nawierzchni drogi w Słońsku na działce o nr ew. 469/1 (8)
            Przebudowa nawierzchni chodnika i wjazdów na ul. Dworcowej w Lemierzycach (9)
            Wykonanie elewacji budynków Zespołu Szkół w Słońsku - Sala gimnastyczna, Łącznik, Szatnia (7)
            Przebudowa nawierzchni chodnika i wjazdów na ul. Lemierzycka w Ownicach (10)
            Przebudowa nawierzchni chodnika i wjazdów na ul. Dworcowej w Lemierzycach (13)
            Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk (9)
            REMONT DACHU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁOŃSKU (8)
            REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z SZATNIĄ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W SŁOŃSKU (16)
            PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. MORSKIEJ W SŁOŃSKU (8)
            REMONT BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEGO W SŁOŃSKU (7)
            BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SŁOŃSKU (8)
            Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa i wdrożenie pakietu e Usług w Gminie Słońsk" (6)
        Rok 2017 (2)
            Gmina Słońsk: Przebudowa drogi gminnej ul. Puszkina w Słońsku polegająca na przebudowie istniejącej jezdni oraz chodników wraz ze zjazdami do indywidualnych posesji (13)
            UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 500.000,00zł (11)
            UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 960.960,00 zł. (11)
            Budowa sieci wodociągowej przesyłowej relacji Lemierzyce-Krępiny (24)
            Ocieplenie budynku Zespołu Szkół w Słońsku ściana zachodnia i południowa (16)
            Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk (9)
            Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Słońsku (14)
            UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 760 000 zł (10)
            Utwardzenie terenów w Słońsku przy ul. Zielonej i Sikorskiego (12)
        Rok 2018 (0)
            Zagospodarowanie terenu i budowa elementów małej architektury - placu zabaw (13)
            Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ogrodzenia- montaż urządzeń małej architektury w ramach programu OSA (14)
            Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Słońsku (10)
            Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Europejskiego Centrum Edukacji Historycznej w Słońsku (42)
            Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ogrodzenia- montaż urządzeń małej architektury w ramach programu OSA (9)
            Budowa boiska do piłki nożnej plażowej i boiska do piłki siatkowej plażowej (14)
            Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk (7)
            REMONT ELEWACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁOŃSKU UL. LIPOWA 9 (16)
            UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 3.200.000,00 zł (10)
            PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG NA DZIAŁKACH O NR EW. 1391,1412/1,583,585/7 W M. SŁOŃSK (9)
            Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piastowskiej w Słońsku oraz na działce o nr 151/11 w Przyborowie (9)
            2 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Słońsk, w miejscowościach: Lemierzycko, Grodzisk, Polne, Budzigniew, Jamno, Głuchowo (14)
            Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie g. Słońsk w Miejscowościach-Lemierzycko, Grodzisk, Polne, Budzigniew, Jamno, Głuchowo (11)
            Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Przyborów działka o nr ew. 253,przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Głuchowo działka o nr ew. 233/1,wykonaniem drogi I placu manewrowego ppoż na terenie przedszkola w Słońsku przy ul. Lipowej działka o nr ew. 1518 (8)
            Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Słońsku II (8)
            Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Przyborów działka o nr ew. 253, Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Głuchowo działka o nr ew. 233/1 (10)
            Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Słońsku III (9)
            Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 650.000,00zł (8)
            Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ogrodzenia –montaż urządzeń małej architektury w ramach programu OSA (4)
            19 Plac Zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Słońsku (8)
            20 - Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ogrodzenia- montaż urządzeń małej architektury w ramach programu OSA (10)
            Zaproszenie do składania ofert zmiany do studium i plan miejscowy (2)
            21 Plac Zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Słońsku II (11)
    Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Słońsku (0)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego (7)
    RIOS (1)
        Rejestr informacji o środowisku - Karta typu A (4)
        Rejestr informacji o środowisku - Karta typu B (3)
    Oświadczenia majątkowe (37)
        ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych (3)
        Oświadzcenia majątkowe za 2010 r. (0)
        Oświadzenia majątkowe za 2011 r. (0)
            Rada Gminy Słońsk (0)
            Wójt Gminy Słońsk (0)
            Zastępca Wójta Gminy Słońsk (0)
            Skarbnik Gminy Słońsk (0)
            Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (0)
            Osoby wydajce decyzje administracyjne (0)
        Oświadczenia majątkowe za 2012 r. (0)
        Oświadczenia majątkowe za 2013 r. (0)
        Oświadczenia majątkowe - zakończenie kadencji 2010-2014 (2)
        Oświadczenia majątkowe - rozpoczęcie kadencji 2014-2018 (0)
            Wójt Gminy Słońsk (1)
            Rada Gminy Słońsk (15)
        Oświadczenia majątkowe za 2014 r. (0)
            Wójt Gminy Słońsk (1)
            Rada Gminy Słońsk (15)
            Zastępca Wójta Gminy Słońsk (1)
            Skarbnik Gminy (1)
            Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (4)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (2)
        Oświadczenia majątkowe za 2015 r. (0)
            Wójt Gminy Słońsk (1)
            Rada Gminy Słońsk (15)
            Zastępca Wójta Gminy Słońsk (1)
            Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (3)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (2)
            Skarbnik Gminy (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2016 r. (0)
            Wójt Gminy Słońsk (1)
            Rada Gminy Słońsk (14)
            Zastępca Wójta Gminy Słońsk (1)
            Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (3)
            Skarbnik Gminy (1)

Wybory
    Wybory samorządowe 2014 (54)
    Wybory Prezydenta 2015 r. (37)
    Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019 (3)
    Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r. (24)
    Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25.10.2015 r. (20)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Słońsk zarządzone na dzień 11 czerwca 2017 r., okręg wyborczy nr 10. nowe (17)
    Wybory samorządowe 2018 (2)

Wniosek o udostępnienie informacji niepublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej

Prawo miejscowe
    Rejestr aktów prawa miejscowego (uchwały Rady Gminy stanowiące akty prawa miejscowego) (0)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            2010 (4)
            2011 (19)
            2012 (19)
            2013 (14)
            2014 (16)
        Kadencja 2014- 2018 (0)
            2014 (2)
            2015 (3)
            2016 (14)
            2017 (0)

Akty normatywne
    Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego (4)
    Dzienniki Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)

Oświadczenia majątkowe początek VIII