ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie.
 • Data publikacji strony internetowej: 2012-08-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-22
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Raport dostępny pod adresem
 • https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=c2507f73-f8f8-4922-a097-cf8e20d67d12
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-24
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Jarmoliński.
 • E-mail:
 • Telefon: 684750873
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Pomocy społecznej w Świebodzinie
 • Adres: plac Wolności 14
  66-200 Świebodzin
 • E-mail:
 • Telefon: 684750821
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie mieści się w dwóch lokalizacjach
 
a) 66-200 Świebodzin, plac Wolności 14. Wejście do budynku z ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Biura Obsługi Interesanta. Możliwość wejścia z psem przewodnikiem. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 
b) 66-200 Świebodzin, ul. 1-go Maja 22. Wejście do Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych. Wejście z poziomu gruntu, następnie kilka schodów oraz przy nich dostępna winda – wciągarka schodowa.  Możliwość wejścia z psem przewodnikiem. Dla osób słabosłyszących zainstalowana jest pętla indykcyjna. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 
Informacje dodatkowe
 
Ułatwienia
– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu
 
Inne informacje i oświadczenia
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jarmoliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-15 09:16:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Jarmoliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-15 09:16:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Jarmoliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-24 13:54:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1294 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »