ˆ

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu Zamek

Szczegóły informacji

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu Zamek

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-11 22:49:02 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

UCHWAŁA Nr III/17/2002
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 16 grudnia 2002 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu "Zamek" w Kożuchowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. Z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z póżn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1
Uchwala się Statut Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu “Zamek” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa
§ 3
Traci moc Uchwała Nr XX/153/96 Rady Miasta i Gminy w Kożuchowie z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie przyjęcia statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu – Zamek oraz Uchwała Nr XX/164/96 Rady Miasta i Gminy w Kożuchowie z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie zmiany statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu – Zamek.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-11 22:48:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-11 22:49:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-20 08:51:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2040 raz(y)