ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2023-06-06 09:47:47
Numer
2023/BZP 00248504/01
Temat
Usuwanie substancji ropopochodnych i innych w pasie drogowym powstałych wskutek zdarzeń drogowych. [BZP.271.28.2023.MG]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2023-06-06 10:09:14
Numer
Temat
Dostawa odczynników oraz wynajem analizatorów do badań laboratoryjnych do Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrz. nr sprawy ZCM - ZP.270.14.2023.PN
Nazwa jednostki
Zachodnie Centrum Medyczne
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2023-06-05 13:50:19
Numer
2023/BZP 00247366
Temat
Dostawa odczynników laboratoryjnych - serologia wraz z dzierżawą aparatów – 36 miesięcy – II postępowanie
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2023-06-05 14:27:05
Numer
Temat
Ogłoszenie Wójta Gminy Pszczew o zamiarze udzielenia zamówienia na sporządzenie pełnobrażnowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym realizacją wiaty śmietnikowej na terenie działek o nr ewid. 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, położonych przy ul. Parkowej w Pszczewie, gmina Pszczew.
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2023-06-05 09:25:54
Numer
2023/BZP 00246154/01
Temat
Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lemierzycach
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2023-06-05 23:30:40
Numer
2023/BZP 00049373/06/P
Temat
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pszczew, ul. Świechocińska, w formule zaprojektuj i wybuduj
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2023-06-02 09:06:12
Numer
Temat
„Poprawa warunków gospodarowania zasobami wodnymi Jeziora Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich poprzez zakup sprzętu do zarybiania, monitorowania środowiska oraz przeciwdziałania niekontrolowanym odłowom” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020"
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2023-06-02 11:59:51
Numer
2023/BZP 00244723/01
Temat
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” – II etap
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2023-06-06 09:06:29
Numer
2023/BZP 00244462/01
Temat
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szczaniec, Myszęcin i Wilenko w formule zaprojektuj i wybuduj
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2023-06-02 12:07:48
Numer
2023/BZP 00244924/01
Temat
„Budowa remizy strażackiej OSP Łęgowo w gminie Stare Kurowo”
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2023-06-02 12:12:13
Numer
2023/BZP 00244684
Temat
Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach szkół podstawowych w Żaganiu
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2023-06-01 09:50:53
Numer
Temat
Dostawa 2 sztuk podwójnych trybun każda z 52 siedziskami wraz z ich montażem w miejscowości Rudawica położonych na terenie Gminy Żagań.
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2023-06-01 11:29:32
Numer
Temat
Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenów przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2023-05-31 14:01:24
Numer
Temat
Utworzenie laboratorium do zajęć praktycznych fotografii i multimediów. Doposażenie pracowni logistycznej, pracowni komputerowych, laboratorium CISCO oraz pracowni fotografii i multimediów – dostawa sprzętu do CKZiU w Międzyrzeczu
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2023-05-31 18:30:52
Numer
Temat
Remont kominów w części naddachowej budynku szkoły
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa w Ogardach
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2023-05-31 12:30:41
Numer
2023/BZP 00240795/01
Temat
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III.”
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2023-05-31 15:53:47
Numer
2023/BZP 00240400
Temat
Roboty budowlane Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przeznaczonym na cele oświatowe w miejscowości Sosny - etap I.
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2023-05-31 10:51:32
Numer
2023/BZP 00240113
Temat
"Przebudowa drogi gminnej nr 104584F- ul. Lotników Alianckich w Żaganiu"- dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2023-05-30 13:07:06
Numer
2023/BZP 00239118
Temat
Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojadła do Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie imiennych biletów miesięcznych.
Nazwa jednostki
Gmina Bojadła
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2023-05-29 13:02:19
Numer
2023/BZP 00236744/01
Temat
"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kurowie"
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji