ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podsumowanie realizacji projektu pn. „ Rozwój i Upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS w Brodach”

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 Podsumowanie
 realizacji projektu
pn. „ Rozwój i Upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS w Brodach”
 
         Projekt pn. „ Rozwój i Upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS w Brodach” zakończyło 17 osób (podopiecznych GOPS). Przedstawione założenia, cele i zasady uczestnictwa zostały zrealizowane. Uczestnicy pracowali w ramach prac społecznie użytecznych na terenie gminy. Brali także udział w zajęciach praktycznych przy pielęgnacji terenów zielonych na terenie miejscowości Brody. Dominującym elementem były instrumenty aktywizacji społecznej w formie indywidualnej i grupowej w zależności od specyfiki zajęć tj. spotkania  z psychologiem, terapeutą, lekarzem, osobą prowadzącą zajęcia w zakresie racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, savior vivre, w zakresie dbania o wygląd zewnętrzny, zajęcia ze stolarstwa. Pod koniec projektu zorganizowany został wyjazd integracyjny dla grupy wraz z otoczeniem. Zakończeniem projektu było spotkanie mikołajkowe wraz z poczęstunkiem i wręczeniem paczek.
 
 
                                                                                                                                   Sporządził: pracownik socjalny
                                                                                                                                          Katarzyna Łuczyńska
 
 
Projekt pt.: Rozwój i Upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS w Brodach”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet:VII Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Zdjęcia z realizacji projektu
pn. „ Rozwój i Upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS w Brodach”
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Łuczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Łuczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-26 13:48:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-26 13:48:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-02 13:29:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1037 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja z realizacji projektu pn. „ Rozwój i Upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS w Brodach”

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                             
 
Informacja z realizacji projektu pn. „ Rozwój i Upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS w Brodach”
 
W związku z realizacją projektu pn. „ Rozwój i Upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS w Brodach” informujemy, iż od miesiąca kwietnia 2014 r. rozpoczęły się zajęcia z zakresu pielęgnacji terenów zielonych i prace społecznie użyteczne na terenie gminy Brody oraz od miesiąca lipca 2014 r. zajęcia z psychologiem i lekarzem.
 
 
           Uczestnictwo w zajęciach z zakresu pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy Brody ma na celu nabycie przez w/w umiejętności zawodowych, dbania o czystość w miejscu zamieszkania, nabycia wiedzy w zakresie sadzenia kwiatów, krzewów, oraz ich nawożenia, poznania asortymentu roślin ozdobnych. Dzięki powyższym działaniom w/w nabędą umiejętności pracy w grupie, nawiążą nowe znajomości, wzmocnią się więzi społeczności lokalnej, nauczą się obowiązkowości, pracowitości, systematyczności. Część uczestników projektu od miesiąca kwietnia  pracują w ramach prac społecznie użytecznych. Systematycznie zajmują się pielęgnacją kwiatów i krzewów
tj. nawadnianiem, plewieniem, nawożeniem, przycinaniem.
Pani psycholog od miesiąca lipca 2014 r. prowadzi konsultacje indywidualne i grupowe mające na celu wsparcie uczestników projektu w rozwiązywaniu ich codziennych problemów psychologicznych dotyczących ich szeroko rozumianej sytuacji życiowej i aktywności zawodowej. Udzielona też zostanie pomoc w nabyciu umiejętności psychospołecznych oraz wzmocnieniu aktywności społecznej, a także w określeniu aktualnych potrzeb edukacyjnych uczestników projektu koniecznych do powrotu na rynek pracy. Zajęcia z psychologiem pozwolą spojrzeć na swoje życie z innej strony co w konsekwencji  rozwiąże wiele trudnych spraw i problemów.
Od miesiąca lipca 2014 r. przez lekarza prowadzone są  zajęcia z zakresu pierwszej pomocy. Odbędą się także zajęcia dot. chorób cywilizacyjnych, świadomego rodzicielstwa. Wszyscy uczestnicy projektu będą mogli skorzystać także z porad grupowych i indywidualnych. Dzięki zajęciom uczestnicy projektu zdobędą wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, chorób, rodzicielstwa oraz innych tematów którymi będą zainteresowani.
 
 
 
 
                                                                                                                     Sporządził: pracownik socjalny
                                                                                                                                      Katarzyna Łuczyńska
 
 
Projekt pt.: Rozwój i Upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS w Brodach”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet:VII Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Łuczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Łuczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-22 12:01:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-22 12:01:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-22 12:23:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1100 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Notatka służbowa z dnia 09.04.2014 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 Notatka służbowa z dnia 09.04.2014 r.
 
 
Obecni na spotkaniu:
Józefa Walczak – Kierownik
Katarzyna Niekraszewicz- pracownik socjalny
Wanda Jaworska – pracownik socjalny
Katarzyna Łuczyńska – pracownik socjalny
 
 
         W związku z realizacją projektu pn. „ Rozwój i Upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS w Brodach”
w dniu 07.04.2014 r. odbyło się spotkanie organizacyjne uczestników projektu na którym przedstawiono założenia, cele i zasady uczestnictwa.
W spotkaniu udział wzięło 17 osób (podopiecznych GOPS), trzech pracowników socjalnych oraz Kierownik GOPS.
Podczas spotkania uczestnicy projektu wypełnili i podpisali wszystkie niezbędne dokumenty warunkujące udział
w projekcie (ankiety rekrutacyjne, oświadczenia o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, deklaracje uczestnictwa w projekcie, zakresy danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oświadczenia o nie korzystaniu ze wsparcia w ramach projektów realizowanych
w Działaniu 1.3. POKL.). Osoby biorące udział zapoznały się z projektem, został odczytany i podpisany przez uczestników regulamin uczestnictwa w projekcie. Ponadto w tym samym dniu wszyscy uczestnicy zostali przeszkoleni przez Panią Józefę Walczak z zakresu BHP. Jest to ważny element realizacji projektu, gdyż uczestnicy biorą udział w zajęciach praktycznych przy pielęgnacji terenów zielonych na terenie miejscowości Brody. Uczestnicy zostali pouczeni na temat zagrożeń, urazów, bezpieczeństwa, odpowiedniego zachowania podczas wykonywania różnego rodzaju prac oraz o konsekwencjach niewłaściwego zachowania.
Pani Kierownik poinformowała, iż dominującym elementem będą instrumenty aktywizacji społecznej w formie indywidualnej i grupowej w zależności od specyfiki zajęć tj. spotkania z psychologiem, terapeutą, lekarzem, pielęgniarką, osobami prowadzącymi zajęcia w zakresie racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, savior vivre, w zakresie dbania o wygląd zewnętrzny, zajęcia ze stolarstwa, organizacji wyjazdu integracyjnego dla grupy wraz z otoczeniem. Zakończeniem projektu będzie spotkanie mikołajkowe wraz z poczęstunkiem i wręczeniem paczek.
W celu sprawnej realizacji prac społecznie-użytecznych planuje się zakup nasadzeń, drobnych  narzędzi ogrodniczych, wiaderek, paliwa, oleju, żyłki do kosiarki, włókniny, kory, rękawic roboczych , wody do picia, ziemi.
W miesiącu kwietniu zostaną przygotowane zapytania ofertowe na przeprowadzenie powyższych działań.
Na koniec spotkania organizacyjnego przeprowadzone zostały zajęcia praktyczne z sadzenia krzewów w których wzięło udział 8 osób. W dniu 09.04.2014 r. w zajęciach z sadzenia krzewów uczestniczyło 10 osób. Z całości spotkania i zajęć w dniu 07.04.2014 r. i 09.04.2014 r. sporządzona została dokumentacja fotograficzna.
Uczestnicy projektu zostali objęci ubezpieczeniem na okres realizacji projektu.
 
 
                                                                                                                     Sporządził: pracownik socjalny
                                                                                                                                        Katarzyna Łuczyńska
                                                                                                             
 
 
Projekt pt.: Rozwój i Upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS w Brodach”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet:VII Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Łuczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Łuczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-18 09:23:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-18 09:23:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-18 09:45:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »