ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-02
Data rozstrzygnięcia
2021-09-21
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg na terenie Gminy Kożuchów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 416.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-07-06
Data rozstrzygnięcia
2021-08-06
Tytuł zamówienia publicznego
Remont konserwatorski kaplicy nr 14 w lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Kożuchowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 398.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-06-21
Data rozstrzygnięcia
2021-06-30
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Stypułowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-05-05
Data rozstrzygnięcia
2021-05-28
Tytuł zamówienia publicznego
Remont ul. Głogowskiej w Kożuchowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 434.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-03-31
Data rozstrzygnięcia
2021-04-28
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa alejek spacerowych w Parku Poniatowskiego w Kożuchowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 438.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-02-03
Data rozstrzygnięcia
2021-03-11
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Kożuchów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 442.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-09-29
Data rozstrzygnięcia
2020-10-22
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni dróg gminnych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 516.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-07-01
Data rozstrzygnięcia
2020-07-21
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej pomiędzy ulicą Zielonogórską, a ulicą Anny Haller, Obręb Podbrzezie Dolne, Gmina Kożuchów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 575.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-06-16
Data rozstrzygnięcia
2020-08-05
Tytuł zamówienia publicznego
Kredyt długoterminowy dla Gminy Kożuchów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 332.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-04-24
Data rozstrzygnięcia
2020-05-22
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w Czciradzu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 793.5 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-03-25
Data rozstrzygnięcia
2020-04-22
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg, chodników i sieci deszczowej w ulicach J. Brzechwy i J. Tuwima w Podbrzeziu Dolnym - etap I.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 684.4 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-01-14
Data rozstrzygnięcia
2020-02-19
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kożuchów: - ul. Kolonia Zielonogórska, Herberta i Miłosza w Kożuchowie; - Studzieniec dz. nr 153/1, 153/2, 303/3, 476.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 650.5 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2019-11-22
Data rozstrzygnięcia
2019-12-09
Tytuł zamówienia publicznego
Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Kożuchów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 419.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2019-10-21
Data rozstrzygnięcia
2019-11-12
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni dróg gminnych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 504.4 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2019-09-25
Data rozstrzygnięcia
2019-10-22
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa trybuny nr 1 i oświetlenia na stadionie miejskim w Kożuchowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 432.5 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2019-09-17
Data rozstrzygnięcia
2019-10-11
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej nr 101559F i nr 101511F na odcinku od ul. 22 Lipca do ul. Moniuszki w Kożuchowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 564.2 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2019-09-16
Data rozstrzygnięcia
2019-10-22
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa dróg gminnych ul. H. Sienkiewicza, ul. W. Reymonta i ul. Kolonia Zielonogórska w Kożuchowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 584.2 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2019-06-24
Data rozstrzygnięcia
2019-07-05
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Kożuchowie "
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 395.1 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2019-05-16
Data rozstrzygnięcia
2019-06-24
Tytuł zamówienia publicznego
Kredyt długoterminowy dla Gminy Kożuchów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 327.4 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2019-04-29
Data rozstrzygnięcia
2019-06-10
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kotłowni gazowej z wymianą instalacji ogrzewania w budynku Zamku w Kożuchowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 437.6 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2019-03-26
Data rozstrzygnięcia
2019-05-06
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kożuchów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 486.2 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2019-02-08
Data rozstrzygnięcia
2019-03-04
Tytuł zamówienia publicznego
Klimatyzacja Ratusza.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 394.6 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2019-01-30
Data rozstrzygnięcia
2019-02-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przepustu drogowego przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 498 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2019-01-11
Data rozstrzygnięcia
2019-02-11
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Kożuchów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 545.5 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2018-06-21
Data rozstrzygnięcia
2018-07-11
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa parkingu przy ul. Garbarskiej w Kożuchowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 359.8 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2018-04-27
Data rozstrzygnięcia
2018-05-24
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 403.9 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2018-04-19
Data rozstrzygnięcia
2018-06-05
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Kożuchowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 395.8 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2018-04-13
Data rozstrzygnięcia
2018-06-08
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Kożuchów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 355.9 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2018-02-23
Data rozstrzygnięcia
2018-03-28
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie instalacji c.o. i gazowej oraz kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr1.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 561.7 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2018-02-23
Data rozstrzygnięcia
2018-03-23
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 544.7 KiB)
Lp 31
Data ogłoszenia
2017-10-31
Data rozstrzygnięcia
2017-11-29
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa sali wiejskiej w Sokołowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 478.8 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2017-09-13
Data rozstrzygnięcia
2017-09-29
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Kożuchów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 430.8 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2017-06-05
Data rozstrzygnięcia
2017-07-04
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Studzieniec - Mirocin Dolny
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 488.7 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2017-05-23
Data rozstrzygnięcia
2017-07-13
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Kożuchów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 490.1 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2017-04-10
Data rozstrzygnięcia
2017-05-19
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kożuchów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 2.6 MiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2017-03-15
Data rozstrzygnięcia
2017-04-26
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kożuchowie - Szkoła Podstawowa Nr 2.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 388.1 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2017-01-16
Data rozstrzygnięcia
2017-02-20
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi na ul. Osiedle XXX-lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym - Gmina Kożuchów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie I częsci zamówienia (PDF, 492.6 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2017-01-05
Data rozstrzygnięcia
2017-01-27
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Kożuchów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 904.5 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2016-11-24
Data rozstrzygnięcia
2016-12-13
Tytuł zamówienia publicznego
Zarządzenie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Kożuchów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 525 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2016-09-20
Data rozstrzygnięcia
2016-10-21
Tytuł zamówienia publicznego
Oświetlenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Tuwima, Asnyka, Brzechwy w Podbrzeziu Dolnym.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 376.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji