ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 15423
Aktualności 30886
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kożuchowie 4339
Dyżur Burmistrza 5017
Obwieszczenia,postanowienia Burmistrza Kożuchowa 7558
2022 rok 4202
2021 rok 12099
2020 rok 14821
2019 rok 30692
2018 rok 15069
2017 rok 19161
2016 rok 29027
2015 rok 31192
2014 rok 26383
2013 rok 29976
2012 rok 27295
2011 rok 14164
Sprzedaż nieruchomości 24418
Sprzedaż nieruchomości 189286
Ogłoszenia 68071
Zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 141937
Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski 6538
Finanse gminy 12147
Budżet 21639
Sprawozdania z wykonania budżetu 20384
Sprawozdania finansowe 17722
Emisja obligacji 9153
Interpretacje prawa podatkowego 6971
Pomoc publiczna,ulgi,odroczenia,umorzenia,raty 2276
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2297
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 14462
Elektroniczny Urząd 11103
Informacje 17601
Urząd Miejski 43867
Rada Miejska 9821
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 2871
Uchwały Rady Miejskiej 7735
2011 9570
2012 22737
2013 20321
2014 16979
2015 6663
2015 20404
2016 13531
2017 10396
2018 13059
2019 10295
2020 4162
2021 2116
2022 794
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 3858
2011 4629
2012 11882
2013 9594
2014 7723
2015 8309
2016 5749
2017 5204
2018r. 4185
2019 4059
2020 2064
2021 1115
2022 362
Interpelacje radnych 2557
2011 721
2012 8412
2013 6711
2014 5055
2015 6516
2016 4213
2017 2572
2018 4020
2019 4485
2020 3087
2021 1957
2022 536
Kodeks Etyki Radnych Rady Miejskiej w Kożuchowie 2332
Herb, flaga i barwy miasta 7647
Sołectwa - sołtysi 12170
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 5375
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów 1773
Statut Biblioteki 2221
Uchwała w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy-Kożuchów. 2777
Centrum Kultury Zamek w Kożuchowie 3512
Statut 2751
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu Zamek 3865
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie 2450
Informacje z prac burmistrza 30988
Wykaz niepublicznych jednostek oświatowych 3261
Rejestr instytucji kultury 3425
Ważne dokumenty 3204
Programy, regulaminy 5720
Strategie 8138
Oświadczenia majątkowe 105234
Oświadczenia majątkowe osób, które przestały pełnić swoje funkcje 2002
Zastępcy naczelnika Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego Ireny Zabielskiej 1165
Kontrole 26319
Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego 3083
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 7282
Plany zagospodarowania przestrzennego 30220
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 15024
Zgłoszenie zamiaru zorganizowania zgromadzenia 1798
Organizowane zgromadzenia 1078
Konsultacje społeczne 17722
Konkursy 39298
Ogłoszenia o pracy 70988
Aktualne 17937
W toku 32561
Wyniki 57456
Oświadczenia majątkowe 279847
Procedury 4903
Wydział Finansowo - Budżetowy 4709
Wydział Spraw Społecznych 24966
Wydział Funduszy i Inwestycji 10239
Urząd Stanu Cywilnego 21072
Wydział Oświaty Kultury i Zdrowia 2032
Rejestry publiczne 21698
Wydział Gospodarki Komunalnej 1001
Rejestr informacji o środowisku 4556
Sieć dróg 9157
Sprawy petentów 4984
Zamówienia publiczne 251030
Aktualne 142079
W toku 68636
Wyniki 106356
Archiwalne 78486
Wyniki innych postępowań 75972
Zamówienia publiczne do 130 000,00 zł 215582
Plan Postępowań o zamówienia publiczne 11092
Zarządzenia burmistrza Kożuchowa 137190
Gminna Ewidencja Zabytków 10581
Wybory 49591
Praca w obwodowych komisjach wyborczych 1183
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 1292
RODO 5535
Rewitalizacja - LPR 8185
Transmisja obrad Sesji 4369
Deklaracja dostępności 1276
Koordynator ds. dostępności 561
Informacja o załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim przez osoby głuchonieme 5746
Raporty o stanie gminy Kożuchów 1359
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI MOBILNYCH 581
POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNYCH 583
Punkt potwierdzenia profili zaufanych 764
Petycje 266

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 445455
Redakcja biuletynu 3574
Mapa serwisu 3681
Statystyki 3183
Kanały RSS 2311
Kontakt 50703