ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont ul. Limanowskiego w Kożuchowie.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 128.1 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 793.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 21 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4 i 5 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 37.9 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania. (PDF, 220 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 231.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 338 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kożuchów”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 127.6 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia. (PDF, 782.4 KiB)
 • Załączniki nr 2,3,4 i 5 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 30.2 KiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ (PDF, 415.4 KiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ 2 (PDF, 407 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania. (PDF, 377.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 261.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 417.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 002407F w miejscowości Bulin.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 130.9 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia. (PDF, 792.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 3.9 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4,5 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 30.8 KiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ (PDF, 407.9 KiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ -2 (PDF, 415 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania. (PDF, 377 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 384.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 418.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont konserwatorski kaplic nr 1 i 2 w lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Kożuchowie.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 140.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 820.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 12.9 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4,5,6 i 7 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 37.6 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania. (PDF, 376.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 380.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 413.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-05-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont ul. Obywatelskiej w Kożuchowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 134.2 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 800.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 20.6 MiB)
 • Załączniki nr 2, 3, 4 i 5 do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 34.5 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania. (PDF, 376.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 189.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 417.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-05-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont konserwatorski kaplic nr 1 i 2 w lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Kożuchowie.”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 141.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia. (PDF, 820.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 12.9 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4,5,6 i 7 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 39 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania. (PDF, 376.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 381.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 405.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-04-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont świetlicy wiejskiej w Mirocinie Dolnym.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 130.8 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia. (PDF, 784.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 38 MiB)
 • Załączniki nr 2, 3, 4 i 5 do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 30.1 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania. (PDF, 375.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 380.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 413.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-04-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont ul. Obywatelskiej w Kożuchowie.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 131.8 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia. (PDF, 797.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 20.6 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4 i 5 w wersji edytowalnej (DOCX, 30.6 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 383.3 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 3 do SWZ. (DOCX, 16.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 34.5 KiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ (PDF, 407.2 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania. (PDF, 376.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 187.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 407 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-04-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Mirocinie Górnym"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 124.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia. (PDF, 480.1 KiB)
 • Załączniki nr 2, 2A i 3 do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 43.5 KiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ (PDF, 147.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy po zmianach (PDF, 98.6 KiB)
 • Załącznik nr 2A do SWZ - minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia - po zmianach (DOCX, 37.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ - po zmianach (PDF, 197.9 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania. (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 214.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 375.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont ul. Obywatelskiej w Kożuchowie.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 131.2 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia. (PDF, 796.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa. (ZIP, 20.6 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4 i 5 do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 34 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania. (PDF, 376.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 380.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 407 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2022-03-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg gminnych ul. Norwida, ul. Asnyka i ul. Tuwima w Podbrzeziu Dolnym.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 144 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia. (PDF, 838.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 116.3 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4,5,6 i 7 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 44.7 KiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ (PDF, 408.9 KiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ -2 (PDF, 414.4 KiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ -3 (PDF, 406.6 KiB)
 • Schemat przyłączenia przepompowni (PDF, 188.5 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania. (PDF, 376.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 383.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 416.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 416.7 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2022-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 203.2 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 901.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.7 MiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania. (PDF, 186.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 193.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 433.7 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2022-03-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa dróg gminnych ul. Norwida, ul. Asnyka i ul. Tuwima w Podbrzeziu Dolnym".
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 137.8 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 838.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa. (ZIP, 116.3 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4,5,6 i 7 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 37.4 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania. (PDF, 377 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 382.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 407.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2022-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg gminnych ul. Norwida, ul. Asnyka i ul. Tuwima w Podbrzeziu Dolnym.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 144.3 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 841 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 115.2 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4,5,6 i 7 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 37.3 KiB)
 • Informacja dotycząca zmiany terminu składania ofert. (PDF, 391.1 KiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ (ZIP, 1.3 MiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania. (PDF, 378.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 384.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 409.4 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2022-01-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kożuchów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 131 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 786.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 87.2 MiB)
 • Załączniki nr 2,3 i 4 do SWZ w wersji edytowalnej (DOC, 75.5 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania. (PDF, 182.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 385.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 441 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2022-01-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mirocin Dolny.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 128.8 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 781.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 3.3 MiB)
 • Załączniki nr 2,3 i 4 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 28.2 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 350.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.4 KiB)
 • Uzupełnienie załącznika nr 1 do SWZ - dokumentacji projektowej (ZIP, 1.6 MiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ (PDF, 442.3 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania. (PDF, 377.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 386.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 422.4 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2022-01-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont murów miejskich w Kożuchowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 144.7 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 864.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 126.6 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4,5,6 i 7 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 38.1 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi 1 (PDF, 680 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania. (PDF, 377.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 388.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 423.7 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2021-10-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-29 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana nawierzchni posadzki w sali gimnastycznej przy ul. Anny Haller w Kożuchowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 130.1 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 745.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ (ZIP, 351.2 KiB)
 • Załączniki nr 2,3,4 do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 27.9 KiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ (PDF, 465.9 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania (PDF, 379.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 381.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 416.5 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2021-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi w Stypułowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 124.1 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 757 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 6.2 MiB)
 • Załączniki nr 2,3 i 4 do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 28.3 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania (PDF, 377.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 383.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 419.6 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2021-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-07 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi w Stypułowie.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 124.1 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 757.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 6.2 MiB)
 • Załączniki nr 2,3 i 4 do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 28.4 KiB)
 • Zmiany SWZ (PDF, 438.2 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 246.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.4 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania. (PDF, 378.2 KiB)
 • Informacja - dot. otwarcia ofert (PDF, 182.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 382.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 409 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2021-09-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg na terenie Gminy Kożuchów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 142.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 921.8 KiB)
 • Załącznik nr 1.1 - dokumentacja dot. części 1 (ZIP, 48 MiB)
 • Załącznik nr 1.2 - dokumentacja dot. części 2 (ZIP, 6.2 MiB)
 • Załączniki nr 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2 do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 39.6 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania (PDF, 380.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 290.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 416.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 410.3 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2021-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont konserwatorski kaplicy nr 14 w lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Kożuchowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 110.8 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 815.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 14.6 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4,5,6 i 7 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 38.7 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 378.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 382.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 398.7 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2021-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-29 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Stypułowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 98.2 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 471.6 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 38.6 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi I (PDF, 125.7 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 173.9 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 108.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 87.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2021-05-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont ul. Głogowskiej w Kożuchowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 2.5 MiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 845 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 63.8 MiB)
 • Załączniki 2,3,4,4a,5,6 i 7 do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 41.2 KiB)
 • Zmiany SWZ (PDF, 344.2 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania. (PDF, 394.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 257.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 434.6 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2021-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa alejek spacerowych w Parku Poniatowskiego w Kożuchowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 52 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (ZIP, 1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 38 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4,5,6 do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 33.3 KiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ (PDF, 355.9 KiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ -2 (PDF, 442.9 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 6 do SWZ - wykaz osób (DOCX, 19 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowane zadania (PDF, 223.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 346.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 438.9 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2021-02-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Kożuchów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 106.8 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 805.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa (ZIP, 42.5 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4,5,6 i 7 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 35.8 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 378 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 387.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 442.2 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2020-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni dróg gminnych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 254.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 472.3 KiB)
 • Załącznik nr 1A do SIWZ - przedmiary robót. (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załączniki nr 1,2,3 i 4 do SWIZ (DOCX, 43 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 216.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 377.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 516.2 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2020-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej pomiędzy ulicą Zielonogórską, a ulicą Anny Haller, Obręb Podbrzezie Dolne, Gmina Kożuchów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 262.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 448.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (ZIP, 2.5 MiB)
 • Załączniki nr 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do SIWZ (DOC, 200 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 184.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 396.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 575.9 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2020-06-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kredyt długoterminowy dla Gminy Kożuchów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 132.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 453.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - harmonogram spłat kredytu. (PDF, 175.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy. (DOC, 58.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 18.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ /poglądowy/ (PDF, 78.3 KiB)
 • Załącznik nr 4a do SIWZ - JEDZ w formacie . XML (XML, 100 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia (podstawy wykluczenia) (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - dokumenty zamawiającego (ZIP, 569.9 KiB)
 • Klucz publiczny (ASC, 700 B)
 • Zapytania i odpowiedzi I (PDF, 2.3 MiB)
 • Zapytania i odpowiedzi II (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 309.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 332.2 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2020-04-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w Czciradzu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 366.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. (PDF, 886.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa. (ZIP, 205.9 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4,5,6 i 7 do SIWZ (DOCX, 51.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 371.5 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi I (PDF, 742.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 509 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 793.5 KiB)
Lp 31
Data ogłoszenia
2020-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg, chodników i sieci deszczowej w ulicach J. Brzechwy i J. Tuwima w Podbrzeziu Dolnym - etap I.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 359.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. (PDF, 896.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa. (ZIP, 112.3 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4,5,6 i 7 do SIWZ (DOCX, 51.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 374.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 209.8 KiB)
 • ZMIANY - terminu składania i otwarcia ofert i tranasmisji z sesji otwarcia ofert. (PDF, 272 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi I (PDF, 251.6 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi II (PDF, 231.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 505.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 684.4 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2020-01-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kożuchów: - ul. Kolonia Zielonogórska, Herberta i Miłosza w Kożuchowie; - Studzieniec dz. nr 153/1, 153/2, 303/3, 476.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 359.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. (PDF, 919.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa. (ZIP, 53.6 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr 2,3,4,5,6 i 7 (DOC, 145.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 388.2 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi I (PDF, 604.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 214.7 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi II (PDF, 305 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi III (PDF, 758.9 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi IV (PDF, 342 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 538.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 650.5 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2019-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Kożuchów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 368.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 880.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - wykaz nieruchomości stanowiących w 100% własność Gminy Kożuchów. (PDF, 208.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własnośc Gminy Kożuchów we wspólnotach mieszkaniowych. (PDF, 308.7 KiB)
 • Załączniki nr 3 i 3A do SIWZ - formularz ofertowy i formularz cenowy. (DOCX, 25.2 KiB)
 • Załącznik nr 4, 5, 6, 7, 8 do SIWZ (DOC, 98 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy. (PDF, 309.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do wzoru umowy- umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. (PDF, 230.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 353.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 419.2 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2019-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni dróg gminnych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 365.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 890.4 KiB)
 • Załaczniki nr 1,1A,2,3,4 do SIWZ (DOCX, 43.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy. (PDF, 333.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 314.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 369.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 504.4 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2019-09-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa trybuny nr 1 i oświetlenia na stadionie miejskim w Kożuchowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 362.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 886.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 48.1 MiB)
 • Załącznik nr 1A do SIWZ - mapa poglądowa (PDF, 1 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4,5,6 do SIWZ (DOCX, 47.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 355.6 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi I (PDF, 240.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 365.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 432.5 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2019-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej nr 101559F i nr 101511F na odcinku od ul. 22 Lipca do ul. Moniuszki w Kożuchowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 362.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 890.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 111 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4,5,6 i 7 do SIWZ (DOCX, 51.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 372.9 KiB)
 • Przedmiary w PDF (ZIP, 223.6 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi I (PDF, 1.7 MiB)
 • Zapytania i odpowiedzi II (PDF, 439 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi III (PDF, 459.8 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi IV (PDF, 653.2 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 8 - wzór umowy. (PDF, 371.9 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi V (PDF, 257.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 407.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 564.2 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2019-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa dróg gminnych ul. H. Sienkiewicza, ul. W. Reymonta i ul. Kolonia Zielonogórska w Kożuchowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 365.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 895.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 160.5 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4,5,6 i 7 do SIWZ (DOCX, 51 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 370.6 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 8 - wzór umowy. (PDF, 370.5 KiB)
 • Zmiana terminu składania ofert. (PDF, 309.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmanie ogłoszenia. (PDF, 209.3 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi I (PDF, 383.4 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi II (PDF, 693.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 499.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 584.2 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2019-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa trybuny nr 1 i oświetlenia na stadionie miejskim w Kożuchowie.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 364.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 891.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 48.1 MiB)
 • Załącznik nr 1A do SIWZ - mapa poglądowa (PDF, 1 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4,5,6 i 7 do SIWZ (DOCX, 52.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 355 KiB)
 • Przedmiary w PDF (PDF, 156.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 333.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 294.2 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2019-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Kożuchowie "
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 348.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 456.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 654.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 356.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 395.1 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2019-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kredyt długoterminowy dla Gminy Kożuchów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE (PDF, 123.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 932.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Harmonogram spłat kredytu (PDF, 318.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy. (DOC, 57 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia /grupa kapitałowa/ (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ /pdf.poglądowo/ (PDF, 73.7 KiB)
 • Załącznik nr 4a do SIWZ - JEDZ /w formacie .xml/ (XML, 100 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - dokumenty Zamawijącego. (ZIP, 2.6 MiB)
 • KLUCZ PUBLICZNY. (ASC, 700 B)
 • Zapytania Wykonawcy i odpowiedzi I. (PDF, 1.2 MiB)
 • Zapytania Wykonawcy i odpowiedzi II. (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 326.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 327.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji