ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-08-13
Data rozstrzygnięcia
2020-08-21
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Przygotowanie i dostawa posiłków dla Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Otyń
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 21 08 2020 r. (PDF, 350 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-08-03
Data rozstrzygnięcia
2020-09-14
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 004006F i budowa dróg wewnętrznych na działkach 302/9, 302/8, 302/5 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Czasław”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 377.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-06-25
Data rozstrzygnięcia
2020-07-13
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Otyń, gmina Otyń
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-03-20
Data rozstrzygnięcia
2020-04-07
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Rozbudowa dróg gminnych – ul. Żeromskiego (nr 004014F), ul. Rejtana (nr 004015F) oraz budowa ul. Słonecznej w obrębie skrzyżowania wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w miejscowości Otyń”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-02-21
Data rozstrzygnięcia
2020-03-04
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie i dostawa posiłków do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Otyń
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 233.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-11-08
Data rozstrzygnięcia
2019-11-28
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi-ulicy Wiśniowej w km 0+700,00 - 1+000,00 w Bobrownikach, Gmina Otyń” – ETAP II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 217.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-08-13
Data rozstrzygnięcia
2019-08-30
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 004037 w Zakęciu od km 0+000,00 do km 0+851,03 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-06-27
Data rozstrzygnięcia
2019-07-16
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa obiektów małej architektury – urządzeń siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw w miejscowości Otyń, Czasław, Konradowo, Zakęcie, Niedoradz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-06-06
Data rozstrzygnięcia
2019-07-01
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Otyń: Przebudowa drogi – ulicy Wiśniowej w Bobrownikach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zakęcie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze (PDF, 338.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-01-11
Data rozstrzygnięcia
2019-01-30
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Otyń: Świadczenie usług cateringowych dla Żłobka Publicznego "Baśniowa kraina" w Otyniu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 322.4 KiB)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 717.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji