ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:24:04 Upublicznienie elementu informacja Postanowienie nr 13-7/2023 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji wyborczej nr 7 w gminie Dąbie Małgorzata Kijewska
15:22:47 Upublicznienie elementu informacja Postanowienie nr 13-6/2023 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji wyborczej nr 4 w gminie Dąbie Małgorzata Kijewska
10:05:02 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 1z), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia w m. Kosierz, zlokalizowanego na działce nr 406/3 obr. 0008 Kosierz, gmina Dąbie Małgorzata Kijewska

Zmiany z dnia: 2023-03-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:56:27 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej o długości do 800 mb wraz z urządzeniami towarzyszącymi na części działem o nr ewid 176, 177/1 w miejscowości Gronów.ąć Mateusz Gruszczyński
11:11:45 Upublicznienie elementu informacja Interpelacja z dnia 21.02.2023 r. Cecylia Szofer

Zmiany z dnia: 2023-03-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:38:27 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o długości do 990 mb wraz z przyłączami i urządzeniami towarzyszącymi na częściach działek o nr ewid. 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/10, 8/12, 8/14, 8/15, 8/16, 8/17, 8/18, 8/19, 8/20, 8/21, 8/22, 8/23, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, 8/31, 8/35, 8/36, 8/37, 8/38, 8/39, 8/40, 8/42 w miejscowości Trzebule, gmina Dąbie, powiat krośnieński Małgorzata Kijewska
11:18:28 Edycja elementu sprawa Dopisanie do rejestru wyborców. Mateusz Gruszczyński
11:09:14 Edycja elementu sprawa Dopisanie do rejestru wyborców. Mateusz Gruszczyński
11:04:27 Upublicznienie elementu sprawa Dopisanie do rejestru wyborców. Mateusz Gruszczyński
10:52:33 Upublicznienie elementu informacja Postanowienie nr 13-4/2023 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w gminie Dąbie Małgorzata Kijewska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony