ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-06-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:26:00 Upublicznienie elementu informacja PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JAKAN KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM NA ROK 2020
(widoczna od 2020-03-31 00:00:00)
Izabela Sańko
13:20:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji PROCEDURY EGZAMIN - Nazwa elementu do którego przynależy: PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Izabela Sańko
13:20:31 Upublicznienie elementu informacja PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
(widoczna od 2020-06-01 00:00:00)
Izabela Sańko
13:01:14 Upublicznienie elementu informacja RADA PEDAGOGICZNA 2019/2020
(widoczna od 2019-09-01 00:00:00)
Izabela Sańko
12:38:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH - Nazwa elementu do którego przynależy: REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH Izabela Sańko
12:38:42 Upublicznienie elementu informacja REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH
(widoczna od 2020-02-14 00:00:00)
Izabela Sańko
12:33:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji REGULAMIN PRACY ZDALNEJ - Nazwa elementu do którego przynależy: REGULAMIN PRACY ZDALNEJ Izabela Sańko
12:33:16 Upublicznienie elementu informacja REGULAMIN PRACY ZDALNEJ
(widoczna od 2020-03-20 00:00:00)
Izabela Sańko
12:30:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji RAGULAMIN RADY RODZICÓW - Nazwa elementu do którego przynależy: REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Izabela Sańko
12:30:31 Upublicznienie elementu informacja REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
(widoczna od 2019-10-15 00:00:00)
Izabela Sańko

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony