ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DOTYCZĄCE OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH GMINNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGKIM W ROKU 2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-03-15 07:32:02 przez Michał Jędro

Zapytanie ofertowe

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DOTYCZĄCE OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH GMINNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGKIM W ROKU 2023
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych oraz stanu technicznego instalacji gazowych na 2023 rok, w budynkach gminnych administrowanych przez ZGKiM.
 
 1. ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
ul. Wiejska 23
66-600 Krosno Odrzańskie
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dotyczącej okresowej kontroli przewodów kominowych 2023, zgodnie z formularzem ofertowym zawartym w załączniku niniejszego zapytania.
 2. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie ofert z uwzględnieniem .
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia.
 
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do końca  2023 r.
 
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Oferent ma przedstawić ofertę:
- opatrzona pieczątką firmową,
 
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez Oferenta.
 
 1. MIIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
         Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub , 683835412, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczone osobiście na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23,  66-600 Krosno Odrzańskie do dnia 21.03.2023  roku do godz. 13.00.
 
 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta telefonicznie lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
 1. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Joanna Płotczyk pod numerem telefonu 683835185, 0683835412 oraz adresem e-mail:
 
 1. ZAŁĄCZNIKI
Formularz ofertowy

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony