ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
IZABELA SAŃKO
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-12 13:11:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Sańko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-12 13:13:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-27 13:04:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
584 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-04 13:19:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Sańko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-04 13:20:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-04 13:20:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
494 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO

WYTYCZNE DLA ZDAJACYCH

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH  DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Drodzy uczniowie, w związku z zaistniała sytuacją epidemiczną Wasz egzamin zostanie przeprowadzony w zupełnie innych warunkach, niż egzamin próbny. Ważne jest, abyście mieli tego świadomość, że Wasze bezpieczeństwo i zdrowie jest dla nas bardzo ważne – ale też wiele zależy od Was. Dlatego zapoznajcie się z informacją poniżej, przeczytajcie wszystko dokładnie i zapamiętajcie, aby egzamin był dla nas wszystkich bezpieczny.
 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel i każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin , jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją.
 3. Rodzic, prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek , telefonów komórkowych i maskotek.
 5. Na egzaminie zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki , cyrkla, itd.
 6. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej dla zdających.
 8. NA EGZAMIN NALEŻY PRZYNIEŚC WŁASNĄ BUTELKĘ Z WODĄ.
 9. Czekając na wejście do szkoły albo do Sali egzaminacyjnej , zdający zachowują odpowiedni odstęp – co najmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem . Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do Sali egzaminacyjnej członkowie zespołu nadzorującego mogą poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości.
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w Sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w Sali egzaminacyjnej ( w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. Podchodzi do niego nauczyciel , aby odpowiedzieć na zadane przez ucznia pytanie
 2. Wychodzi do toalety
 3. Podchodzi do niego egzaminator
 4. Kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali egzaminacyjnej
 1.  Zdający, jeśli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu , nawet po zajęciu miejsc przy stoliku egzaminacyjnym.
 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa i nie mogą tez używać przyłbicy- przystępują do egzaminu w osobnej Sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji rodzic musi to zgłosić dyrektorowi szkoły do dnia 29 maja .
 3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk z którego NALEŻY OBLIGATORYJNIE SKORZYSTAĆ PRZED WEJŚCIEM DO SZKOŁY.
 4. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UNIKAĆ TWORZENIA SIĘ GRUP ZDAJĄCYCH PRZED SZKOŁĄ ORAZ PRZED SALĄ EGZAMINACYJNĄ PRZXED ROZPOCZĘCIEM ORAZ PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU.
 5. Zdający ze względu bezpieczeństwa będą wchodzić do Sali egzaminacyjnej dwoma wejściami – aby uniknąć tłoku.
 6.  Na egzamin z języka polskiego i matematyki wchodzimy według następujących zasad:
 1. Zdający z klasy 8 a wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają się pod drzwi Sali gimnastycznej , ustawiając się w odstępach co najmniej 1,5 metra.
 2. Zdający z klasy 8b wchodzą do szkoły tylnym wejściem – od strony Orlika i podchodzą do drzwi Sali gimnastycznej od strony Orlika
 3. Zdający nie losują numerów stolików- robi to przy nich członek zespołu nadzorującego i wskazuje im numer stolika.
 1. Egzamin z języka obcego nowożytnego odbędzie się w innych salach niż planowano pierwotnie – ze względu na ich wielkość i położenie. Egzamin ten odbędzie się w salach nr 9, 18 i 22. Dzięki temu unikniemy gromadzenia się zdających w jednym miejscu.
 2. Zdający może opuścić  na stałe salę egzaminacyjną,  jeżeli zakończył pracę z arkuszem- najpóźniej 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu 15 ostatnich minut przed zakończeniem egzaminu , nawet jeśli zdający zakończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym, zdający nie opuszczają Sali egzaminacyjnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-04 12:19:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Sańko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-04 12:19:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-04 12:19:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
488 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »