ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: OŚWIADCZENIA O STANIE KONTOLI ZARZĄDCZEJ