ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 13842
Aktualności 25501
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kożuchowie 3839
Dyżur Burmistrza 4438
Obwieszczenia,postanowienia Burmistrza Kożuchowa 6575
2021 rok 1221
2020 rok 6718
2019 rok 18259
2018 rok 9422
2017 rok 13204
2016 rok 21659
2015 rok 26861
2014 rok 21362
2013 rok 24246
2012 rok 22127
2011 rok 11912
Przetargi 20956
Sprzedaż nieruchomości 159789
Ogłoszenia 54511
Zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 130329
Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski 5499
Finanse gminy 11142
Budżet 17606
Sprawozdania z wykonania budżetu 16630
Sprawozdania finansowe 14949
Emisja obligacji 7671
Interpretacje prawa podatkowego 5865
Pomoc publiczna,ulgi,odroczenia,umorzenia,raty 1748
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1748
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 10839
Elektroniczny Urząd 9569
Informacje 15509
Urząd Miejski 38690
Rada Miejska 8429
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 2520
Projekty uchwał Rady Miejskiej 3432
2011 4071
2012 14105
2013 15967
2014 14906
2015 10703
2016 5567
Uchwały Rady Miejskiej 6823
2011 8460
2012 21138
2013 18622
2014 15468
2015 6007
2015 18623
2016 11791
2017 8713
2018 9854
2019 7433
2020 2484
2021 307
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 3538
2011 4046
2012 10354
2013 8215
2014 6531
2015 6588
2016 4359
2017 3731
2018r. 2804
2019 2408
2020 866
2021 114
Interpelacje radnych 2239
2011 479
2012 7243
2013 5669
2014 4134
2015 5270
2016 3109
2017 1776
2018 2577
2019 2825
2020 1451
2021 414
Kodeks Etyki Radnych Rady Miejskiej w Kożuchowie 1948
Herb, flaga i barwy miasta 6279
Sołectwa - sołtysi 10636
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 4745
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów 1546
Statut Biblioteki 1886
Uchwała w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy-Kożuchów. 2540
Centrum Kultury Zamek w Kożuchowie 3027
Statut 2348
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu Zamek 3204
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie 2129
Informacje z prac burmistrza 24228
Wykaz niepublicznych jednostek oświatowych 2795
Rejestr instytucji kultury 2943
Ważne dokumenty 2795
Programy, regulaminy 4944
Strategie 6913
Oświadczenia majątkowe 77684
Oświadczenia majątkowe osób, które przestały pełnić swoje funkcje 1836
Zastępcy naczelnika Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego Ireny Zabielskiej 991
Kontrole 21544
Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego 2653
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 6247
Plany zagospodarowania przestrzennego 25747
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 11604
Zgłoszenie zamiaru zorganizowania zgromadzenia 1421
Organizowane zgromadzenia 724
Konsultacje społeczne 14642
Nabór kandydatów na kierownikow jednostek organizacyjnych 13494
Konkursy 24941
Ogłoszenia o pracy 56378
Aktualne 14347
W toku 26285
Wyniki 44342
Oświadczenia majątkowe 227862
Procedury 4321
Wydział Finansowo - Budżetowy 4177
Wydział Spraw Społecznych 21590
Wydział Funduszy i Inwestycji 9173
Wydział Funduszy i Inwestycji 17737
Urząd Stanu Cywilnego 16379
Wydział Oświaty Kultury i Zdrowia 1783
Rejestry publiczne 18472
Wydział Gospodarki Komunalnej 755
Rejestr informacji o środowisku 3871
Sieć dróg 8034
Sprawy petentów 4322
Zamówienia publiczne 192054
Aktualne 103568
W toku 36304
Wyniki 70874
Archiwalne 45560
Wyniki innych postępowań 45277
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 138158
Plan Postępowań o zamówienia publiczne 8197
Zarządzenia burmistrza Kożuchowa 120609
Gminna Ewidencja Zabytków 9589
Wybory 45972
Praca w obwodowych komisjach wyborczych 807
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 647
RODO 3853
Rewitalizacja - LPR 6252
Transmisja obrad Sesji 3018
Deklaracja dostępności 353
Koordynator ds. dostępności 139
Informacja o załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim przez osoby głuchonieme 5243
Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r. 610
Raporty o stanie gminy Kożuchów 427
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI MOBILNYCH 208
POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNYCH 193
PUNKT POTWIERDZENIA PROFILI ZAUFANYCH 199
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 576

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 344552
Redakcja biuletynu 3155
Mapa serwisu 3265
Statystyki 2795
Kanały RSS 2036
Kontakt 41768
« powrót do poprzedniej strony